Buoi oc s iep Giang Sinh

va ban Phep lanh toan xa

cho thanh Roma va toan the gii

 

Buoi oc s iep Giang Sinh va ban Phep lanh toan xa cho thanh Roma va toan the gii.

Vatican (Vat. 25-12-2014) - Luc 12 gi tra ngay 25 thang 12 nam 2014 c Thanh Cha Phanxico a chu s buoi oc s iep Giang Sinh va ban Phep lanh toan xa Urbi et Orbi cho thanh Roma va toan the gii. a co khoang 100,000 tn hu va du khach hanh hng hien dien tai quang trng Thanh Phero va quang trng Pio XII.

Luc 11 gi 30 ban quan nhac va ai dien cac binh chung Italia cung nh oi can ve Thuy S a tien vao quang trng va dan hang chao danh d tren them en Th Thanh Phero. ung 12 gi tra c Thanh Cha Phanxico xuat hien tren bao ln chnh gia en Th. Ngai gi tay chao moi ngi, trong khi ban quan nhac c hanh quoc thieu Vaticang va quoc thieu Italia.

M au s iep, c Thanh Cha noi:

"Anh ch em than men, xin chuc anh ch em le Giang Sinh tot lanh. Chua Giesu Con Thien Chua ang Cu The a c sinh ra cho chung ta. Ngi a sinh ra tai Betlehem bi mot trinh n, va thc hien cac li tien tri xa kia. Trinh n ay ten la Maria, chong ba la Giuse.

Cac v la nhng ngi khiem ton, tran ay niem hy vong ni long lanh cua Thien Chua, tiep on Chua Giesu va nhan ra Ngi. Nh the, Chua Thanh Than a soi sang cho cac muc ong lang Betlehem, ho chay en hang a va th lay Con Tre. The roi Than Kh a hng dan hai cu gia Simeon va Anna trong en Th Gierusalem va cac v a nhan ra ni c Giesu ang Cu The : Ong Simeon keu len ; "Mat con a trong thay n cu do cua Chua, n cu o a c don san trc moi dan toc" (Lc 2,30).

c Thanh Cha khang nh nh sau:

Phai, tha anh ch em, Chua Giesu la n cu roi cho tng ngi va tng dan toc! Vi Ngi la ang Cu The, toi xin Ngi nhn cac anh ch em Irak va Siria t qua lau ang au kho v hau qua cua cuoc xung ot van tiep dien, va cung vi cac thanh phan khac va cac nhom chung toc va ton giao khac ho phai chu mot cuoc bach hai tan bao. c g le Giang Sinh em lai cho ho niem hy vong cung nh cho nhieu ngi tan c, t nan, cac tre em, ngi ln, ngi gia cua Vung nay va tren toan the gii; bien oi s th thanh s gan gui va s khc t thanh tiep on, e cho nhng ngi ang trong th thach co the nhan c cac tr giup nhan ao can thiet hau song qua mua ong gia lanh nay, tr ve que hng cua ho va song xng ang. c chi Chua m cac con tim ra cho s tin tng va trao ban hoa bnh cua Ngi cho toan vung Trung ong, bat au t Vung at c chuc phuc bi s sinh ra cua Ngi, bang cach nang cac co gang cua nhng ngi thc s dan than cho cuoc oi thoai gia ngi Israel va ngi Palestin.

Lay Chua Giesu Cu The, xin nhn en nhng ngi dau kho ben Ucraina va cho vung at than yeu nay thang vt c cac cang thang, chien thang thu han, bao lc va bat au mot con ng mi cua tnh huynh e va hoa giai.

Lay Chua Kito Cu The, xin hay ban hoa bnh cho Nigeria, ni lai co mau khac b o ra va co qua nhieu ngi b giat mat cac yeu thng va b gi lam con tin hay b tan sat.

Toi cung khan nai hoa bnh cho Libia, Nam Sudan, Cong hoa Trung phi va nhieu vung khac cua Cong hoa dan chu Congo. Va toi cung xin cac gii chc co trach nhiem chinh tr dan than qua doi thoai e thang vt cac xung khac va xay dng mot cuoc song chung huynh e lau ben.

Ngh ti cac tre em c Thanh Cha noi:

Xin Chua Giesu cu qua nhieu tre em nan nhan cua bao lc, b bien thanh oi tng cua thng mai va nan buon ngi, hay b bo buoc tr thanh chien binh. Xin Ngi an ui cac gia nh cac tre em b giet ben Pakistan tuan va qua. Xin Ngi gan gui nhng ke kho au v benh tat, ac biet cac nan nhan cua nan dch Ebola, nhat la ben Liberia, Sierra Leone va Guinea. Trong khi toi chan thanh cam n tat ca nhng ai ang can am tr giup cac benh nhan va gia nh ho, toi xin tai mi goi bao am s tr giup va cac lieu phap can thiet.

Chua Giesu Hai ong. Toi ngh en tat ca cac tre em ngay nay b giet va b oi x tan te, cac tre em trc khi chao i, b thieu vang tnh yeu thng quang ai cua cha me va b chon vi trong ch ky cua mot nen van hoa khong yeu thng s song ; cung nh cac tre em di tan v chien tranh va bach hai, b lam dung khai thac boc lot trc mat chung ta va s thinh lang ong loa cua chung ta ; cac tre em b tan sat di cac tran bo bom, ca ni Con Thien Chua a sinh ra. Ca ngay nay na s thinh lang bat lc cua cac em keu than di li gm cua biet bao nhieu Herot. Tren mau cua cac em ngay nay ong trai bong dang cua cac Herot thi ai. That the, co biet bao nhieu nc mat trong le Giang Sinh nay cung vi nc mat cua Chua Giesu Hai ong!

Anh ch em than men, hom nay xin Chua Thanh Than soi sang con tim chung ta, e chung ta co the nhan biet ni Hai Nhi Giesu, sinh ra tai Betlehem bi c Trinh N Maria, n cu o Thien Chua ban cho tng ngi trong chung ta, cho moi ngi va tat ca moi dan toc tren trai at. Xin quyen nang cua Chua Kito, la s giai thoat va phuc vu, c cam thay trong cac con tim au kho v chien tranh, bach hai va no le. c chi s hien du cua Ngi, quyen nang thien linh cua Ngoi lay i s cng coi ni con tim cua biet bao nhieu ngi nam n am chm trong tinh than the tuc va s th , trong s toan cau hoa cua th . c chi sc manh cu rroi cua Ngi bien oi kh gii thanh cay quoc, s tan pha thanh oc sang tao, thu han thanh tnh yeu va s du hien. Nh vay chung ta se co the vui mng noi rang: "Mat chung con a trong thay n cu o cua Chua". Vi cac t tong nay xin chuc tat ca moi ngui le Giang Sinh tot lanh.

Hai v Hong Y ng hai ben c Thanh Cha la c Hong Y Franc Rode Nguyen Tong trng Bo cac Dong tu va Hiep hoi tong o, va c Hong Y Ludwig Mueller, Tong trng Bo Giao Ly c Tin.

c Hong Y Franc Rode Pho ang Pho Te thay the c Hong trng ang Pho Te Renato Martino vang mat, tuyen bo chu y c Thanh Cha ban Phep lanh toan xa cho tat ca cac tn hu hien dien tai quang trng Thanh Phero cung nh cac anh ch em tn hu tren toan the gii theo doi qua cac ai phat thanh truyen hnh, mien la ho gi cac quy tac va hoi u cac ieu kien luat nh, ngha la xng toi, rc le, cau nguyen theo y c Thanh Cha va t bo moi quyen luyen oi vi toi loi.

c Thanh Cha a oc li kinh xa giai va cong thc ban phep lanh toan xa cho thanh Roma va toan the gii.

- Xin cac thanh tong o Phero va Phaolo la nhng v ma chung toi da vao quyen bnh va uy the cau khan cho chung ta trc Thien Chua. Amen.

- Nh li cau nguyen va cong nghiep cua c Trinh N Maria, cua Tong lanh thien than Micae, cua thanh Gioan Baotixita, cua cac thanh tong o Phero Phaolo cung toan the cac Thanh, xin Thien Chua toan nang thng xot anh ch em va xin Chua Kito tha toi cho anh ch em cung dan a anh ch em ve coi trng sinh. Amen.

- Xin Thien Chua toan nang lan tuat ban an xa, tha th tat ca moi toi loi cua anh ch em, cho anh ch em c hng thi gian e lam viec en toi thanh tam va co cong hieu, mot tam long thong hoi va hoan cai i song, c n thanh va s an ui cua Chua Thanh Than, cung c s kien tr lam viec thien cho en cung. Amen.

Va tiep theo la Phep lanh cua c Thanh Cha.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page