Th c Thanh Cha

gi cac tn hu Kito Trung ong

 

Th c Thanh Cha gi cac tn hu Kito Trung ong.

Vatican (SD 23-12-2014) - c Thanh Cha Phanxico tai bay to s gan gui, tnh lien i va khch le cac tn hu Kito tai Trung ong, trong hoan canh kho khan hien nay.

Trong th cong bo hom 23 thang 12 nam 2014, gi cac tn hu Kito Trung ong, nhan dp le Giang Sinh, c Thanh Cha nhac en nhng au kho cac tn hu Kito mien nay phai chu trong qua kh gan ay, ac biet la nhng nan nhan cua to chc khung bo mc o khong the tng tng c, vi nhng lam dung u loai va nhng hanh ong khong xng ang vi con ngi. c Thanh Cha khong quen nhieu nhom ton giao va chung toc thieu so khac cung chu bach hai va nhng hau qua tng t cua cac cuoc xung ot. Ngai viet:

"au kho nay keu thau ti Thien Chua va keu goi moi ngi hay dan than, trong kinh nguyen va moi sang kien khac.. Anh ch em than men, toi khuyen khch anh ch em hay tiep tuc gan bo vi Chua Giesu, nh nganh gan lien vi than cay nho, vi xac tn manh me rang du sau muon, lo au hay bach hai cung khong the tach ri anh ch em ra khoi Chua" (Xc Rm 8,35). c g th thach anh ch em ang trai qua cung co niem tin va long trung thanh cua tat ca anh ch em!".

c Thanh Cha cung cau xin Chua cho cac tn hu Kito Trung ong co the song tnh hiep thong huynh e theo gng cong ong Kito au tien Jerusalem. "S hiep nhat nh Chua chung ta mong muon la ieu can thiet hn bao gi het trong nhng luc kho khan nay; o la mot hong an cua Thien Chua, ang goi hoi t do va ch i cau tra li cua chung ta. c g Li Chua, cac b tch, kinh nguyen, tnh huynh e, nuoi dng va lien tuc oi mi cac cong oan cua anh ch em".

c Thanh Cha cung nhan nh rang "Tnh trang anh ch em ang song la mot li keu goi manh me hay song thanh thien, nh cac thanh va cac v t ao thuoc moi he phai Giao Hoi lam chng". Trong boi canh nay, c Thanh Cha nhac en mot so Giam Muc Chnh Thong va Linh Muc thuoc cac nghi le khac nhau a b bat coc va cau mong cac v sm c tr ve nha va cong oan cua mnh bnh an vo s".

Trong th, c Thanh Cha tiep tuc keu goi cong ong quoc te cu giup va ap ng nhu cau cua cac tn hu Kito va cac cong ong thieu so khac ang chu au kho. Ngai viet: "Trc tien can co vo hoa bnh nh thng thuyet va hoat ong ngoai giao, tm cach ngan chan bao lc cang sm cang tot ang gay ra qua nhieu thiet hai. Toi tai len an nan buon ban vo kh. ung hn, chung ta ang can nhng d an va sang kien hoa bnh e thang tien mot giai phap toan dien cho cac van e cua vung Trung ong. Cho en bao gi Trung ong con phai chu au kho v thieu hoa bnh? Chung ta khong the cam chu nhng cuoc xung ot nh the o la ieu khong the thay oi c!.. c g viec cu tr nhan ao c gia tang, at thien ch cua con ngi va moi quoc gia v the trung tam, trong niem ton trong can tnh cua ho, khong at nhng li loc khac len tren. c g toan the Giao Hoi va Cong ong quoc tre ngay cang y thc ve tam quan trong cua anh ch em Kito vung Trung ong!" (SD 23-12-2014)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page