Thang tien mot s phat trien kinh te

biet ton trong pham gia

cua moi ngi va moi dan toc

 

Thang tien mot s phat trien kinh te biet ton trong pham gia cua moi ngi va moi dan toc.

Roma (Vat. 18-12-2014) - Trong thang Gieng nam 2015 uc Thanh Cha Phanxico mi goi chung ta cau xin cho viec thang tien mot s phat trien kinh te biet ton trong pham gia cua moi ngi va cua moi dan toc.

Khi duyet xet nhieu lanh vc cuoc song con ngi tren the gii, chung ta phai tha nhan cac tien bo ky thuat cung nh cac c cau xa hoi at c cho phep con ngoi co mot cuoc song khoe manh hn, an ninh hn va trng tho hn.

Nhng cac tin tc o thng ch lien quan ti cac nc ky nghe giau, trong khi tai nhieu quoc gia ngheo khac ngi dan khong co u lng thc, an ninh va sc khoe, v co rat nhieu ngi chet v oi khat va benh tat. ay la ly do tai sao hang nam trong "Ngay lng thc the gii" cac Giao Hoang thng nhac lai cung cac van e, cung cac tham vong va li van xin cac chnh quyen, cac to chc tren the gii coi nhan pham cua tng ngi la u tien tuyet oi trong moi hoat ong.

Ngay 16 thang 5 nam 2013 trong buoi tiep tan ai s cac nc Kirghizistan, Antigua-et-Barbuda, Luxembourg va Botswana canh Toa Thanh, c Thanh Cha Phanxico ghi nhan cac tien bo ang ca ngoi trong cac lanh vc y te, giao duc, va truyen thong. Nhng ngai cung nhan xet rang co biet bao nhieu ngi trong thi ai nay con ang phai song trong canh tam b thng ngay vi cac hau qua ang buon. Mot so benh tat gia tang vi cac hau qua tam than; s hai va tuyet vong xam chiem con tim cua nhieu ngi ngay trong cac nc giau; niem vui song thuyen giam; so sang va bao lc lan tran; va ngheo tung cang gia tang hn na. Phai tranh au e song va song mot cach xng ang hn. Mot trong nhng ly do cua tnh trang nay la ni tng quan cua chung ta vi tien bac va viec chung ta chap nhan s thong tr cua no tren con ngi va tren cac xa hoi cua chung ta. Nh the cuoc khung hoang ma chung ta ang trai qua khien cho chung ta quen i nguon goc au tien cua no la cuoc khung hoang nhan chung sau rong. La viec khc t quyen toi thng cua con ngi. Ngi ta a tao ra cac than tng mi. Viec ton th con bo vang xa kia gi ay a tm ra mot gng mat mi va tan nhan cua viec ton th tien bac va trong s oc tai cua kinh te khong gng mat, cung khong co muc ch that s nhan ban.

Cuoc khung hoang quoc te trong cac lanh vc tai chanh va kinh te xem ra a ra anh sang cac meo mo lech lac va nhat la s yeu kem to ln trong nh hng nhan chung hoc cua chung, gian lc con ngi vao mot nhu cau duy nhat trong cac nhu cau cua no: o la tieu thu. Te hn na la chnh con ngi ngay nay lai b coi nh mot san pham tieu thu, co the s dung, roi vt bo# Trong mot boi canh nh the tnh lien i la kho tang cua ngi ngheo b coi nh chong san xuat, trai nghch vi tnh hp ly tai chanh va kinh te. Va khi nguon thu nhap cua mot thieu so gia tang theo ham so mu, th thu nhap cua ai a so yeu kem i.

Tiep tuc dien van noi vi tan ai s cac nc Kirghizistan, Antigua-et-Barbuda, Luxembourg va Botswana canh Toa Thanh,

c Thanh Cha Phanxico khang nh rang s mat quan bnh nay phat xuat t cac y thc he thang tien s oc lap tuyet oi cua cac th trng va au c tch tr tai chanh, khc t quyen kiem soat cua cac chnh quyen co nhiem vu lo lang cho cong ch. Mot che o oc tai vo hnh, oi khi tiem the, c thiet at, va ap at cac luat le va va mc thc cua no, mot cach khong the cu van c na. Ngoai ra n nan va tn dung khien cho cac nc xa ri nen kinh te thc s cua mnh. Them vao o la nan gian tham hoi lo len loi va nan tron thue ch ky vi cac chieu kch quoc te. Y muon quyen lc va chiem hu a tr thanh vo han.

ang sau thai o o an nap s khoc t luan ly ao c, khc t Thien Chua. Cung nh tnh lien i, luan ly ao c pha roi. No b coi nh chong san xuat, cung nh qua nhan ban, v no tng oi hoa tien bac va quyen bnh; no b coi nh mot s e doa, v no choi bo s leo lai va bat con ngi phuc tung. V luan ly ao c dan ti Thien Chua, la ang ngoai cac pham tru cua th trng. V la ang khong the kiem soat uc nen Thien Chua b cac nha tai chanh, kinh te va chnh tr coi la nguy hiem, v Ngai keu goi con ngi hien thc tran ay chnh mnh va oc lap khoi moi kieu no le. Luan ly ao c - d nhien la mot th luan ly ao c khong y thc he - cho phep tao ra mot the quan bnh va trat t xa hoi nhan ban hn. Trong ngha o toi khch le cac bac thay tai chanh va cac chnh quyen suy xet cac li nay cua thanh Gioan Kim Khau: "Khong cho cac ngi ngheo tham d vao cua cai cua ho la an cap va lay mat i cuoc song cua ho. Chung ta khong cam gi cua cai cua chung ta nhng cam gi cua cai cua ho" (Bai giang ve Ladaro, 1,6; PG 48,992D).

Va c Thanh Cha Phanxico ket thuc bai dien van nhu sau: Quy ai s than men, that ang cau chuc viec thc hien mot cuoc cai cach tai chanh co luan ly ao c keo theo mot cuoc canh cai kinh te lanh manh cho tat ca moi ngi. Tuy nhien dieu nay se oi hoi mot thay oi thai o can am cua hang lanh ao chnh tr# Tien bac phai phuc vu ch khong cai tr. Giao Hoang yeu thng moi ngi: ngi giau cung nh ngi ngheo. Nhng Giao Hoang cung co bon phan, nhan danh Chua Kito, nhac nh ngi giau phai giup ngi ngheo, ton trong ho va thang tien ho. Giao Hoang mi goi tnh lien i vo v li va s tr lai cua luan ly ao c cho con ngi trong thc tai tai chanh va kinh te.

Vi cac t tng tren ay trong thang gieng ti nay hiep y vi c Thanh Cha va tn hu cong giao toan the gii chung ta hay cau xin cho viec thang tien mot s phat trien kinh te biet ton trong pham gia cua moi ngi va cua moi dan toc.

(Y ch chung thang 1 nam 2015)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page