c Thanh Cha

tang sach kinh cho cac tn hu

 

c Thanh Cha tang sach kinh cho cac tn hu.

Roma (WH 16-12-2014) - Trong buoi oc kinh Truyen tin tra Chua nhat 14 thang 12 nam 2014 tai quang trng Thanh Phero, c Thanh Cha Phanxico a tang sach kinh bo tui cho cac tn hu va ngai e ngh dung 5 ngon cua ban tay e ghi nh nhng y cau nguyen.

Sau khi oc kinh Truyen tin, c Thanh Cha a noi chuyen vi cac thieu nhi. Theo truyen thong, vao Chua nhat th ba Mua Vong, cac thieu nhi em theo tng Chua Hai ong e c Thanh Cha lam phep. c Thanh Cha cam n cac thieu nhi v s hien dien cua cac em em lai niem vui cho moi ngi. Co mot bieu ng mang dong ch "Co Chua Giesu la co niem vui trong nha". c Thanh Cha chuc thieu nhi le Giang sinh hanh phuc va xin cac em cung cau nguyen cho ngai khi en trc Mang co nha, cung nh ngai se cau nguyen cho cac em.

Giai thch ve mon qua Giang sinh la quyen sach kinh se tang cho cac tn hu, c Thanh Cha noi: "Cau nguyen la hi th cua linh hon: quan trong la tm ra nhng khoanh khac trong ngay e m long ra vi Thien Chua, du ch la nhng li nguyen n gian va van tat. V the, toi ngh en viec tang cho tat ca anh ch em ay mot mon qua: o la mot cuon sach kinh bo tui, gom mot so kinh e cau nguyen vao nhng khoanh khac khac nhau trong ngay va trong nhieu dp cua cuoc song. Cac tnh nguyen vien se phan phoi sach nay cho anh ch em. Moi ngi hay nhan mot quyen va hay luon mang theo ben mnh, e giup mnh song ca ngay vi Chua; va nh the chung ta se khong quen thong iep rat ep ma anh ch em a mang ti ay tren cac tam bieu ng: "Co Chua Giesu la co niem vui trong nha". Xin lap lai lan na: "Co Chua Giesu la co niem vui trong nha".

Ba trc cuon sach kinh nhan e "Kinh nguyen" cua nha xuat ban Vatican in hnh bc bch hoa t the ky th ba, lay hang toai ao Priscilla, ve mot ngi ang cau nguyen hai tay giang rong va hng len tri.

Quyen sach day 40 trang gom nhng kinh quan trong, thong dung va de nh nhat cua truyen thong Kito giao. Sach co the c dung e cau nguyen hang ngay, nhng cung co the dung trong nhng dp ac biet hay khi co nhu cau, chac chan se khong quen sot mot ai.

Cac trang 32 va 33 ve mot ban tay gi ra cac y cau nguyen ma c Thanh Cha e ngh dung cac ngon tay e nh cau nguyen cho nhieu ngi khac nhau.

Ngon cai la ngon gan chung ta nhat, giup chung ta nh en va cau nguyen cho nhng ngi than cua chung ta; o la nhng ngi ma chung ta de nh en nhat; cau nguyen cho nhng ngi chung ta yeu men la mot bon phan de chu.

Ngon tro nhac chung ta cau nguyen cho nhng ngi day do va hng dan ngi khac nh cac thay giao, bac s va cac linh muc...

Ngon gia nhac chung ta cau nguyen cho nhng nha lanh ao, la nhng ngi nam gi van menh quoc gia va co anh hng tren cong luan. Ho la nhng ngi can c Chua hng dan.

Ngon th t la ngon eo nhan. o la ngon tay yeu nhat, nh cac giao vien day dng cam van noi. Ngon tay nay nhac chung ta cau nguyen cho nhng ngi yeu uoi, cho nhng ngi ang gap th thach, cho nhng benh nhan. Ho can chung ta cau nguyen ngay em. ong thi, c Thanh Cha cung khuyen khch cau nguyen cho nhng oi v chong na.

Sau cung, ngon ut nhac chung ta phai "y thc mnh nho be trc mat Chua va ngi khac". Chung ta cung can cau nguyen cho chnh mnh: "Mot khi a cau nguyen cho moi ngi roi, anh ch em se hieu ro hn nhu cau cua chnh mnh va se nhn ra nhng nhu cau o mot cach thch ang".

Cuon sach kinh m au bang li cau nguyen tuyet hao nhat cua ngi Kito hu la Kinh Lay Cha. Sach cung bao gom cac li cau nguyen theo Kinh thanh; cac Thanh vnh 51, 130, 139; cac mau nhiem Man coi va cac kinh cau. Ngoai ra con co mot so kinh n gian, oc trc va sau ba an, cung nh mot so li cau nguyen cua Thanh Phanxico, Thanh Teresa Hai ong Giesu, cua cac chan phc Newman, Charles de Foucauld va Me Teresa Calcutta.

Sau cung, co kinh oc khi lan chuoi long Chua thng xot va nhng kinh don mnh xng toi va cam n sau khi rc le, cung nh nhng li kinh danh cho cha me oc e xin chuc lanh cho con cai.

ay khong phai la lan au tien c Thanh Cha tang qua cho cac tn hu. Trc ay, c Thanh Cha cung a tang thuoc "misericordina" va sach Phuc Am bo tui. c Thanh Cha thng nhac nh cac tn hu phai luon co sach Phuc Am trong tay, e co the oc mot, hai oan vao nhng luc ranh roi, nh khi phai ng xep hang hay ngoi tren xe ien.

Khi tang cho cac tn hu cuon sach kinh bo tui de oc nay, c Thanh Cha muon tiep tuc a ra nhng li khuyen n gian cho cuoc song thng nhat cua ho, lay cam hng t truyen thong phong phu cua Kito giao.

 

An Phu S

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page