c Thanh Cha gi S iep

cho Hoi ngh nhng ngi oat giai Nobel Hoa bnh

 

c Thanh Cha gi S iep cho Hoi ngh nhng ngi oat giai Nobel Hoa bnh.

Roma (WH 13-12-2014) - T ngay 12 en 14 thang Mi Hai nam 2014, Hoi ngh thng nh The gii lan th 14 nhng ngi oat giai Nobel Hoa bnh c to chc tai Roma. Nhan dp nay, c hong y Quoc vu khanh Toa Thanh Pietro Parolin a nhan danh c Thanh Cha Phanxico a gi mot s iep cho cac tham d vien Hoi ngh. S iep c c hong y Peter Kodwo Appiah Turkson, chu tch Hoi ong Toa thanh Cong ly va Hoa bnh, tuyen oc nh sau:

"c Thanh Cha Phanxico rat vui khi c biet Hoi ngh thng nh The gii lan th 14 nhng ngi oat giai Nobel Hoa bnh c to chc tai Roma t ngay 12 en ngay 14 thang 12 nam 2014 va ngai gi li chao than ai en tat ca cac tham d vien Hoi ngh.

Trong tam hon moi ngi, nam cung nh n, ai cung mong muon co mot cuoc song phong phu, trong o co noi khao khat khon nguoi ve tnh huynh e, dan a chung ta ket tnh bang hu vi tha nhan va giup chung ta nhn ho khong phai la ke thu hay oi thu ma la anh ch em can c on nhan va yeu thng" (S iep ngay Hoa bnh the gii 2014). c Thanh Cha biet n sau xa khi cac tham d vien Hoi ngh dan than thang tien hoa bnh va tnh huynh e gia cac dan toc, va no lc tm cach giai quyet nhng xung ot trong thi ai chung ta. V hoi ngh nay danh e tng niem va vinh danh ngai Nelson Mandela ma di san bat-bao ong va hoa giai cua ong van tiep tuc truyen cam hng cho the gii, c Thanh Cha Phanxico cau nguyen cho tat ca cac tham d vien luon biet canh tan va c khch le trong cong viec cap bach cua ho, va xin cho nhng no lc cua ho em lai ket qua doi dao cho nen hoa bnh the gii.

c Thanh Cha oan chac se cau nguyen cho cac cuoc thao luan cua Hoi ngh va xin Chua chuc lanh cho tat ca cac tham d vien Hoi ngh thng nh nay".

Hnh thanh do sang kien cua ong Vadim Zagladin va To chc Gorbachyov, Hoi ngh thng nh The gii nhng ngi oat giai Nobel Hoa bnh la s kien dien ra hang nam (bat au t nam 1999), gom nhng ngi oat giai Nobel Hoa bnh, cac nha lanh ao cao cap va cac to chc t khap ni tren the gii.

ong chu toa Hoi ngh la ong Mikhail Sergeyevich Gorbachyov, nha lanh ao Lien Xo va la ngi oat giai Nobel Hoa bnh (nam 1990) va cu Th trng Roma Walter Veltroni. Chu trach nhiem to chc Hoi ngh la Van phong Th ky thng trc cua Hoi ngh, thanh lap nam 2006; ay la mot to chc phi li nhuan co tru s at tai Roma va Moskwa.

Hoi ngh Thng nh lan th 14 d nh to chc tai Cape Town, Nam Phi, vao thang Mi nam 2014, nhng a b huy bo v mot so ngi oat giai Nobel Hoa bnh rut lui khong tham d do chnh phu Nam Phi khong cap chieu khan nhap canh cho c at Lai Lat Ma.

Nam 2013, Hoi ngh lan th 13 c to chc tai Warszawa vao cuoi thang Mi nam 2013.

 

An Phu S

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page