c Thanh Cha chu s

Thanh Le knh c Me Guadalupe

 

c Thanh Cha chu s Thanh Le knh c Me Guadalupe.

Vatican (SD 12-12-2014) - Chieu 12 thang 12 nam 2014, c Thanh Cha Phanxico a chu s thanh le tai en th thanh Phero, mng knh c Me Guadalupe, bon mang My chau.

ac biet trong thanh le nay co nhng thanh ca thuoc bo le tho dan, do nhac s Ariel Ramirez ngi Argentina sang tac va con trai cua ong la Facundo Ramirez ieu khien ca oan.

ong te vi c Thanh Cha co 50 Hong Y va Giam Muc, ng au la c Hong Y Rivera Carrera, Tong Giam Muc giao phan thanh pho Mehico ni cac Vng cung thanh ng c Me Guadalupe. Ngoai ra co khoang 300 Linh Muc.

Trong bai giang, c Thanh Cha nhan manh en ng loi hoat ong cua Thien Chua trong i song cac dan toc My chau la tinh. Ngai noi: "Chung ta co the tiep tuc ngi khen Thien Chua v nhng ky cong Chua a thc hien trong i song cac dan toc My chau la tinh. Thien Chua a giau kn nhng ngi thong thai va tr thc nhng ieu o, va cho nhng ngi be mon khiem ha, nhng tam hon n s c biet (Xc Mt 11,21). Trong nhng ky cong Chua a thc hien ni Me Maria, Me a nhn nhan ng loi va cach hanh ong cua Chua Con trong lch s cu o. Chua ao lon nhng phan oan tran tuc, pha huy nhng than tng quyen lc, giau sang, thanh cong bang moi cach, Chua to giac s t man, kieu cang va chu thuyet cu the tuc hoa xa la Thien Chua, bai ca cua Me Maria xng tung rang Thien Chua thch lat o nhng y thc he va pham trat pham tran. Chua nang cao ngi khiem ha, en giup nhn ngi ngheo va be nho, lam cho ho c tran ay nhng ieu thien hao va phuc lanh, niem hy vong cho nhng ngi tn thac ni long t bi Chua, t i nay en i kia, va Chua pha o nhng ke giau sang, quyen lc, va nhng ke thong tr khoi ngai cua chung".

c Thanh Cha mi goi cac tn hu hay cau xin cho tng lai My chau la tinh c hnh thanh cho nhng ngi ngheo va nhng ke au kho, cho nhng ngi khiem ha, oi khat cong ly, nhng ngi co long t bi, co tam hon thanh khiet, nhng ngi xay dng hoa bnh, cho nhng ngi b bach hai v danh Chua Kito, v Nc Tri la cua ho (Xc Mt 5,1-11).

Sau cung c Thanh Cha nhan nhu cac tn hu hay cau nguyen e My chau la tinh la ai luc hy vong, v hy vong nhng kieu mau phat trien mi lien ket truyen thong Kito va s tien bo dan s, cong ly, liem chnh vi hoa giai, lien ket s phat trien khoa hoc ky thuat vi s khon ngoan cua con ngi". (SD 12-12-2014)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page