Cong bo S iep c Thanh Cha

nhan Ngay Hoa Bnh The Gii 2015

 

Cong bo S iep c Thanh Cha nhan Ngay Hoa Bnh The Gii 2015.

Vatican (SD 10-12-2014) - Hom 10 thang 12 nam 2014, Phong bao ch Toa Thanh a cong bo S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan ngay Hoa bnh the gii lan th 48, se c c hanh ngay 1 thang 1 nam 2015 ti ay ve e tai: "Khong con la no le na, nhng la anh em".

e tai nay la mot cau trch t th than Phaolo gi ong Philomeno (1,15-16). S iep gom 2 phan: Phan au c Thanh Cha noi ve bao nhieu kha canh cua nan no le trong qua kh va ngay nay, va nhac en nhng nguyen nhan sau xa cua chung. Trong phan th II ngai khuyen khch tm ra nhng giai phap chung e bai tr nan no le ma ngai goi "hien tng ang kinh tm".

Phan th I mang ta e "nhng khuon mat va nguyen nhan cua nan no le", trong o c Thanh Cha nhan xet rang mac du te nan no le a c chnh thc bai bo tren the gii, va quyen cua moi ngi khong b gi trong tnh trang no le cung c cong nhan, nhng ngay nay hang trieu ngi van con phai song trong nhng ieu kien giong nh no le. c Thanh Cha nhac en nhieu v du bi tham nh nhng ngi phai lam viec nh no le, ngi di dan b tc oat t do va cua cai, b lam dung the ly, b giam cam vo nhan ao, b chu nhan li dung tnh trang phap ly bap benh, khong co giay t hp phap, e ep ho lam viec nh no le; co nhng ngi no le tnh duc, ac biet la phu n phai hanh nghe mai dam, nhieu tre v thanh nien tr thanh nan nhan nhng vu lay c phan e buon ban, cac em cung b xung vao quan ngu, b em ban ma tuy, vv..

Trong so cac nguyen do cua te nay nan, co nan ngheo oi, khong c giao duc, khong tm c cong an viec lam, nan tham nhng ni cac nhan vien an ninh va cong lc..

Phan th II cua S iep co ta e: Bai tr nan no le nh mot s dan than chung va hoan cau hoa tnh huynh e.

c Thanh Cha nhan xet rang nan buon ngi, buon ban ngi di dan va bao nhieu hnh thc khac cua nan no le dien ra trong s dng dng cua bao nhieu ngi, nhng cung co nhieu ngi lam viec am tham chong lai te nan nay va cu giup cac nan nhan, nh nhieu dong tu, nhat la cac dong n, ang lam; ho tm cach pha v xieng xch vo hnh lien ket gia nhng ke boc lot va cac nan nhan. Vi s kien nhan, can am va kien tr, cac dong tu at mnh cac nan nhan bang cach cu giup ho, phuc hoi ho ve tam ly va giup ho tai hoi nhap vao xa hoi.

c Thanh Cha nhan manh ti 3 no lc can thc hien trong lanh vc nay, o la phong nga cac toi ac bat ngi lam no le, bao ve cac nan nhan va truy to nhng ke pham phap. e bai tr nan no le, can co mot hoat ong chung va hoan cau t pha toan the xa hoi. Cac Nha Nc can canh chng e luat le ve di tru, lao ong, nhan con nuoi, va di chuyen cac x nghiep c thc thi trong s ton trong pham gia con ngi. Can co nhng ao luat ung an, bao ve cac quyen c ban cua con ngi, va can co nhng c che kiem soat hu hieu, khong e ke h cho s tham nhng va pham phap ma khong b luat phap trng tr. (SD 10-12-2014)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page