Thng Hoi ong Giam Muc

la ni cac Ngh Phu mu cau thien ch

cho gia nh, Giao Hoi va xa hoi

 

Thng Hoi ong Giam Muc la ni cac Ngh Phu mu cau thien ch cho gia nh, Giao Hoi va xa hoi.

Vatican (Vat. 10-12-2014) - Thng Hoi ong Giam Muc khong phai la mot quoc hoi, nhng la mot khong gian c che ch e Chua Thanh Than co the hoat ong. Khong co xung ot gia cac phe nhom, nhng co s oi chieu gia cac Giam Muc sau viec chuan b lau dai nham mu cau thien ch cho gia nh, cho Giao Hoi va cho xa hoi. a khong co phat bieu nao at lai van e lien quan ti cac s that nen tang cua B Tch Hon Phoi la tnh cach bat kha phan ly, s hiep nhat, long chung thuy va rong m cho s song.

c Thanh Cha Phanxico da noi nh tren vi hn 20,000 tn hu va du khach hanh hng nam chau trong buoi tiep kien sang th t hang tuan 10 thang 12 nam 2014 tai quang trng thanh Phero.

M au bai huan du, ngai noi: Anh ch em than men, chung ta a ket thuc loat bai giao ly ve Giao Hoi. Cam ta Chua a cho chung ta bc i tren lo trnh giup kham pha ra ve ep va tinh than trach nhiem cua viec thuoc ve Giao Hoi. Gi ay chung ta bat au mot loat bai mi ve e tai gia nh, trong thi gian chuyen tiep gia hai Thng Hoi ong Giam Muc danh cho thc tai quan trong nay. V the trc khi bc vao viec duyet xet cac kha canh khac nhau cua cuoc song gia nh, hom nay toi muon khi hanh t chnh Thng Hoi ong Giam Muc cua thang 10 va qua ve e tai "Cac thach o muc vu ve gia nh trong boi canh cua cong tac tai truyen giang Tin Mng".

Trong Thng Hoi ong Giam Muc cac phng tien truyen thong a lam viec - a co rat nhieu chu y va lu tam - va chung ta cam n ho a tng trnh rong rai bien co nay. ieu nay a co the c la nh Phong Bao Ch Toa Thanh hop bao hang ngay. Nhng thng khi cai nhn cua cac phng tien truyen thong a hi giong kieu tng trnh cac bien co the thao hay chnh tr: ngi ta thng noi ti hai oi, pho hay chong, bao thu va cap tien vv. Hom nay toi muon ke cho anh ch em nghe mot cach ngan gon ve cong viec cua Thng Hoi ong Giam Muc.

Trc het toi a xin cac Ngh Phu phat bieu vi s thang than, can am va lang nghe vi long khiem ton. Sau bai thuyet trnh m au cua c Hong Y Erdoe, a co giai oan au tien nen tang, trong o tat ca cac ngh Phu a co the phat bieu va tat ca a lang nghe. ay la mot thi gian rat t do, trong o moi ngi a trnh bay t tng cua mnh vi s t do hoan toan va long tin tng. Nen tang cua cac phat bieu la tai lieu lam viec, hoa trai cua viec tham khao y kien trc o cua toan the Giao Hoi. Va ay chung ta phai cam n Van phong th ky Thng Hoi ong Giam Muc ve cong viec ln lao a lam trc cung nh trong luc nhom hop Thng Hoi ong Giam Muc. e cap en noi dung cac bai phat bieu c Thanh Cha a khang nh nh sau:

a khong co bai phat bieu nao at lai van e vi cac s that nen tang cua B Tch Hon Phoi la tnh cach bat kha phan ly, s hiep nhat, long chung thuy va viec rong m cho s song (x. GS 48; GL 1055-1056).

Tat ca moi bai phat bieu eu a c thu thap va bc sang giai oan th hai la viec tng trnh. Bai tng trnh nay cung a do c Hong Y Erdoe am trach. No gom ba phan: lang nghe boi canh va cac thach o cua gia nh; hng nhn len Chua Kito va Tin Mng cua gia nh; oi chieu vi cac vien tng muc vu.

a co viec thao luan theo nhom lien quan ti e ngh uc ket au tien nay la giai oan ba. Cac nhom luon luon c chia theo ngon ng: y, anh, tay ban nha va phap. Sau cung moi nhom a tng trnh cong viec cua mnh, va tat ca cac bai tng trnh nhom a c cong bo ngay sau o.

Ti ay la giai oan bon, co mot uy ban duyet xet lai tat ca cac e ngh gi y cua cac nhom, roi uc ket lai trong ban tng trnh sau cung, duy tr lc o trc o la: lang nghe thc tai, hng nhn len Tin Mng va dan than muc vu, nhng tm cach tiep nhan ket qua cac thao luan cua cac nhom. Nh thng le cung a co mot S iep uc ket c chap thuan, ngan gon va de pho bien hn Ban tng trnh.

o a la cung cach dien tien cua Thng Hoi ong Giam Muc. Co vai ngi trong anh ch em co the hoi toi: "Cac Ngh Phu co cai nhau khong?". "Toi khong biet cac v co cai nhau khong, nhng cac v a noi manh lam, vang ieu nay th ung that. Va o la s t do, chnh s t do co trong Giao Hoi. Tat ca a xay ra "vi Phero va di Phero", ngha la vi s hien dien cua Giao Hoang, bao am cho tat ca c t do va tin tng, va bao am cho s chnh thong. Va sau cung vi bai phat bieu cua toi toi a oc lai kinh nghiem cua Thng Hoi ong Giam Muc mot cach tong ket.

Nh vay, co ba tai lieu chnh thc do Thng Hoi ong Giam Muc e ra: S iep chung ket, ban Tng Trnh cuoi cung va dien van cua Giao Hoang. Khong co tai lieu nao khac.

c Thanh Cha noi them trong bai huan du: Ban Tng trnh sau cung la iem ti cua tat ca viec suy t, gi ay c gi ti cac Hoi ong Giam Muc, e c thao luan chuan b cho Thng Hoi ong Giam Muc khoa thng sap ti trieu tap vao thang 10 nam 2015. Toi noi rang hom qua no a c cong bo vi cac cau hoi at ra cho cac Hoi ong Giam Muc, va nh the no tr thanh

e cng cua Thng Hoi ong Giam Muc ti. Roi c Thanh Cha minh giai them Thng Hoi ong Giam Muc nh sau:

Chung ta phai biet rang Thng Hoi ong Giam Muc khong phai la mot Quoc Hoi, ngi ai dien cua Giao Hoi nay, Giao Hoi kia, giao Hoi no ti. Khong, khong phai vay au. Ngi ai dien ti, ung, nhng cau truc khong phai quoc hoi, no hoan toan khac biet.

Thng Hoi ong Giam Muc la mot khong gian c che ch, trong o Chua Thanh Than co the hoat ong; a khong co xung ot nao gia cac phe phai, nhng co mot s oi chieu gia cac Giam Muc, xay ra sau mot cong viec chuan b lau dai va gi ay se tiep tuc trong mot cong viec khac, cho thien ch cua gia nh, Giao Hoi va xa hoi. No la mot tien trnh, no la lo trnh bnh thng cua Thng Hoi ong Giam Muc. Gi ay tiep tuc trong cac Giao Hoi a phng cong viec cua li cau nguyen, suy t, va thao luan huynh e nham chuan b cho Thng Hoi ong Giam Muc sap ti. o la Thng Hoi ong cac Giam Muc. Chung ta hay pho thac cho c Me Trinh N. c chi Me giup chung ta i theo y muon cua Thien Chua, khi a ra cac quyet nh muc vu giup gia nh nhieu hn va tot hn. Toi xin anh ch em ong hanh vi lo trnh nay bang li cau nguyen. Xin Chua soi sang chung toi, lam cho chung toi tien ti cho chn mui ieu ma nh la Thng Hoi ong Giam Muc, chung toi phai noi vi tat ca cac Giao Hoi. Va li cau nguyen cua anh ch em quan trong oi vi ieu nay.

c Thanh Cha a chao cac oan hanh hng en t Bac My va Au chau, cung nh t cac nc Nigeria, Angola, Mehico. Argentina va Australia.

Chao cac nhom noi tieng c ngai tn thac cho s ch che hien mau cua Me Maria moi cap v chong va cac gia nh. Xin Me Thien Chua giup chung ta tao thuan tien va thang tien gia nh trong xa hoi va gia cac thach o cua thi ai.

Vi cac tn hu noi tieng A rap c Thanh Cha noi: Gia nh song niem vui c tin va thong truyen no mot cach t phat la muoi at, anh sang the gian va la men cho toan xa hoi. Anh ch em hay luon song cuoc i mnh vi long tin va s n s nh Thanh Gia Nagiaret.

Chao cac oan hanh hng Ba Lan ngai noi:

c chi viec ch i Chua Cu The sinh ra la thi gian suy t va hy vong. Noi gng Thanh Gia Nagiarest hay chuan b tam long va cong oan e tiep rc Chua Giesu mot cach xng ang. c chi viec gap g Chua trong ngay Ngai en cung co anh ch em trong s hiep nhat hon nhan, long chung thuy va rong m cho s song.

Trong so cac nhom noi tieng Y c Thanh Cha a ac biet chao nhom en t Gran Sasso di Acqua tnh L'Aquila hanh hng sau tran ong at cach ay nam nam. Ngai noi Mua Vong la thi gian giup canh tan s gan bo vi Tin Mng, chan thanh lien i voi tha nhan va tai kham pha ra niem hy vong kito.

Chao cac ban tre, ngi au yeu va cac oi tan hon, ngai nhac cho moi ngi biet hom qua la le nh c Ba Loreto. c Thanh Cha khch le cac ban tre noi gng Me Thien Chua chuan b le Giang Sinh vi niem vui; Ngai xin Me nang cac anh ch em au yeu vac thap gia kho au moi ngay; va cau mong s pho thac cho thanh y Chua Cha cua Me nhac cho cac oi tan hon nh ti s hien dien cua Chua Quan Phong trong gia nh ho.

Buoi tiep kien a ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page