Vatican chap thuan viec tien hanh

ho s tuyen thanh cho cha Trng Bu Diep

 

Vatican chap thuan viec tien hanh ho s tuyen thanh cho cha Trng Bu Diep.

Vui Mng Va Hy Vong

Can Th, Viet Nam (GP Can Th 9-12-2014) - Van phong Cao Thnh Vien vu an phong thanh cha Phanxico Xavie Trng Bu Diep chnh thc len tieng:

 

Knh tha qu ba con lng giao, qu an nhan ang yem tr viec tuyen thanh cho Cha Phanxico Xavie Trng Bu Diep.


Thanh bo Tuyen Thanh Roma a gi van th chnh thc bang tieng La Tinh cho c Cha Stephano Tri Bu Thien, Giam muc Can Th tuyen bo: NIHIL OBSTAT - Khong Co G Ngan Tr trong viec tien hanh ho s tuyen thanh cho Cha Diep.


Ho s tuyen thanh Cha Phanxico Xavie Trng Bu Diep a c c Giam Muc co tham quyen, tc c Cha, Stephano Tri Bu Thien, Giam Muc Can Th chnh thc cho xuc tien t ngay 25 thang 8 nam 2011. Va toi, linh muc Phero Tran The Tuyen, cao thnh vien c chnh thc bo nhiem a co gang het sc lo sao cho tien trnh tuyen thanh c phu hp vi Giao Luat va c moi ngi lng giao ung ho. Mot trong nhng co gang nay la toi ang sang hoc chng trnh tien s Giao Luat Roma trong y hng chuan b chu ao cho nhiem vu cua mnh.

Mot trong nhng ket qua ln lao va rat ang vui mng va hy vong la ngay 31 thang 10, nam 2014 va qua, Thanh bo Tuyen Thanh Roma a gi van th chnh thc bang tieng La Tinh cho c Cha Stephano Tri Bu Thien, Giam muc Can Th tuyen bo: NIHIL OBSTAT - Khong Co G Ngan Tr trong viec tien hanh ho s tuyen thanh cho Cha Diep.

Qua van th Nihil Obstat cua Thanh Bo tuyen thanh, chung ta, nhng ngi yeu thng va tho n Cha Diep va vui mng, va manh dan hn va va tch cc hn trong viec thc hien tien trnh tuyen thanh cho Cha va cau xin tien trnh c sm thanh cong.

Hom ngay 5 thang 12 nam 2014 toi a ong nop le ph 150 EUR cho Thanh Bo theo qui nh cho viec ra van th Nihil obstat nay. Xin kem theo ay van th Nihil obstat bang tieng la tinh cung nh ban dch sang tieng Anh va tieng Viet.

Vui mng, hy vong va cau nguyen.

 

Lm. Phero Tran the Tuyen

Cao thnh vien

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page