Than hoc phai lang nghe Dan Chua

 

Than hoc phai lang nghe Dan Chua.

Roma (WH 06-12-2014) - Sang th Sau 05 thang 12 nam 2014, c Thanh Cha Phanxico a tiep kien cac thanh vien Uy ban Than hoc quoc te (CIT), cung vi v chu tch la c hong y Gerhard L. Muller, Bo trng Bo Giao ly c tin, nhan dp Uy ban nay ket thuc Khoa hop toan the au tien cua nhiem ky mi (2014-2019) tai tru s Bo Giao ly c tin. Khoa hop a khai mac t ngay 01 thang 12 nam 2014.

Uy ban Than hoc quoc te c thanh lap ngay sau khi Cong ong Vatican II ket thuc theo e ngh cua Thng Hoi ong Giam muc e giup Toa Thanh on nhan cac suy t cua cac nha than hoc tren khap the gii. Do o s vu cua Uy ban la "nghien cu cac van e tn ly quan trong", ac biet la nhng van e khi len nhng kha canh mi va nh the Uy ban tr giup cho Huan quyen cua Hoi Thanh.

S vu nay, theo c Thanh Cha, khong ch oi hoi kha nang ve tr thc ma con phai co tam the san sang ve mat thieng lieng; trong o ngai nhan manh ac biet en viec lang nghe. c Thanh Cha trch dan sach tien tri Ezekiel: "Hi con ngi, tat ca nhng li Ta phan vi ngi, hay ghi long tac da va nghe cho to", va nh ngha: "Nha than hoc trc het la mot tn hu lang nghe Li hang song cua Thien Chua va on nhan Li ay vao tam tr mnh ... nhng cung phai khiem ton lang nghe nhng g Chua Thanh Than noi vi Giao hoi qua cac hnh thc song c tin cua dan Chua".

That vay, thai o nay c e cap trong tai lieu mi ay cua Uy ban: "Cam thc c tin (sensus fidei) trong i song Giao hoi". c Thanh Cha noi tiep: "Cung vi oan dan Kito giao, cac nha than hoc m cap mat va oi tai cua mnh trc nhng dau ch thi ai. Nha than hoc phai biet "lang nghe, phan biet va giai thch c nhieu tieng noi cua thi ai chung ta, va nhan nh chung di anh sang Li Chua, hau chan ly mac khai luon tham nhap cach sau xa, c hieu ro hn va em lai ch li nhieu hn".

Trong anh sang nay, c Thanh Cha bay to s hai long ve viec thanh phan cua Uy ban ngay cang a dang, ac biet la s hien dien cua phu n, "mot s hien dien mi goi chung ta suy t ve vai tro ma phu n co the va nen am nhan trong lnh vc than hoc", va nhng ong gop ma ho mang en cho "s hieu biet c tin".

Mot kha canh khac cua Uy ban la tnh chat quoc te, phan anh "tnh cong giao cua Giao hoi". V vay, "s a dang ve cac quan iem phai lam cho Cong giao them phong phu ma khong lam phng hai en s hiep nhat", v "s hiep nhat cua cac nha than hoc Cong giao bat nguon t viec cung quy chieu mot c tin duy nhat trong Chua Kito va c nuoi dng bi s a dang cua nhng hong an Chua Thanh Than". "Khi i t nen tang nay trong mot s a nguyen lanh manh, cac phng phap than hoc khac nhau, phat trien trong nhng boi canh van hoa khac nhau va s dung cac phng phap khac nhau, khong c pht l nhau, nhng phai ieu chnh lan nhau va lam cho nhau them phong phu trong cuoc oi thoai than hoc".

c Thanh Cha noi rang "c Trinh N la ngi thay day than hoc ch thc" v, nh mot "chng nhan cua cac bien co ln lao trong lch s cu roi", Me a "gn gi tat ca nhng ieu nay, suy i ngh lai trong long". "Di s hng dan cua Chua Thanh Than, va vi tat ca s khon ngoan cua ngi n, Me chang bao gi ngng i sau vao trong "toan bo s that". V the c Maria la bieu tng cua Giao hoi ang thao thc ch i Chua en, tien trien tng ngay trong s hieu biet c tin, nh viec kien nhan lam viec cua cac nha than hoc, nam cung nh n".

(VIS)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page