Lang quen Thien Chua

ay a con ngi ti bao lc

 

Lang quen Thien Chua ay a con ngi ti bao lc.

Vatican (Vat. 3-12-2014) - Chnh viec lang quen Thien Chua ch khong phai viec vinh danh Ngi lam nay sinh ra bao lc. V the cac tn hu kito va hoi giao can cung nhau dan than cho tnh lien i, hoa bnh va cong ly, va moi chnh quyen phai bao am cho cac cong dan va cong ong ton giao quyen t do phung t ch thc.

c Thanh Cha Phanxico a noi nh tren vi hang chuc ngan tn hu va du khach hanh hng tham d buoi tiep kien sang th t 3 thang 12 nam 2014 tai quang trng thanh Phero. Nh a biet, c Thanh Cha mi vieng tham muc vu Tho Nh Ky ba ngay t 28 thang 11 en 30 thang 11 nam 2014, v the trong bai huan du ngai a chia se vi tn hu cac cam tng va kinh nghiem trong chuyen cong du muc vu nay.

c Thanh Cha noi: Hom nay chung ta duyet lai cac chang hanh hng ma toi a i t th sau cho ti Chua Nhat va qua. Nh toi a xin anh ch em chuan b va ong hanh vi no bang li cau nguyen, gi ay toi xin anh ch em cung toi cam ta Thien Chua v viec thc hien no, va e cho no sinh hoa trai trong cuoc oi thoai vi cac anh em chnh thong va vi cac anh em hoi giao, cung nh cho con ng hoa bnh gia cac dan toc.

c Thanh Cha a cam n Tong thong, Thu tng, Bo trng ton giao cung nh cac gii chc chnh quyen khac cua Tho Nh Ky a tiep on ngai vi long knh trong va bao am cho chuyen vieng tham dien ra trong trat t. Ngai cung cam n cac Giam Muc cua Giao Hoi cong giao Tho Nh Ky v s dan than cua cac v, cung nh c Thng Phu Bartolomaios I v s tiep on than tnh. Chan phc Phaolo VI va Thanh Gioan Phaolo II a vieng tham Tho Nh Ky va Thanh Gioan XXIII, tng la Kham S Toa Thanh tai Tho Nh Ky, t Tri a che ch chuyen hanh hng cua toi, dien ra tam nam sau chuyen vieng tham cua v tien nhiem cua toi la c Bien c XVI. Vung at nay than thng oi vi moi kito hu, ac biet v a la ni tong o Phaolo chao i, va la ni trieu tap bay Cong ong va v s hien dien cua "Nha c Maria" gan thanh Ephexo.

Tiep en c Thanh Cha a ke lai dien tien cac ngay vieng tham, Trong ngay au tien ngai a tham lang cua ong Ataturk va gap g chnh quyen Tho. Tho Nh Ky la quoc gia co a so dan theo Hoi giao, nhng Hien phap khang nh tnh chat i cua Nha nc. Am ch tnh trang bao lc do cac lc lng hoi cc oan gay ra o ay tren the gii, c Thanh Cha khang nh:

Chnh s lang quen Thien Chua ch khong phai viec vinh danh Ngi lam nay sinh ra bao lc. V the toi a nhan manh tam quan trong cac tn hu kito va hoi giao phai cung nhau dan than cho tnh lien i, hoa bnh va cong ly, va khang nh rang moi chnh quyen phai bao am cho cac cong dan s t do ton giao thc s.

Trong ngay th hai toi a vieng tham vai ni bieu tng cua cac ton giao khac nhau hien dien tai Tho Nh Ky. Toi a lam ieu o va cam nhan trong tim li khan cau Chua, la Thien Chua tri at, la Cha thng xot cua toan nhan loai. Trong tam ngay vieng tham la buoi c hanh Thanh The trong nha th chnh toa vi s tham d cua cac Chu Chan va tn hu cua nhieu nghi le cong giao hien dien tai Tho Nh Ky. Tham d cung a co c Thng Phu ai Ket, ai dien c Thng Phu Apostolico, Tong Giam Muc chnh thong Siro va cac gii chc Tin Lanh. Chung toi a cung nhau khan nai Chua Thanh Than la ang ban s hiep nhat cho Giao Hoi: hiep nhat trong c tin, c men va hiep nhat trong s ket hp chat che noi tam. Trong s phong phu cua cac truyen thong va c cau cua mnh Dan Chua c mi goi e cho Chua Thanh Than hng dan trong thai o lien l ci m, ngoan ngoan va vang phuc.

Tiep tuc chia se kinh nghiem c Thanh Cha noi: Ngay cuoi cung cua chuyen vieng tham le thanh Anre Tong o a cong hien boi canh ly tng cho viec cung co cac lien he huynh e gia Giam Muc Roma, Ngi Ke V thanh Phero va c Thng Phu ai Ket Costantinopoli, theo truyen thong la Giao Hoi do thanh Anre, em cua Simon Phero thanh lap. c Thanh Cha cho biet nh sau:

Toi a cung vi c Thng Phu canh tan dan than theo uoi con ng tien ti viec thiet lap s hiep thong tron ven gia cac tn hu cong giao va chnh thong. Chung toi a cung nhau ky mot Tuyen ngon chung la chang cuoi cua con ng nay. ac biet y ngha la hanh ong nay a c lam vao cuoi buoi c hanh trong the Phung vu le thanh Anre, ma toi a tham d vi niem vui ln, va no a c theo sau bi phep lanh cua c Thng Phu Costantinopoli va Giam Muc Roma. That the, li cau nguyen la nen tang cho moi cuoc oi thoai ai ket phong phu di s hng dan cua Chua Thanh Than.

Cuoc gap g cuoi cung la vi nhom cac ban tre t nan, c cac tu s Salesien tiep on.

That la ieu rat quan trong oi vi toi viec gap g vai ngi t nan Trung ong, e bay to s gan gui cua toi va cua Giao Hoi cung nh e nhan manh gia tr cua s tiep on, ma Tho Nh Ky cung rat dan than. Chung ta hay cau nguyen cho tat ca cac ngi di c va t nan va e xoa bo cac ly do gay ra tham canh au n nay.

Anh ch em than men, Xin Thien Chua toan nang va thng xot tiep tuc che ch dan nc va gii chc lanh ao chnh tr va ton giao Tho Nh Ky. c chi ho co the cung nhau xay dng mot tng lai hoa bnh, e Tho Nh Ky co the dien ta mot ni cua s song chung hoa bnh gia cac ton giao va cac nen van hoa khac nhau. Ngoai ra chung ta cung hay cau nguyen e qua s bau c cua c Trinh N Maria, Chua Thanh Than khien cho chuyen cong du nay c phong phu va tao thuan tien cho long hang say truyen giao, e trong s ton trong va oi thoai huynh e, loan bao cho tat ca moi dan toc rang Chua Giesu la s that, hoa bnh va tnh yeu.

c Thanh Cha a chao cac oan hanh hng en t Bac My, cac nc Au chau cung nh t Malyasia, Nigeria, Argentina, Mehico, Paraguay. Bolivia va Chile.

Ngai ac biet chao cac thanh vien phong trao Truyen giao Phi chau do cac Giam Muc hai giao phan Piacenza Bobbio va Moroto hng dan, cac tham d vien ai hoi gia nh, cac ngi to chc hang a lu ong vung Pavullo. Ngai cau mong Mua Vong la thi gian thuan tien giup moi ngi chuan b cho le Giang Sinh va dan than canh tan long gan bo vi Chua Kito va lien i vi cac anh ch em tung thieu.

Chao gii tre, ngi au yeu va cac oi tan hon, Ngai nhac cho moi ngi biet hom qua Giao Hoi knh nh thanh Phanxico Xavie. c Thanh Cha cau mong thanh nhan giup cac ban tre song c tin nghiem chnh, cac ngi au yeu tin tng ni s tr lc cua Chua Kito trong nhng luc kho au, va cac oi tan hon biet tan hien cho nhau trong cuoc song gia nh.

Buoi tiep kien a ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page