Khai mac

Nam i song thanh hien tai Roma

 

Khai mac Nam i song thanh hien tai Roma.

Roma (WH 02-12-2014) - "Nam i song thanh hien" do c Thanh Cha Phanxico thiet lap a chnh thc khai mac vao Chua nhat th nhat Mua Vong, 30 thang 11 nam 2014. Trc o, mot buoi canh thc cau nguyen a c to chc vao toi th Bay 29 thang 11 nam 2014 tai Vng cung thanh ng c Ba Ca Roma. Thanh Le trong the khai mac Nam i song thanh hien c c hanh tai Vng cung thanh ng Thanh Phero do c hong y Joao Braz de Aviz, Bo trng Bo i song thanh hien va cac Tu oan tong o, chu te. Nam i song thanh hien thc te se keo dai hn mot nam, va se ket thuc vao le Dang Chua Giesu vao en th, ngay 02 thang Hai nam 2016.

Nhan dp nay, c Thanh Cha Phanxico a gi mot s iep cho cac ngi song i thanh hien. S iep c oc trong Thanh Le, m au nh sau: "Toi rat vui mng ngo li vi anh ch em nhan dp khai mac Nam i song thanh hien. Toi rat muon hien dien vi anh ch em trong dp nay, nhng Chua lai muon cach khac".

c Thanh Cha giai thch: "Khi m Nam i song thanh hien, trc het toi muon gii thieu lai cho toan the Giao hoi ve ep va net ang quy cua hnh thc "bc theo Chua Kito" ac biet nay, ma tat ca anh ch em ang the hien; anh ch em la nhng ngi a quyet nh bo moi s e bat chc Chua Kito". c Thanh Cha cung nhac lai ieu ngai a noi cach nay mot nam vi cac v Be tren tong quyen: "Hay thc tnh the gii! Hay thap sang the gii bang chng t ngon s va loi ngc dong cua anh ch em".

c Thanh Cha neu ra ba t cha khoa e song Nam i song thanh hien: trc het la han hoan: ngi tan hien cho thay rang theo Chua Kito va viec thc thi Tin Mng cua Ngai khien long ho tran ay niem vui. Mot niem vui co sc toa lan. Roi en dung cam: ai cam nhan mnh c Chua yeu thng th se biet tin tng ni Ngi, cung nh nhng v sang lap cac Dong tu a tin tng vao Chua. Cuoi cung la hiep thong: ngi tan hien la ngi hiep thong sau xa va ca v vi Thien Chua.

Cuoi cung, c Thanh Cha mi goi cac nam n tu s tr nen nhng ngi xay dng tnh huynh e khong met moi, khi yeu thng lan nhau va yeu thng nhng ngi ngheo nhat bang tnh yeu xuat phat t Phuc Am: "Anh ch em hay chng to rang tnh huynh e pho quat chang phai la ieu khong tng, nhng la chnh niem c m cua Chua Giesu oi vi toan the nhan loai".

Trong bai giang, c hong y Joao Braz de Aviz ac biet vui mng ve buoi canh thc cau nguyen tai Vng cung thanh ng c Ba Ca toi hom trc, co rat ong ngi tham d. c hong y noi: "Cung nh c Thanh Cha, chung ta muon pho thac cho c Trinh n Maria con ng cua chung ta vi nhng hoa trai trong suot Nam i song thanh hien nay".

(Vatican Radio)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page