Tong Th Cua c Thanh Cha Phanxico

Gi Tat Ca Cac Ngi Tan Hien

Nhan Dp Nam i Song Thanh Hien

 

Tong Th Cua c Thanh Cha Phanxico Gi Tat Ca Cac Ngi Tan Hien Nhan Dp Nam i Song Thanh Hien.

Roma (aminh VN 01-12-2014) - "Nam i song thanh hien" do c Thanh Cha Phanxico thiet lap a chnh thc khai mac vao Chua nhat th nhat Mua Vong, 30 thang 11 nam 2014. Trc o, mot buoi canh thc cau nguyen a c to chc vao toi th Bay 29 thang 11 nam 2014 tai Vng cung thanh ng c Ba Ca Roma. Thanh Le trong the khai mac Nam i song thanh hien c c hanh tai Vng cung thanh ng Thanh Phero do c hong y Joao Braz de Aviz, Bo trng Bo i song thanh hien va cac Tu oan tong o, chu te. Nam i song thanh hien thc te se keo dai hn mot nam, va se ket thuc vao le Dang Chua Giesu vao en th, ngay 02 thang Hai nam 2016.

Nhan dp nay, c Thanh Cha Phanxico a gi mot Tong th cho cac ngi song i thanh hien. Sau ay la ban dch Viet ng toan van tong th cua c Thanh Cha Phanxico:

 

Cac ngi nam n tan hien than men,

Toi viet cho anh ch em vi t cach la Ngi Ke v thanh Phero, a c Chua Giesu uy thac nhiem vu cung co anh em trong c tin (x. Lc 22,32), va toi cung viet cho anh ch em nh mot ngi tan hien giong nh anh ch em.

Chung ta hay ta n Chua Cha, ang a keu goi chung ta i theo c Giesu trong viec gan bo tron ven vi Tin mng va trong viec phuc vu Giao hoi, ang a o xuong tam hon chung ta Thanh Linh mang lai niem vui va bien chung ta thanh nhng chng nhan cho tnh yeu va long thng xot cua Chua trc mat the gii.

ap lai c nguyen cua nhieu anh ch em va cua Bo i song thanh hien va cac Tu oan tong o, nhan dp ky niem 50 nam Hien che tn ly Lumen Gentium ve Hoi thanh e cap en cac tu s chng VI, cung nh Sac lenh Perfectae Caritatis ve viec canh tan i song tu tr, toi a quyet nh m ra mot Nam i song thanh hien, bat au vao ngay 30 thang 11 nam nay, chua nhat th I Mua Vong, va ket thuc vao le Dang Chua Giesu vao en th, ngay 2 thang 2 nam 2016.

Sau khi tham khao Bo i song thanh hien va cac Tu oan tong o, toi a e ra cho Nam nay nhng muc tieu ma thanh Gioan Phaolo II a e ra cho Giao hoi vao luc bat au ngan nam th ba, phan nao lay lai ieu a e cap trong tong huan hau thng hoi ong Vita consecrata: "Cac con khong ch co mot lch s huy hoang e nh lai va tng thuat, ma con co mot lch s oai hung can viet len! Hay nhn ve tng lai, ni ma Thanh Linh a d nh thc hien cung vi cac con nhng ieu trong ai hn na" (so 110).

I - Nhng muc tieu cua Nam i song thanh hien

1. Muc tieu th nhat la nhn ve qua kh vi niem tri an. Moi Dong cua chung ta eu en t mot lch s phong phu cua ac sung. Khi au la tac ong cua Thien Chua, ang a keu goi trong Thanh Linh mot so ngi i theo sat got c Kito, e chuyen dch Tin mng ra mot loi song ac thu, e oc cac dau ch thi ai vi cap mat c tin, e ap ng vi nhng nhu cau cua Giao hoi mot cach sang tao. The roi kinh nghiem khi au c tang tien va phat trien, loi cuon nhng phan t song trong nhng khung canh mi cua a ly va van hoa, tao ra nhng the thc mi e the hien ac sung, nhng sang kien va nhng loi dien ta long bac ai tong o mi me, cung ta nh hat giong tr thanh mot cay ln vi nhieu canh la xum xe.

Trong Nam nay, moi gia nh ac sung hay nh lai buoi khi au cua mnh va nhng chang phat trien trai qua lch s, e ta n Thien Chua v Ngai a ban cho Hoi thanh biet bao hong an e trang iem cho Hoi thanh va chuan b san sang e thi hanh moi cong cuoc tot lanh (x. Lumen Gentium, 12).

Thuat lai lch s cua mnh la ieu can thiet e duy tr can tnh cung nh e siet chat moi hp nhat cua gia nh va tang them cho cac phan t y thc mnh thuoc ve mot nha. ay khong phai la chuyen khao co hoac luyen tiec d vang, nhng la i lai con ng cua cac the he qua kh e nam bat c tia sang gi hng, nhng ly tng, nhng d phong, nhng gia tr a thuc ay ho, bat au t cac v sang lap va cac cong oan tien khi. o cung la mot cach e y thc c cach thc ma tien nhan a song ac sung, nhng bc ot pha, nhng kho khan a ng au va vt qua. Ta cung co the nhan ra nhng s bat nhat do tnh yeu uoi cua con ngi, tham ch ke ca co luc quen mat nhng kha canh cot yeu cua ac sung. Tat ca cac kha canh ay eu la nhng bai hoc, va ong thi keu goi hoan cai. Thuat lai lch s cua mnh la mot cach e chuc tung Thien Chua va ta n v nhng an hue ma Ngai a ban.

Cach rieng chung ta cam ta Thien Chua v 50 nam tiep theo cong ong Vaticano II. Cong ong that la mot "luong gio" cua Thanh Linh cho toan Giao hoi. Nh cong ong, i tu s a thc hen mot bc ng canh tan phong phu, vi nhng anh sang va bong toi cua no, du sao o la thi iem cua an hue c anh dau bi s hien dien cua Thanh Linh.

c chi Nam i song thanh hien cung la mot c hoi e thu nhan s mong don cua mnh, vi long khiem ton cung vi long tn thac vao Thien Chua Tnh yeu (1Ga 4,8), va e song kinh nghiem ve tnh thng lan tuat cua Chua, mot c hoi e thoi thuc manh me va lam chng vui ve ve s thanh thien va sc song ang hien dien ni phan ln nhng ke c keu goi i theo c Kito trong i song thanh hien.

2. Ngoai ra Nam nay cung keu goi chung ra hay song hien tai cach say me. Viec on lai qua kh thuc ay chung ta hay the hien nhng kha canh cau tao i song thanh hien cua mnh, nh chu y lang nghe ieu ma Than kh noi vi Hoi thanh ngay hom nay.

T nhng buoi khai nguyen cua i an tu cho en nhng "cong oan mi" thi nay, moi hnh thc tu tr c nay sinh do tieng goi cua Thanh Linh hay i theo c Kito theo nh Tin mng a day (x. Perfectae caritatis, 2). oi vi cac v sang lap, Tin mng luon la quy luat tuyet oi, nhng luat le khac ch la cach thc dien at Tin mng va dung cu e song Tin mng cach suc tch. Ly tng cua cac ngai la c Kito, gan bo toan than vi Ngi, en noi co the noi nh thanh Phaolo: "oi vi toi, song la c Kito" (Pl 1,21). Cac li khan ch co y ngha khi lam the hien tnh yeu say am ay.

Cau hoi ma chung ta c mi hay at len trong Nam nay la: chung ta co e cho Tin mng chat van khong; Tin mng co phai la "so tuy than" cho cuoc song hang ngay va cho nhng la chon cua mnh khong. Tin mng that la nghiem khac va oi hoi phai song triet e va chan thc. oc Tin mng th cha u (mac du viec oc va hoc luon can thiet), suy gam cung cha u (va chung ta can thch thu suy gam moi ngay). Chua Giesu yeu cau chung ta hay lam cho Tin mng hien thc, hay song li cua Chua.

Chung ta hay t hoi: Chua Giesu co con la tnh yeu th nhat va oc nhat, nh chung ta a quyet tam khi tuyen khan khong? Ch khi nao c nh vay, th chung ta mi co the va buoc phai thng yeu trong s that va long lan tuat het moi ngi ma ta gap tren ng, bi v chung ta a hoc biet ni Ngi tnh yeu la g va yeu nh the nao: chung ta se biet yeu bi v chung ta co chnh trai tm cua Ngi.

Nhng v sang lap cua chung ta a cam thay trong mnh long trac an cua Chua Giesu khi nhn thay am ong nh nhng an chien lu lac khong ke chan dat. Cung nh Chua Giesu ong long trac an a trao ban li cua mnh, a cha lanh nhng ke benh tat, a phat banh cho an, th cac v sang lap cung at mnh phuc vu nhan loai ma Thanh Linh a sai ho en, di nhng the thc a dang: chuyen cau, rao giang Tin mng, huan giao, giao duc, phuc vu ngi ngheo va ngi benh... Oc tng tng cua long bac ai khong co gii han va luon m ra vo van con ng mi e mang sinh kh cua Tin mng vao cac nen van hoa va cac moi trng xa hoi khac nhau.

Nam i song thanh hien chat van chung ta ve s vu a c uy thac. Nhng cong tac, c s, s hien dien e ap ng ieu ma Thanh Linh a yeu cau cac v sang lap co con tng xng e theo uoi nhng muc ch trong xa hoi va Giao hoi thi nay na khong? Co ieu g can phai thay oi khong? Chung ta con gi c long say me vi ong loai, chung ta co gan gui vi nhng ngi than can e chia se nhng niem vui noi kho cua ho, e hieu thau nhng g ho ang can, ngo hau gop phan vao viec ap ng cac nhu cau o khong? Thanh Gioan Phaolo II a yeu cau: "Long quang ai va hy sinh a thuc ay cac v sang lap cung phai thuc ay cac con, la nhng ngi con cai tinh than cua ho, hay duy tr cac ac sung cach sinh ong e cho chung c phong phu va thch nghi ma khong giam bt tnh cach oc ao, vi cung mot sc manh ma Thanh Linh a gi len, e phuc vu Giao hoi va gop phan vao viec thiet lap Nc Thien Chua" [1].

Viec tng nh nguon goc cung lam sang to mot yeu to khac cua d an i song thanh hien. Cac v sang lap a b thu hut bi s oan ket cua nhom Mi Hai chung quanh Chua Giesu, bi s hiep thong oc ao cua cong oan tien khi Gierusalem. Khi gay dng nen cong oan, moi v sang lap eu nham hoa lai nhng khuon mau Tin mng, o la song mot trai tim va mot linh hon, vui hng s hien dien cua Chua (x. Perfectae caritatis,15).

Song hien tai cach say me co ngha la tr nen "nhng chuyen vien hiep thong", "nhng ke lam chng va kien tao "d an hiep thong" la chop nh cua lch s loai ngi theo y nh cua Thien Chua [2]. Trong mot xa hoi xung ot, mot xa hoi kho chung song gia nhng nen van hoa vi nhau, mot xa hoi chen ep nhng ke co the, xa hoi bat bnh ang, chung ta c keu goi tr nen khuon mau cu the cua cong oan co kha nang song tng quan huynh e, nh biet nhn nhan pham gia cua moi ngi va chia se cac an hue ma moi ngi a lanh c.

V the anh ch em hay la nhng con ngi cua s hiep thong, hay can am hien dien tai nhng ni co o k va tranh chap, va anh ch em hay tr nen dau ch kha tn cua s hien dien cua Thanh Linh, ang o tran xuong cac tam hon niem sau me cho het moi ngi c tr nen mot (x. Ga 17,21). Anh ch em hay song huyen nhiem cua s gap g: "kha nang lang nghe ngi khac, kha nang cung nhau tm ra con ng, phng phap" [3], hay e cho mnh c chieu sang bi moi tng quan tnh yeu a xuyen qua Tam V (x. 1Ga 4,8) nh khuon mau cho moi tng quan lien ban v.

3. Muc tieu th ba cua Nam nay la nham en tng lai vi niem hy vong. Chung ta biet rang i song thanh hien ang gap nhieu kho khan di moi hnh thc: n goi sut giam, cac thanh vien tuoi cao, nhat la tai cac nc Tay phng, nhng van e kinh te tiep theo cuoc khung hoang tai chanh tram trong, nhng thach o cua viec quoc te hoa va toan cau hoa, nhng nguy c cua thuyet tng oi, i tu b gat ra ben le va khong c xa hoi tran trong ... Gia nhng hoang mang ma chung ta cung chia se vi bao nhieu ngi ng thi, bng len niem hy vong cua chung ta, la hoa trai cua c tin vao ang lam chu lch s va khong ngng lap lai vi chung ta: "ng s .. Ta ang vi con" (Gr 1,8).

Niem hy vong noi ay khong da tren so lng hoac cac c s, nhng tren ang ma chung ta a at long tn thac (x. 2 Tm 1,12), ang ma "khong co g ma khong the lam c" (Lc 1,37). o la niem hy vong khong la doi va cho phep i song thanh hien tiep tuc viet len trang s trong tng lai, ma chung ta can phai nham en, vi niem xac tn rang Thanh Linh thuc ay chung ta ve tng lai e tiep tuc thc hien nhng ieu v ai cung vi chung ta.

Anh ch em ng chieu theo chc cam do ve so lng va hieu qua, lai cang khong nen tn thac vao sc rieng cua mnh. Hay luc loi nhng chan tri cua cuoc i anh ch em va cua thi buoi hien tai vi s tnh thc. Cung vi c Beneicto XVI, toi xin lap lai: "Anh ch em ng lien minh vi nhng ngon s yem the d oan s cham dt i song thanh hien v mat y ngha thi ai nay. Trai lai, anh ch em hay mac lay c Giesu Kito va khoac vao binh giap cua anh sang - nh thanh Phaolo a khuyen nhu - trong thai o tnh thc mong ch" [4]. Chung ta hay tiep tuc va luon luon tien bc vi niem tn thac vao Chua.

Toi muon ngo li ac biet vi cac ban tre. Cac ban la hien tai bi v cac ban ang song trong Dong, va mang lai s ong gop quyet nh cho Dong nh s tre trung va quang ai cua cuoc la chon cua cac ban. ong thi cac ban cung la tng lai bi v cac ban se c goi e nam gi vai tro ieu khien viec linh hoat, huan luyen, phuc vu, s vu cua dong. Trong nam nay, cac ban se la nhng ngi chu ong trong cuoc oi thoai vi the he an anh. Trong tnh hiep thong huynh e, cac ban co the hoc hoi kinh nghiem va s khon ngoan cua ho e trau doi hieu biet, va ong thi, cac ban co the e ngh vi ho ly tng cua Dong thu ban au, mang lai sc nang ong ti tre nh long phan khi cua cac ban, ngo hau thao ra nhng phng hng mi e song Tin mng, va mang lai nhng giai ap can xng cho ngha vu phai lam chng va loan bao.

Toi rat vui mng v biet rang cac ban tre thuoc nhieu dong se co nhng c hoi gap g nhau. c mong nhng cuoc gap g nay se tr thanh con ng thng xuyen e hep thong, e nang lan nhau, e lien ket.

II. Nhng mong i cho Nam i song thanh hien

Toi mong i ieu g cach rieng trong Nam hong an cua i song thanh hien?

1. Toi c mong rang luon luon thc hien c ieu ma toi a co lan noi: "au co cac tu s th co niem vui". Chung ta c mi goi cam nghiem va chng to rang Thien Chua co kha nang lap ay con tim cua chung ta va lam cho chung ta c hanh phuc, khong can phai i tm hanh phuc au khac; chng to rang tnh huynh e chan chnh song trong cac cong oan cua chung ta nuoi dng niem vui; chng to rang s tan hien e phuc vu Giao hoi, cac gia nh, cac ngi tre, cac ngi gia, cac ngi ngheo giup cho chung ta at c s thanh tu ban than va mang lai y ngha tron ven cho cuoc i.

Toi c mong rang gia chung ta khong co nhng khuon mat buon rau, nhng con ngi bc boi bat man, bi v "ai buon ba i theo Chua th viec i theo Chua ang buon"[1]. Cung nh bao sinh linh khac, chung ta cung trai nghiem nhng kho khan, nhng em toi tinh than, nhng that vong, benh tat, kiet sc do tuoi tac. Chnh trong hoan canh o ma chung ta can phai kham pha "s hoan h hoan hao", hoc cho biet cach nhan ra khuon mat c Kito ang a tr nen giong nh chung ta moi ang, va v the cam nghiem s vui mng v biet rang mnh c nen giong ke v yeu thng ta a khong khc t thap gia.

Trong mot xa hoi sung thng hieu nang, sc khoe, thanh cong, va gat bo nhng ngi ngheo va loai tr nhng ke "that the", c chi bang i song cua mnh chung ta chng minh s that cua li Kinh thanh: "Khi toi yeu t la luc toi manh" (2Cr 12,10).

c g chung ta co the ap dung cho i song thanh hien ieu a viet trong tong th Evangelii gaudium, trch dan bai giang cua c Beneicto XVI: "Giao hoi tang gia khong bi chieu mo nhng bi thu hut" (so 14). That vay, i song thanh hien khong tang gia neu chung ta to chc nhng chien dch quy mo co vu n goi, nhng la neu nhng ngi tre gap g chung ta cam thay b thu hut v ho nhan ra chung ta hanh phuc! Mot cach tng t nh vay, hieu nang tong o khong le thuoc vao hieu nang doi dao cua cac phng tien. Phai lam sao cho chnh cuoc i cua anh ch em tr thanh tieng noi, cuoc i chieu toa niem vui va ve ep cua viec song Tin mng va cua viec i theo c Kito.

Toi nhac lai cho anh em ch em ieu toi a noi vi cac Phong trao giao hoi vao le Vong le Chua Hien xuong: "Gia tr can ban cua Giao hoi nam cho song Tin mng va lam chng cho c tin. Giao hoi la muoi cua at, la anh sang cua i, Giao hoi c keu goi lam cho men cua Vng quoc Thien Chua hien dien trong xa hoi, va Giao hoi thc hien n goi nay tien van bang s chng ta, chng ta cua tnh yeu huynh e, cua tnh lien i, cua s chia se" (18-5-2013).

2. Toi c mong rang anh ch em se "anh thc the gii", bi v ac trng cua i song thanh hien la tnh ngon s. Nh toi a noi vi cac be tren tong quyen: "tnh cach triet e khong ch danh rieng cho cac tu s, nhng la ieu oi hoi het moi ngi. Nhng cac tu s i theo Chua mot cach ac biet, o la cach thc ngon s". ay la ieu oi hoi u tien: "nhng ngon s chng ta cho c Giesu a song the gii nay ... Mot tu s khong bao gi c khc t tnh ngon s" (29-11-2013).

Ngon s c Chua ban kha nang truy tam lch s mnh ang song va giai thch nhng bien co, ta ho ngi lnh canh ban em va biet c khi nao hng ong en (x. Is 21,11-12). Hieu biet Thien Chua va hieu biet nhng ngi anh ch em cua mnh. Ngon s co kha nang phan nh va to giac toi ac va nhng bat cong, bi v ong la con ngi t do, ch tra li vi Thien Chua ch khong tra li cho quyen bnh nao het, ho ch quan tam en li loc cua Thien Chua ch chang co li loc nao khac. Ngon s thng ng ve pha nhng ngi ngheo va nhng ngi co than co the, bi v ong biet rang chnh Thien Chua ng ve pha ho.

V the toi c mong rang khong phai la anh ch em hay nuoi dng nhng "cho khong tng", nhng la biet tao ra "nhng cho khac"[2], ni ma ngi ta song cai logic cua Tn mng ve s trao ban, tnh huynh e, tiep nhan s khac biet, yeu thng lan nhau. Cac an vien, cong oan, trung tam linh ao, th xa, trng hoc, benh vien, nha tnh thng va tat ca nhng ni a hoac van con nay sinh do long bac ai va s sang tao ac sung, eu can phai tr nen men cho mot xa hoi c gi hng da theo Tin mng, "o th cat tren nui" noi len s that va sc manh cua nhng li cua Chua Giesu.

oi khi ngon s cung cam thay s cam do, giong nh ong Elia va Giona, muon bo tron, thoai thac tranh nhiem, bi v thay qua nang ne, bi v mnh a met moi, chan nan v khong c ket qua. Nhng ngon s biet rang mnh khong co n. Thien Chua tran an chung ta cung ta nh vi ong Gieremia: "ng s, ta vi con e che ch con" (Gr 1,8).

3. Cac tu s va nhng ngi tan hien c mi goi tr nen nhng "chuyen vien hiep thong". V the toi mong rang "linh ao hiep thong" ma thanh Gioan Phaolo II a ch ra, se tr thanh thc tai, va anh ch em se la nhng ngi au tien on nhan "s thach o ln lao trc mat" trong ngan nam mi: "lam cho Giao hoi la ngoi nha va trng hoc cua hiep thong" [5]. Toi chac rang trong Nam nay, anh ch em co gang e cho ly tng huynh e ma cac v sang lap theo uoi se tang trng nhieu cap o, ta ho nhng vong tron ong tam.

Tien van s hiep thong c thc hanh ngay tai cac cong oan trong dong. Toi mi anh ch em hay oc lai ieu ma toi khong ngng lap i lap lai nhieu lan rang nhng li ch trch, am tieu, ghen tng, t hiem, o k khong c phep c ngu trong nha cua anh ch em. Sau tien e ay, con ng bac ai con lai hau nh la vo tan, bi v bao gom viec on tiep va quan tam lan nhau, thc hanh s chia se nhng tai nguyen vat chat va tinh than, sa bao huynh e, ton trong nhng ngi yeu uoi, ... Chnh "huyen nhiem chung song vi nhau" lam cho cuoc i tr nen mot cuoc "l hanh thanh thien" [6]. Chung ta cung phai t van ve tng quan gia nhng ngi thuoc ve nhng nen van hoa khac nhau, xet v cac cong oan cua chung ta cang ngay cang tr thanh quoc te. Lam cach nao e cho moi ngi co the bieu lo chnh mnh, c on nhan vi nhng an ban ac thu, c hoan toan ong trach nhiem?

Ngoai ra toi c mong tang gia s hiep thong gia cac phan t cua cac dong tu. Lieu Nam i song thanh hien co the tr nen c hoi e manh dan ra khoi bien cng cua Dong mnh, e cung nhau thao hoach nhng d an chung ve ao tao, loan bao Tin mng, hoat ong xa hoi, cap a phng va hoan vu khong? Nh the chng ta ngon s se c hu hieu hn. S hiep thong va gap g gia cac ac sung va n goi khac nhau la mot con ng hy vong. Khong ai xay dng tng lai mot cach biet lap, hoac vi sc lc rieng cua mnh, nhng can biet nhan ra chan ly cua s thong hiep khien ta m rong en gap g, oi thoai, lang nghe, giup lan nhau, va nh vay giup chung ta phong nga khoi benh t ky [3].

ong thi i song thanh hien c mi goi hay theo uoi mot s hp lc vi cac n goi trong Giao hoi, khi au t cac linh muc va giao dan, ngo hau "tang gia linh ao hiep thong trc tien trong noi boi, roi en trong cong ong Giao hoi va i xa hn na"[7].

4. Toi cung mong i ni anh ch em ieu ma toi yeu cau tat ca moi thanh phan cua Giao hoi: ra khoi chnh mnh va i ve nhng vung ngoai o cua cuoc i: "Hay i khap t phng thien ha", o la nhng li cuoi cung cua Chua Giesu ngo vi cac mon e va hom nay van con ngo cho tat ca moi ngi chung ta (x. Mc16,15). Ca mot nhan loai ang ch i: nhng ngi a mat het hy vong, nhng gia nh ang gap kho khan, nhng tre th b bo ri, cac ban tre gap ngo cut trc tng lai, nhng ngi gia lao benh tat b loai tr, nhng ngi giau cua cai nhng trong rong trong long, nhng ngi ang tm y ngha cuoc i, khao khat i tam linh...

Anh ch em ng khep lai trong chnh mnh, ng e mnh b ngot ngat vi nhng chuyen lam cam trong nha, ng b giam ham trong nhng van e noi bo. Nhng van e nay se c giai quyet neu anh ch em i ra ngoai e giup nhng ngi khac giai quyet nhng van e cua ho va loan bao Tin mng. Anh ch em se tm thay s song khi ban phat s song, tm thay hy vong khi ban phat hy vong, tm thay tnh thng bang cach yeu thng.

Toi mong i ni anh ch em nhng c ch cu the cua viec on tiep ngi di dan, gan gui nhng ngi ngheo, nhng c ch sang tao trong viec huan giao, rao giang Tin mng, hng dan cau nguyen. V the toi mong c gian lc cac c cau, tai s dung cac ngoi nha ln e giup vao nhng cong tac thch ng hn oi vi nhng yeu sach hien tai cua viec loan bao Tin mng va bac ai, thch nghi cac c s vi nhng nhu cau mi.

5. Toi mong i rang moi hnh thc i song thanh hien hay t van ve ieu ma Thien Chua va nhan loai hien ang oi hoi.

Cac an vien va nhng nhom co khuynh hng chiem niem co the gap g nhau, hoac lien ket vi nhau e trao oi nhng kinh nghiem ve i cau nguyen, ve cach thc tang trng s hiep thong vi toan the Giao hoi, ve cach thc nang cac Kito hu b bach hai, ve cach thc on tiep va ong hanh nhng ai ang tm kiem mot i song thieng lieng sau xa hn hoac ang can s nang tinh than hay vat chat.

Cac dong tu chuyen lo viec bac ai, giao duc, co ong van hoa cung co the lam nh vay, cung nh nhng dong dan than vao viec loan bao Tin mng, hay thi hanh nhng tac vu muc vu chuyen biet, nhng tu hoi i ang hoat ong bang s hien dien trong cac c cau xa hoi. Oc tng tng cua Thanh Linh a san sinh nhng loi song va nhng cong cuoc a dang ma ta khong the nao phan loai va sap xep vao nhng khung uc san, V the toi khong the nao ke ra tng hnh thai ac sung c. Tuy vay, trong Nam nay, ng ai tranh ne viec kiem tra nghiem tuc ve s hien dien cua mnh trong Giao hoi va ve cach thc ap ng nhng yeu cau lien tuc va mi me ang vang len chung quanh chung ta, ap ng vi tieng keu cua ngi ngheo.

Duy ch khi quan tam en nhng nhu cau cua the gii va ngoan ngoan vi Thanh Linh, th Nam i song thanh hien mi bien thanh kairos mot thi iem doi dao an loc cua Thien Chua, mot thi iem lam bien oi.

III - Nhng chan tri cua Nam i song Thanh hien

1. Vi bc th nay, ngoai nhng ngi tan hien, toi ngo li vi cac giao dan chia se ly tng, tinh than, s vu vi ho. Mot vai dong a co mot kinh nghiem lau dai ve lanh vc nay, nhng dong khac ch mi co kinh nghiem gan ay. That vay, chung quanh moi dong tu cung nh chung quanh cac Tu oan tong o va ca nhng Tu hoi i, co mot gia nh rong ln hn, "gia nh ac sung" bao gom nhieu dong nhan biet nhau trong cung mot ac sung, va nhat la nhng giao dan cam thay mnh c keu goi chia se ac sung ay trong ieu kien giao dan cua mnh.

Toi khuyen khch cac anh ch em, nhng giao dan, hay song Nam i song Thanh hien nh la mot hong an co the giup cho mnh y thc hn ve an hue a lanh nhan. Anh ch em hay c hanh Nam nay cung vi toan the "gia nh" e tang trng va cung nhau ap lai nhng tieng goi cua Thanh Linh trong xa hoi hom nay. Trong vai c hoi, khi nhng ngi tan hien thuoc nhng dong khac nhau gap g nhau, th anh ch em hay tm cach e cung hien dien nh la bieu hieu hong an duy nhat cua Thien Chua, ngo hau biet c kinh nghiem cua nhng gia nh ac sung khac, cua nhng nhom giao dan khac, va nh o ma tr nen phong phu hn va nang lan nhau.

2. Nam i song thanh hien khong ch lien quan en nhng ngi tan hien ma con en toan the Giao hoi. V the toi ngo li vi toan dan Kito giao e y thc hn an hue cua s hien dien cua biet bao ngi tan hien, tha ke cua nhng ai thanh a lam nen lch s cua Kito giao. Giao hoi se ra the nao neu khong co thanh Bien c va thanh Basilio, neu khong co thanh Augustino va thanh Benao, neu khong co thanh Phanxico va thanh aminh, neu khong co thanh Inhaxio Loyola va thanh Teresa Avila, neu khong co thanh Angela Merici va thanh Vinh-sn Phaolo. Danh sach hau nh bat tan, cho en thanh Gioan Bosco, chan phc Teresa Avila? Chan phc Phaolo VI a noi: "neu khong co dau ch cu the nay, c men hun nong toan Giao hoi co nguy c se nguoi i, s nghch ly cu o cua Tin mng se cun i, "muoi" c tin se hoa tan trong mot the gii tren ng tuc hoa" (Evangelica testificatio, 3).

V the toi mi goi tat ca moi cong ong Kito hay song Nam nay trc het e ta n Thien Chua va nh lai nhng hong an ma chung ta a va con ang nhan lanh nh s thanh thien cua nhng v sang lap va s trung thanh vi ac sung cua biet bao ngi tan hien. Toi mi goi het moi ngi hay ke sat nhng ngi tan hien, e chia vui vi ho, e san se nhng kho khan cua ho, e hp tac vi ho, trong tam mc co the c, trong viec thc thi tac vu va cong viec cua ho ma cung la cua toan the Giao hoi. Hay giup ho cam nhan c long u ai va thien cam cua toan the dan Chua.

Toi chuc tung Chua v s trung hp may man gia Nam i song thanh hien vi Thng hoi ong ve gia nh. Gia nh va i song thanh hien la nhng n goi mang lai s phong phu va an ien cho moi ngi, nhng khong gian kien thiet cac tng quan nhan ban , nhng ni loan truyen Tin mng. Gia nh va i song thanh hien co the giup lan nhau.

3. Vi bc th nay, toi mao muoi ngo li vi nhng ngi tan hien va nhng phan t cua cac huynh oan va cong oan thuoc cac Giao hoi ngoai cong giao. i an tu la mot gia san cua Giao hoi hiep nhat, van con sinh ong ben cac Giao hoi chnh thong va ben Giao hoi cong giao. T nep song an tu cung nh t nhng kinh nghiem ke tiep vao thi ma Giao hoi tay phng con hp nhat, nhieu d an khac c gi hng gia long cac cong ong Giao hoi cua phai Cai cach, va roi tiep tuc san sinh nhng hnh thc khac cua tnh hiep thong huynh e va phuc vu.

Bo cac hoi dong tan hien va tu oan tong o a phac thao chng trnh gap g gia cac phan t thuoc i song thanh hien va huynh e thuoc ve cac giao hoi khac nhau. Toi het long khuyen khch nhng cuoc gap g nay, ngo hau tang cng s hieu biet lan nhau, s quy trong va hp tac ho tng, nh vay s ai ket cua i song thanh hien se giup cho con ng hp nhat gia tat ca cac Giao hoi.

4. Chung toi khong the quen rang hien tng tu tr cung hien hu trong tat ca cac ton giao ln. Khong thieu nhng kinh nghiem oi thoai lien ton ve i an tu gia Giao hoi cong giao va mot vai truyen thong ton giao ln. Toi cau chuc cho Nam i song thanh hien tr thanh c hoi e lng nh con ng a i, e gay y thc ni cac ngi tan hien ve lanh vc nay, e t van ve nhng bc ke tiep phai lam ngo hau tang them s hieu biet lan nhau sau xa hn, va hp tac trong kha nhieu moi trng chung nham phuc vu i song nhan loai.

Viec ong hanh luon van la giup nhau tr nen phong phu hn va m ra nhng ng hng mi cho viec gap g gia cac dan toc va van hoa trong giai oan nay ang gap nhieu chng ngai.

5. Sau cung toi ngo li cach rieng vi nhng anh em trong hang giam muc. Mong sao cho Nam nay la c hoi thuan tien e tiep on than mat va han hoan i song thanh hien nh la mot nguon von lieng tinh than gop phan vao thien ch cua toan the Hoi thanh (x. Lumen gentium, 43) ch khong ch rieng g cua cac dong tu. "i song thanh hien la hong an cho Giao hoi, phat sinh trong Giao hoi, tang trng trong Giao hoi, va hoan toan hng ve Giao hoi" [8]. V the, xet nh la hong an cho Giao hoi, i song thanh hien khong phai la mot thc the le loi, nhng thuoc ve ban chat cua Giao hoi, nam trong tam iem cua Giao hoi nh la yeu to quyet nh cua s mang Giao hoi, xet v no dien ta ban chat tham sau cua n goi Kito giao, va noi khac khoai cua Giao hoi Hon the mong c ket hiep vi Hon phu duy nhat; v the i song thanh hien "chac chan thuoc ve s song va s thanh thien cua Giao hoi" (Lumen gentium, 44).

Trong boi canh nay, toi mi goi anh em, nhng muc t cua cac giao hoi a phng, hay an can co ong trong cong ong cua anh em, cac ac sung khac nhau, du cu hay mi, bang cach nang , linh hoat, giup trong viec phan nh, au yem gan gui ho trong nhng hoan canh au n va yeu uoi ma mot vai ngi tan hien co the gap phai, va nhat la bang cach day do e soi sang cho dan Chua biet gia tr cua i song thanh hien nh vay lam noi bat ve ep va s thanh thien cua Giao hoi.

Toi ky thac Nam i song thanh hien cho c Maria, Trinh n cua lang nghe va chiem niem, mon sinh tien khi cua ngi Con yeu dau cua mnh. Chung ta hay nhn ngam Ngi, la n t quy men cua Chua Cha va c trang iem bi moi hong an, nh mau gng tuyet vi cua viec i theo Chua Kito tren ng yeu men Thien Chua va phuc vu tha nhan.

Hp vi anh ch em trong tam tnh biet n v nhng n hue doi dao cua an sung va anh sang ma Chua thng ban, toi ong hanh vi anh ch em vi phep lanh Toa thanh.

 

Vaticano, ngay 21 thang 11 nam 2014, le c Me dang mnh vao en th.

Phanxico

 

- - - - - - - - - - -

[1] Tong th Los caminos del Evangelio, gi cac tu s nam n My chau Latinh nhan dp 5 nam truyen giang Tin mng tai the gii mi (29-6-1990), 26.

[2] Bo Dong tu va Tu hoi i , Cac tu s va s thang tien con ngi, (12-8-1980), 24

[3] Dien t cho cac giam oc va sinh vien cua cac hoc vien giao hoang va lu xa tai Roma, (12-5-2014).

[4] Bai giang le Dang Chua Giesu vao en th (2-2-2013)

[5] Tong th Novo millennio ineunte, (6-1-2001), 43.

[6] Tong huan Evangelii gaudium, (24-11-2013), 87.

[7] Gioan Phaolo II, tong huan hau thng hoi ong Vita consecrata, (25-3-1996), 51.

[8] Giam muc J. M. Bergoglio, Phat bieu tai Thng hoi ong ve i song thanh hien, (13-10-1994).

 

Chu thch them cua ngi dch:

[1] Nhai cau ngan ng: "mot ong thanh buon la ong thanh ang buon (un saint triste est un triste saint). i theo Chua ma buon th chuyen i theo Chua that la buon.

[2] Mot loi chi ch: utopia (khong tng) goc Hy lap co ngha la "ni khong co", c oi thanh "ni mi", ngha la ni c ieu khien bi logic cua Tin mng, ch khong theo loi tnh toan cua ngi i.

[3] T ky (auto-referenziale): ch ngh ti mnh.

 

Lm. Giuse Phan Tan Thanh, OP chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page