c Thanh Cha ky

tuyen ngon chung chong nan no le mi

 

c Thanh Cha ky tuyen ngon chung chong nan no le mi.

Vatican (SD 2-12-2014) - Sang ngay 2 thang 12 nam 2014, c Thanh Cha Phanxico a cung vi cac v lanh ao ton giao khac, ky tuyen ngon chung bay to quyet tam cong tac loai bo vnh vien hnh thc no le mi trc nam 2020.

Cung ky vao tuyen ngon con co c Giao Chu Lien hiep Anh giao Justin Welby, cac v lanh ao Chnh Thong, Phat giao, An giao va Hoi giao en t nhieu quoc gia. Sang kien lch s nay do to chc goi la Global Freedom Network (Mang t do tren the gii), e xng. To chc nay nham loai tr nan buon ngi va cac hnh thc no le mi tren the gii ngay nay. Hoa Thng Thch Nhat Hanh cung c mi tham d nhng b b ot qu nen Ni S e t la Thch N Chan Khong, 76 tuoi, a i d thay.

Le nghi ky tuyen ngon chung dien ra luc 11 gi 15 sang tai tru s cua Han lam vien Toa Thanh ve cac khoa hoc Noi thanh Vatican.

Len tieng trong dp nay, sau khi cam n tat ca cac v lanh ao ton giao va nhng ngi hien dien, c Thanh Cha khang nh rang: "c s tuyen xng tn ngng soi sang, chung ta hop nhau ni ay do mot sang kien lch s va e thc hien mot hanh ong cu the: tuyen bo chung ta se cong tac vi nhau e loai tr tai ng kinh khung la s no le tan thi di tat ca moi hnh thc cua no.

"S boc lot the ly, kinh te, tnh duc va tam ly ngi nam, ngi n, tre em nam n, hien ang xieng ch hang trieu ngi trong tnh trang vo nhan ao va tui nhuc. Moi ngi eu la hnh anh cua Thien Chua. Thien Chua la tnh thng va t do, ang hien than trong cc quan he gia con ngi vi nhau... Bat ky quan he ky th nao eu khong ton trong xac tn c ban theo o ngi khac cung la ngi nh chung ta, va hanh ong o la mot toi ac. Va bao nhieu lan co nhng toi ac kinh khung!

c Thanh Cha noi them rang "V the chung ta tuyen bo nhan danh tat ca va tng ngi rang nan no le tan thi, trong tung quan vi nan buon ngi, cng bach lao ong, mai dam va buon ban c phan, la toi ac xuc pham en nhan loai. Cac nan nhan thuoc moi giai tang, nhng nhat la nhng ngi ngheo kho va de ton thng nhat trong cac anh ch em cua chung ta.

"Nhan danh ho chung ta keu goi cac cong oan cua chung ta hay hanh ong, e hoan toan loai bo moi s tc oat t do cua ca nhan vi muc ch boc lot con ngi va thng mai; nhan danh ho chung ta a ra tuyen ngon nay.

c Thanh Cha ghi nhan rang mac du co nhng co gang ln cua nhieu ngi, te nan no le tan thi tiep tuc la mot tai ng kinh khung tren the gii, ke ca di hnh thc du lch.. Toi ac nay nap sau nhng thoi quen be ngoai va c chap nhan, nhng trong thc te, cac nan nhan cua chung trong tnh trang mai dam, buon ngi, cng bach lao ong, lam viec nh no le, cat chat c phan, ban c phan va tieu thu ma tuy, bat tre em lam viec. No nap sau canh ca thanh ng, nhng ni ac biet, tren cac ng pho, trong xe co, xng th, ong que, thuyen canh ca va nhieu ni khac..

c Thanh Cha ket luan rang: Chung toi keu goi tat ca nhng ngi co tn ngng, cac v lanh ao, chnh quyen, x nghiep, moi ngi nam n thien ch, hay quyet liet ho tr va tham gia cac phong trao chong nan no le tan thi di moi hnh thc"

"c s nang cua cac ly tng trong tn ngng va cac gia tr nhan ban chung, tat ca chung ta co the va phai gi cao ngon c cac gia tr tinh than... Toi cau xin Chua ban cho chung ta ngay hom nay n c hoan cai chnh mnh thanh tha nhan cua moi ngi khong phan biet ai, luon tch cc giup nhng ngi chung ta gap tren ng. (SD 2-12-2014)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page