Hoi ngh Thng nien ky II-2014

Hoi ong Giam muc Viet Nam

 

 

Hoi ngh Thng nien ky II-2014 Hoi ong Giam muc Viet Nam (27-30/10/2014).


Hoi ngh Thng nien ky II-2014 Hoi ong Giam muc Viet Nam t chieu ngay 27 thang 10 cho en het ngay 30 thang 10 nam 2014 tai Toa Giam muc Nha Trang.


Nha Trang, Viet Nam (WH 29-10-2014) - Nam 2014 Hoi ngh Thng nien ky II cua Hoi ong Giam muc Viet Nam dien ra bnh thng t chieu ngay 27 thang 10 cho en het ngay 30 thang 10 nam 2014 tai Toa Giam muc Nha Trang. Toa nha mi rat ep hng ra bien khi xanh tham va mi khanh thanh au mua he 2014, on tiep cac c giam muc, giam quan giao phan, cac linh muc th ky thuoc 26 giao phan, va c Tong Giam muc Leopoldo Girrelli ai dien c Thanh Cha.

Cung nh thng le, sau gi chau Thanh The au tien xin n Chua Thanh Than la nghi thc khai mac chnh thc nhng n gian. c cha chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam Phaolo Bui Van oc on ton m li knh chao va noi len tam tnh hiep nhat cua cac c giam muc: muon thc hien tnh tong o oan, cung la c muon cua Chua. Chac chac co nhieu ieu e trao oi vi nhau, va c mong trong bau kh huynh e cac c cha se trao oi thang than, ro rang, va khiem nhng, ton trong, lang nghe, nh trong Thng Hoi ong Giam muc tai Roma t ngay 5 en 19 thang 10 nam 2014. Sau li tuyen bo khai mac cua c cha chu tch Hoi ong Giam muc, c cha Tong Th Ky thong qua chng trnh ngh s cach chung.

Khi au ngay hoi ngh au tien, cung nh thng le, c Tong Leopoldo, ai dien c Thanh Cha, chia se suy t da theo Li Chua ngay le knh hai thanh Tong o Simon va Giua. Nh c Giesu, con ngi cua cau nguyen va s vu, chung ta cung c mi goi cau nguyen va e Chua sai i "ra ngoai" en vi muon dan, nhat la nhng ngi ngheo, nhng ngi au kho. c Tong chuyen at li giao huan cua c Thanh Cha Phanxico, dp ngai gap g cac giam muc A chau Han Quoc vao thang 8 nam 2014. Giao hoi tai chau A, cach rieng tai Viet Nam, loan bao Tin Mng chnh yeu qua oi thoai vi cac nen van hoa, ton giao, va vi ngi ngheo. Trong khi i ra oi thoai, can tnh Kito hu c y thc manh me: chung ta thuoc ve Ai; chung ta ra i t au, Ai sai chung ta i, va lam g, vi phng cach nao. Giam muc la ngi co kha nang thiet lap va tai thiet s hiep nhat.

Sau o, mot buoi sang va mot buoi chieu thao luan, cac c cha thao luan cac e tai nh: hng muc vu cho thi gian ti, chuan b on tiep Bo Loan Bao Tin Mng cho cac Dan toc, va tien trnh thiet lap Hoc vien than hoc cao cap Viet Nam. Buoi toi, cac c cha hop theo giao tnh.

 

WH

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page