Lien oan

Thieu nhi Thanh The Gioan Phaolo II

giao phan Vinh

mng le Bon Mang

 

Lien oan Thieu nhi Thanh The Gioan Phaolo II giao phan Vinh mng le Bon Mang.


Lien oan Thieu nhi Thanh The Gioan Phaolo II giao phan Vinh mng le Bon Mang.


Vinh (VietCatholic News 25-10-2014) - Sang ngay 22 thang 10 nam 2014, gan 500 Huynh trng cua 28 X oan thuoc Lien oan Thieu nhi Thanh The Gioan Phaolo II giao phan Vinh a quy tu ve thanh ng giao X Bui Ngoa mng Bon mang lan th nhat. c Cha Phaolo Nguyen Thai Hp a chu te Thanh le; cung hiep dang Thanh le vi ngai co quy cha Tuyen uy, quy Tr uy, quy Tr ta, quy Huynh trng va ong ao ba con giao dan x Bui Ngoa.

Mang ten cua v thanh Giao hoang Gioan Phaolo II, va c thanh lap vao ngay 21 thang 04 nam 2014 theo quyet nh so 07/14 - Q.TGM cua Toa Giam muc giao phan Vinh, Lien oan Thieu nhi Thanh The Gioan Phaolo II la mot to chc Cong Giao tien hanh nham xuc tien viec ao tao oi ngu cac huynh trng e lo cham soc, hng dan cac thieu nhi tai cac giao x.

ung 9 gi, trc s hien dien cua c Giam Muc Phaolo, nghi thc thng c c c hanh cach trang trong. c Cha Phaolo chuc mng va chia se niem vui cua ngay le Bon mang vi cac huynh trng. Ngai cung dan do va ban huan th: "Lien oan cua chung ta c thanh lap vao ung ngay co Giao hoang Gioan Phaolo II c ton phong hien thanh (21.04.2014). Chung ta c mang danh cua v Giao hoang kiet xuat va rat gan gui vi chung ta. Ngai cung la v Giao hoang ac biet quan tam va lo lang cho gii tre, cho thieu nhi. Thiet tng, di s bao tr cua Ngai, tat ca chung ta se ngay cang ln len trong c tin, va phat trien moi mat, hau a kha nang o ma hng dan va giup cac em nho."

Sau nghi thc thng c, cac huynh trng a long trong rc kieu tng thanh Giao hoang Gioan Phaolo II va oan ong te vao thanh ng e c hanh Thanh le mng Bon mang lan th nhat cua Lien oan.

ay cung la Thanh le au tien knh nh thanh Giao hoang Gioan Phaolo II, sau khi c c Thanh Cha Phanxico thiet lap va c Hong Y Antonio Canizares Llovera, Bo trng Bo Phung t va Ky luat cac B tch ky Sac lenh ngay 26 thang 05 nam 2014. Do o, ay la Thanh le anh dau nhng moc son ac biet y ngha cua Lien oan Thieu nhi Thanh The Giao phan nha. Thanh le cung anh dau s ra mat chnh thc cua Lien oan, gii thieu Ban ieu hanh Lien oan nhiem ky 2014-2016 (gom 23 thanh vien), phong cap 27 thanh vien len Huynh trng cap III vi cac nghi thc tuyen the, trao c, trao khan va bo nhiem th. Sau o la ch th sai i cua c Giam Muc Giao phan.

Trong phan quang dien Li Chua, c Cha Phaolo mot lan na keu goi moi huynh trng hay biet noi gng thanh Gioan Phaolo II ma toan tam toan y lo cho thieu nhi. Ngai noi: "a so cac huynh trng eu ang thuoc la tuoi hoc sinh, cho nen ieu quan trong trc het, moi huynh trng phai luon biet hoan thien mnh trong c tin cung nh kien thc van hoa; phai biet gang cong hoc hanh va cham ngoan trong gia nh, loi xom, trng hoc... e nh o, vi gng sang va s gan gui vi cac em thieu nhi tai giao x mnh song ma lam cho cac em cung c tham nhuan tinh than Phuc Am, tham nhuan Li Chua va ln len trong tnh yeu, trong ly tng ao c Kito giao."

Sau Thanh le, c Cha a lai dung ba cm than mat vi Lien oan. Nhng mon an t khap cac x oan cua ba tnh Nghe An, Ha Tnh va Quang Bnh a c a en chia se tao nen an tng kho quen oi vi nhng ngi tham d.

Di s hng dan cua cha Tuyen uy Phanxico Xavie Phan Khanh D, Ban chap hanh Lien oan Thieu nhi Thanh The Gioan Phaolo II Giao phan Vinh cung se hop ky hop au tien trong buoi chieu cung ngay.

 

Huy Hoang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page