Thanh le khai mac

chng trnh cau nguyen

cho Cong ly va Hoa Bnh

 

Giao hat Thuan Ngha: Thanh le khai mac chng trnh cau nguyen cho Cong ly va Hoa Bnh.

Vinh, Viet Nam (VietCatholic News 2-10-2014) - Hng ng li mi goi cua Uy ban Cong ly va Hoa bnh thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam (UB CL&HB HGM VN), sang ngay 01 thang 10 nam 2014, tai quang trng giao x Thuan Ngha, giao phan Vinh a long trong khai mac Chng trnh cau nguyen theo tinh than "Tiep tuc thc hien s iep Fatima cho Hoa bnh va Cong ly".

c Cha Phaolo Nguyen Thai Hp, Giam muc giao phan Vinh ong thi la Chu tch Uy ban Cong ly va Hoa bnh thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam (UB CL&HB HGM VN) a chu te Thanh le khai mac. ong te va tham d Thanh le ac biet nay co quy cha trong Ban Cong Ly va Hoa Bnh giao phan Vinh, quy cha trong va ngoai giao hat Thuan Ngha, ong ao quy tu s nam n va gan 20 ngan giao dan thuoc giao hat Thuan Ngha.

Trc nhng dien bien bat on va hiem nguy nh chien tranh, bao lc, khung bo va am mu xam lc, ang e doa en hoa bnh tren the gii va ca tren at nc Viet Nam chung ta, viec tm hieu va tiep tuc thc thi S iep Fatima la giai phap toi quan trong can thiet theo vien tng c tin, nh trong van th cua Uy ban Cong ly va Hoa bnh thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam (UB CL&HB HGM VN) a khang nh: "Cha ong chung ta a vang li Me day, tin tng vao Chua quan phong va nhiet tam thc hien s iep cua Me. V vay, nc Nga va toan bo Khoi ong Au a tr lai, t bo th chu ngha khong tng e quay ve vi neo chnh ng ngay. en lt chung ta, chung ta phai tiep tuc thc hien s iep cua c Me e cau nguyen cho hoa bnh the gii, cho nc Trung Hoa tr lai va cho Cong ly hoa bnh thc s ng tr tren at Viet chung ta".

Trong li khai mac Thanh le, c Cha Phaolo Nguyen Thai Hp a nhac nh tat ca moi ngi khong phan biet tuoi tac, nghe nghiep, gii tnh, ton giao# phai luon y thc trach nhiem cong dan, quan tam en tnh hnh, van mang cua dan toc e ong hanh vi dan toc trong moi bien co cua thi cuoc. Ngai noi: "Hn luc nao het, the gii va Viet Nam chung ta ang trai qua mot giai oan bat on, ay th thach va hiem nguy. La ngi cong dan Viet Nam, chung ta co bon phan oi vi van menh cua To quoc va hoa bnh thnh vng cua nhan loai", "phai kien quyet noi len tieng noi cua mnh chong lai y o xam lc cua Trung Quoc; chong lai s nhu nhc trong chnh sach cua nha cam quyen trong thai o thieu cng ran, thieu mnh bach va xem ra van tiep tuc "i em" vi Trung Quoc".

Ngai tiep tuc nhan nhu trong phan quang dien Li Chua: "Cuoi thap nien 80 cua the ky trc, bc tng Ba Linh a b pha o, o la hnh anh cu the cho thay ngay tan cua mot loai y thc he, mot th chu ngha i ngc lai vi tien trnh phat trien va hoa bnh cua nhan loai. S sup o o la ket qua cua viec con cai c Me a vang nghe va thc thi s iep ma Me a ban bo tai Fatima. Chung ta cung hay noi gng nhng bac tien nhan, trong boi canh bat on va thc trang roi ren hien nay, hay chay en vi Me, thc thi s iep Fatima e cau nguyen cho hoa bnh the gii va cho que hng chung ta".

"c Me ang san sang ban n va cau bau cho the gii trc Nhan Thien Chua. Nhng Ngai ang ch i s cong tac cua chung ta. Toi c mong, tai giao phan Vinh nay, se co hn nam tram ngan oi tay noi dai cua c Me", c Cha noi them.

Sau thanh le, c Cha cung quy cha ong te va toan the cong oan phung vu a danh 30 phut qu goi chau trc Chua Giesu Thanh The e en ta, cau xin trong niem hy vong va tn thac vao V Vua Hoa Bnh, nh li cau bau cua c Maria.

Li Kinh Hoa Bnh cua thanh Phanxico xa, nay lai c vang len trong s hiep thong cao o cua cong oan giao hat Thuan Ngha, hp vi toan the giao phan Vinh va Giao Hoi Viet Nam, xin n hoa bnh va cong ly cho que hng cung nh cho toan the gii. Ca oan ngi noi dai, cung vi li kinh am vang, rc Mnh Thanh Chua t quang trng ni dien ra Thanh le ve nha th giao x Thuan Ngha e tiep tuc phien th chau en ta va cau nguyen cua cac giao ho va cac hoi oan trong giao x Thuan Ngha.

Viec hng ng li mi goi cua Uy ban Cong ly va Hoa bnh thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam (UB CL&HB HGM VN) "tiep tuc thc thi s iep Fatima cho hoa bnh va cong ly" cua cong oan giao phan Vinh, vi thanh le khai mac long trong, trang nghiem va vi ong ao giao dan tham d the hien y thc sau sac c m ve mot nen hoa bnh thc s va s ng tr cua cong ly tren the gii cung nh tren que hng Viet Nam. Qua Thanh le khai mac cung cho thay s suy t sau sac ve li canh bao cua c Thanh Cha Beneicto XVI: "Chung ta se mac phai sai lam khi ngh rang s mang ngon s cua thong iep Fatima a c hoan thanh" cua het moi thanh phan trong cong oan dan Chua tai giao phan Vinh.

Cac giao hat trong toan giao phan se tiep tuc thay phien nhau dang cac Thanh le, chau Thanh The, lan hat Man Coi va moi tn hu c khuyen khch lam cac viec bac ai e tiep tuc cau nguyen theo chng trnh cua Ban Cong Ly va Hoa Bnh giao phan a e ra trong vong mot nam ke t Thanh le khai mac tai giao hat Thuan Ngha hom nay.

 

Peter Thai Hung

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page