S iep cua c Thanh Cha Phanxico

gi ai Hoi ve Cham Soc Muc Vu Gia nh

cua Chau My La Tinh 2014

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico gi ai Hoi ve Cham Soc Muc Vu Gia nh cua Chau My La Tinh 2014.

Roma (VietCatholic News 7-08-2014) - S iep cua c Thanh Cha Phanxico gi ai Hoi ve Cham Soc Muc Vu Gia nh cua Chau My La Tinh c to chc t ngay 4 en 9 thang 8 nam 2014 Panama City:

 

Vatican, ngay 8 Thang 5 nam 2014

Anh ch em than men

Toi het long ket hp vi tat ca nhng ngi tham d ai Hoi ve Cham Soc Muc Vu Gia nh cua Chau My La Tinh, c Hoi ong Giam Muc Chau My La Tinh (CELAM) to chc, va chuc mng anh ch em ve sang kien nay nham co vo mot gia tr rat quy bau va quan trong trong cac dan toc chung ta ngay nay.

Gia nh la g? Ngoai van e khan cap hn cua ho va nhu cau trc mat cua ho, gia nh la mot "trung tam tnh yeu", o luat ton trong lan nhau va hiep thong cai tr, co the chu c s tan cong cua s thao tung va thong tr cua "cac trung tam quyen lc" cua the gian. Trong gia nh, con ngi hp nhat mot cach t nhien va hai hoa thanh mot nhom ngi, thang vt s oi nghch sai lam gia ca nhan va xa hoi. Trong gia nh, khong ai b loai tr: ca ngi gia va tre em eu c on chao. Nen van hoa gap g va oi thoai, m ra cho tnh oan ket va s sieu viet a co san trong noi cua no.

V vay, gia nh la mot "tai san cua xa hoi" (x Benedicto XVI, Thong iep Caritas in Veritate, 44). Theo ngha nay, toi muon nhan manh en hai ong gop chnh: s on nh va kha nang sinh san.

Trong gia nh, chung ta hoc va song nhng moi lien he c xay dng tren tnh yeu chung thuy cho en chet, nh hon nhan, lam cha me, lam con cai hoac anh ch em. Nhng moi lien he nay hnh thanh c cau can ban cua xa hoi loai ngi khi chung co s gan bo va kien nh. V anh ch em khong the la mot phan cua mot dan, la dan m long ra cho ngi khac, cam thay gan gui nhau, cham lo cho nhng ngi ngheo tung va bat hanh nhat, neu qua tim con ngi ang cat t nhng moi lien he c ban nay, la nhng ieu cung cap s tin cay can ban cho ho trong viec m long ra cho nhng ngi khac.

Ngoai ra, tnh yeu gia nh la ieu sinh hoa ket qua, khong ch v no tao ra s song mi, nhng bi v no m rong chan tri cua cuoc i, tao ra mot the gii mi; lam cho chung ta tin rang, bat chap moi tuyet vong va that bai, mot cuoc chung song da tren long ton trong va tin tng lan nhau co the xay ra. oi dien vi mot the gii quan duy vat, gia nh khong bien con ngi thanh nhng ke v li kho can, nhng giup ho thc hien c nhng c muon tham kn nhat cua ho.

Cuoi cung, toi mon noi cung anh ch em rang, nh nen tang tnh yeu gia nh, con ngi cung phat trien viec m long ra cho Thien Chua la Cha. V vay, van kien Aparecida vach ra rang khong nen ch coi gia nh nh oi tng cua viec Phuc Am hoa, ma con nh tac nhan cua viec Phuc Am hoa (x. cc. 432, 435). Gia nh phan anh hnh anh Thien Chua, trong mau nhiem sau tham nhat cua Ngai la mot gia nh va, do o cho phep chung ta nhn tnh yeu cua con ngi nh mot dau ch cua s hien dien cua tnh yeu Thien Chua (Thong iep Lumen Fidei, 52). Trong gia nh c tin c tron vi sa me. Chang han nh, c ch n gian va t nhien cua viec xin c chuc lanh, la ieu c duy tr trong nhieu dan toc cua chung ta, hoan toan phan anh xac tn theo Thanh Kinh rang phuc lanh cua Thien Chua c truyen t cha me sang con cai.

Y thc rang tnh yeu gia nh bien tat ca moi viec con ngi lam nen cao quy, lam tang gia tr cua chung, nen ieu quan trong la khuyen khch cac gia nh nuoi dng nhng moi lien he lanh manh gia cac phan t, e ho co the noi vi nhau nhng li "xin loi", "cam n" "lam n ", va hng ve Thien Chua vi danh hieu nhan lanh la Cha.

Nguyen xin c Me Guadalupe nhan c muon n lanh t Thien Chua cho cac gia nh Chau My va lam cho hat giong s song, s hoa hp va mot c tin manh me, c nuoi dng bi Tin Mng va cac viec lanh.

Toi hoi xin anh ch em lam n cau nguyen cho toi v toi can li cau nguyen cua anh ch em.

Than ai,

Phanxico

(http://giaoly.org/vn)

 

Phaolo Pham Xuan Khoi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page