Nha Nc Cong San Viet Nam

vi pham nghiem trong quyen t do ton giao

 

Nha Nc Cong San Viet Nam vi pham nghiem trong quyen t do ton giao.

Ha Noi (Fides 1-08-2014) - Ong Heiner Bielefeld, ac s cua Lien Hiep Quoc quan sat t do ton giao, a tuyen bo rang cac vi pham nghiem trong quyen t do ton giao va t do lng tam la mot thc tai Viet Nam ngay nay.

Trong chuyen vieng tham Viet Nam ket thuc ngay mung 1 thang 8 nam 2014 Ong Bielefeld a gap g cac gii chc chnh quyen trung ng, a phng cung nh gii lanh ao cac ton giao. Ong a vieng tham cac tnh An Giang, Gia Lai va Kontum. Mot so cac chng nhan va ai dien cung nh cac ngi tranh au cho dan chu va nhan quyen muon gap ong a b cong an canh sat chm noi cua nha nc cong san e doa, sach nhieu, ngan chan theo cung cach cua cac to chc toi pham, nh ho van lam t trc ti nay.

Trong cac nam qua tai ba tnh noi tren a xay ra rat nhieu vu vi pham nhan quyen va bach hai ton giao, ac biet la cac vu tan kch an ap cac tn hu cong giao va tin lanh tai Kontum trong cac nam 2012, 2013. Ong Bielefeld a c Uy ban nhan quyen Lien Hiep Quoc ac phai sang Viet Nam e quan sat tnh hnh t do ton giao va viet ban tng trnh cho nam 2015. Ong cho biet thai o chung cua nha nc cong san Viet Nam la khinh b cac quyen con ngi va rat tieu cc, ho tm moi cach han che quyen t do ton giao oi vi cac nhom thieu so va cac tn hu thc hanh ao ma khong la thanh phan cua cac Giao Hoi quoc doanh. Ong ac s Lien Hiep Quoc cung nhan xet rang trong bo hnh luat co cac kieu dien ta m ho lien quan ti cac vu lam dung dan chu.

Nha nc cong san Viet Nam luc nao cung reu rao ton trong nhan quyen e la bp d luan the gii, nhng tren thc te ho tc oat moi quyen t do cua ngi dan, hien ngang dung bao lc an cp at ai, tai san cua dan va cua cac ton giao e ban cho cac hang xng a quoc. Nha nc dung quan oi, cong an, canh sat va cac to chc con o toi pham e an ap, sach nhieu dan chung. Ho tuy tien vu khong, quy ket toi, bat gi giam cam, ket an tu bat c ai, ac biet la nhng ngi co can am dam len tieng tranh au cho cac quyen con ngi, hay phe bnh chnh sach cai tr oc tai, thoi nat vo luan va tan bao cua chnh quyen phan boi dan toc ban nc cho Trung Quoc. (Fides 1-8-2014)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page