Phong van c Cha Phero Nguyen Van Kham

ve chng trnh giao ly 100 tuan

 

Phong van c Cha Phero Nguyen Van Kham ve chng trnh giao ly 100 tuan.

Saigon (VietCatholic News 31-07-2014) - Trong nhng nam va qua c Cha Phero Nguyen Van Kham co loat bai giang Kinh Thanh 100 tuan rat hu ch cho Dan Chua va c nhieu ngi tm hoc, trong lp va tren bang a hay Internet. Sau ay xin gi en quy v bai phong van c Cha Phero Nguyen Van Kham ve chng trnh giao ly 100 tuan nay:


c Cha Phero Nguyen Van Kham c c Thanh Cha Phanxico bo nhiem lam Giam Muc Chnh Toa giao phan My Tho.


1. Knh tha c Cha, chung con xin thay mat cho oc gia cua Thong Tan Xa Vietcatholic xin chuc mng c Cha va c c Thanh Cha Phanxico bo nhiem lam Giam Muc Chnh Toa giao phan My Tho.

Chung con c biet trong nhng nam va qua c Cha co loat bai giang Kinh Thanh 100 tuan rat hu ch cho Dan Chua va c nhieu ngi tm hoc, trong lp va tren bang a hay Internet. Chung con xin c Cha vui long cho chung con biet oi net ve iem khi au cua chng trnh nay.

- Xin chan thanh cam n tat ca quy oc gia a chuc mng va cau nguyen cho toi trong dp nay. Khi nhan c quyet nh cua c Thanh Cha Phanxico, toi t nhu mnh se len ng trong t the mot ngi hoc tro, can phai hoc hoi nhieu ve a ly, con ngi, van hoa vung mien ni mnh c sai en, e co the phuc vu tot hn. Xin quy oc gia tiep tuc cau nguyen cho toi.

Ve chng trnh Hoc Kinh Thanh trong 100 Tuan, toi nh lai la khoang nam 2006, toi sang Han Quoc d ai hoi cua cac giam muc A chau (FABC). Luc o, toi cha lam giam muc nhng d ai hoi vi t cach th ky cua c Hong Y Tong giam muc Sai Gon. Sau ai hoi, chung toi en tham Tong giao phan Seoul. o, toi nghe mot linh muc noi en chng trnh Hoc Kinh Thanh trong 100 Tuan va cho toi tai lieu bang tieng Anh. Tai lieu nay do mot v tha sai ngi Phap ang truyen giao tai Nhat Ban, cung la mot giao s Kinh Thanh, soan thao. Khi oc tai lieu, toi thay phng phap nay co nhieu ieu hay v (1) giup ngi tn hu co c hoi trc tiep oc Kinh Thanh, moi tuan mot chut; (2) oc toan bo Kinh Thanh t au en cuoi; (3) oc roi chia se cho nhau nhng cam nghiem khi tiep can Li Chua; (4) c hng dan hoc hoi them ve Kinh Thanh. Tuy nhien, e ap dung tai Viet Nam, toi ngh can phai co cach trnh bay khac, sao cho cu the va song ong hn. V the, toi a bien soan lai va ap dung tai Trung tam muc vu giao phan, en nay a c 3 khoa, va quy oc gia co the oc trong cuon ng ve Emmaus.

Rieng ve viec pho bien tren Internet hoac qua bang a, ay la sang kien cua anh ch em tn hu tham d khoa hoc, va toi rat vui khi thay Li Chua c loan bao nh nhng phng tien truyen thong hien ai. Con ban than toi ch la ngi toi t phuc vu LI.

2. c Cha co d tnh tiep tuc thc hien chng trnh giao ly 100 tuan khi c Cha a nhan s vu mi khong a?

- Toi cha co d tnh nao ca, xin e Chua Thanh Than dan dat trong tng hoan canh, e biet lam nhng g cho "Danh Cha ca sang, Nc Cha tr en, Y Cha the hien di at cung nh tren tri".

3. Tha c Cha, neu ngi khac muon thc hien mot lp giao ly 100 tuan nh c Cha a thc hien th can co nhng ieu kien g?

- Theo toi biet, co mot so linh muc, tu s cung nh giao dan a ap dung phng phap nay trong giao x hoac cho mot nhom nho. Ve ieu kien, toi ngh ieu can thiet la phai co nhiet tam va kien nhan (100 tuan c ma!), ngoai ra phai co s chan thanh va ci m th viec chia se Li Chua mi mang lai ch li. ong thi, nen co mot ngi hng dan (co hieu biet ve Kinh Thanh) e giup tm hieu nhng ban van kho trong Kinh Thanh.

4. Trong cng v la chu tch Uy Ban Giam Muc ve Truyen Thong Xa Hoi, c Cha anh gia the nao ve vai tro cua truyen thong trong viec loan bao Li Chua?

- Toi het lam chu tch Uy ban Truyen Thong Xa Hoi roi, nhng toi ngh trong thi ai ngay nay vi nhng phat trien vt bac ve cac phng tien truyen thong, hien nhien la truyen thong ong vai tro het sc quan trong trong viec loan bao Li Chua. Can phai van dung tat ca nhng phng tien co the (sach bao, audio, video, youtube, mang xa hoi#) e loan truyen Li Chua. c Thanh Cha Phanxico ang lam gng cho chung ta khi nhng bai giang hang ngay cua ngai c a len mang, va nhng tin nhan cua ngai xuat hien tren Twitter. Muon c nh vay, cung vi nhng hieu biet ve ky thuat, con can co trai tim biet lang nghe va phan nh.

5. Tha c Cha, theo c Cha th au la cach tiep can va gii thieu Kinh Thanh mot cach n gian ma hieu qua nhat?

- Xin tha ngay: Lectio divina, thng c hieu la oc Kinh Thanh trong tam the cau nguyen. Khong ch oc cho qua hoac e tm hieu ban van nhng la bc vao cuoc oi thoai vi Thien Chua, ang ang muon ngo li vi chung ta va cung ang lang nghe noi niem cua chung ta. oc Kinh Thanh nh the, Li Chua khong ch ngng lai tren bnh dien t duy nhng se cham en tam hon mnh. Va khi Li Chua cham en chieu sau tam hon, Li ay cung se tac ong tren cach ngh va cach song cua chung ta. o la ly do toi hay noi en viec ca nhan hoa va noi tam hoa Li Chua. Xin anh cau nguyen cho toi thc hien c ieu o moi ngay.

Chung con xin cam n c Cha va mot lan na xin chuc mng c Cha.

 

Gioan Le Quang Vinh thc hien

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page