c Thanh Cha trao day Pallium

cho c Cha Bui Van oc

va 23 Tong Giam Muc chnh toa

 

c Thanh Cha trao day Pallium cho c Cha Bui Van oc va 23 Tong Giam Muc chnh toa.

Vatican (Vat. 29-06-2014) - Luc 9 gi 30 sang chua nhat 29 thang 6 nam 2014, c Thanh Cha Phanxico a chu s thanh le trong the mng knh thanh Phero va Phaolo Tong o, va trao day Pallium cho 24 v Tong Giam Muc chnh toa, trong o co c Cha Phaolo Bui Van oc, Tong Giam Muc Saigon.

24 v Tong Giam Muc en t 22 quoc gia, trong o co 6 v t A chau la Viet Nam, An o, Pakistan, Indonesia, 2 v Philippines. T My co c Cha Leonard Paul Blair, Tong Giam Muc giao phan Hartfort (CT).

Ngoai ra co 3 v Tong Giam Muc khong en c va xin nhan day Pallium tai giao phan thuoc quyen, do v ai dien Toa Thanh trao.

Day Pallium la mot day lam bang long chien mau trang, be ngang chng 5 centimet, co 6 hnh thanh gia ket bang t mau en, c eo co, co 2 giai ngan mot pha trc ngc va mot pha sau lng. Day nay bieu tng quyen cua v Tong Giam Muc ng au giao tnh va tng trng tnh hiep thong vi ang ke v thanh Phero.

ong te thanh le co 50 Hong Y, 70 Giam Muc va 350 Linh muc tat ca eu trong pham phuc mau o, cung vi tren 8 ngan tn hu, trong o co 7 ngi thuoc phai oan c Tong Giam Muc Saigon, ac biet la ch ruot cua ngai la ba Bui Th Hu.

cho danh d trc ban th chnh co phai oan Toa Thng Phu Chnh Thong Constantinople do c Tong Giam Muc Ioannis hng dan.

Ni hong ben phai en th, tng thanh Phero bang ong en c mac pham phuc la ao choang mau o, theo mot thoi quen rat co knh.

Phan thanh ca, ngoai ca oan Sistina cua Toa Thanh, con ca oan cua Toa Thng Phu Chnh Thong Nga, va ca oan "Me Giao Hoi" Roma.

Trao day Pallium

Nghi thc trao day Pallium that n s va dien ra vao au thanh le. 4 Pho te xuong mo Thanh Phero e mang 27 day Pallium len canh ban th chnh e c Thanh Cha chuan b lam phep.

c Hong Y Renato Martino, tan Trng ang Pho Te, gii thieu cac v Tong Giam Muc chnh toa len c Thanh Cha va xin ngai trao day Pallium cho cac v. c Hong Y cung nhac en 3 v Tong Giam Muc khong the en Roma c va xin c nhan day Pallium nay trong giao phan thuoc quyen, t v ai dien Toa Thanh, o la cac v Tong Giam Muc giao phan Lilongwe ben Malawi Phi chau, Mandaly ben Myanmar va c Cha Stepan Burger, thu phong Tong Giam Muc cung ngay 29 thang 6 nam 2014 Freiburg im Breisgau ben c, nen khong the en d.

Ke en cac Tong Giam Muc tuyen the luon trung thanh va vang phuc Thanh Phero Tong o, Toa Thanh, Giao Hoi, c Thanh Cha va cac ang Ke v hp phap.

c Thanh Cha oc cong thc lam phep cac day Pallium, xin Thien Chua la ang a at Con cua Ngai lam Muc T nhan lanh chan dat Giao hoi la oan chien cua Chua o tran ay n lanh tren cac day Pallium va tren cac tan Tong Giam Muc, nh n Chua, se eo day nay, e c nhn nhan nh nhng Muc T oan chien Chua, va bieu lo trong cuoc song cua mnh thc tai y ngha cua day nay. Xin cho cac v Muc T nay nhan lay ach Tin Mng at tren vai mnh va ach ay tr nen du dang e cac v i trc ngi khac trong viec song cac gii ran cua Chua, neu gng trung thanh kien tr, cho en khi ang c a vao ong co vnh cu trong nc Chua.

c Thanh Cha cung oc cong thc trong o co oan noi rang: "c g day Pallium nay, oi vi anh em, la bieu hieu s hiep nhat va la dau ch s hiep thong vi Toa Thanh, la moi giay bac ai va la mot khch le can am manh me e trong ngay Thien Chua va c Giesu Kito, vua cua cac Muc T, en va to hien, anh em cung vi oan chien c uy thac cho anh em, co the c mac lay ao cua s bat t va vinh quang".

Tiep en tng v tan Tong Giam Muc tien len quy trc mat c Thanh Cha e ngai eo day Pallium cho. Sau cung, c Tong Giam Muc Ilsonde Jesus Montanari, ngi Brazil, Tong th ky Bo Giam Muc, a tien len trc mat c Thanh Cha e nhan cac day Pallium con lai e chuyen ti cac v Tong Giam Muc vang mat.

Bai giang Thanh Le

Trong bai giang thanh le, da vao bai oc sach Tong o Cong Vu, c Thanh Cha quang dien s kien thanh Phero c Chua giai thoat khoi moi s hai va ngai mi goi cac v Muc T va tn hu tn thac va theo Chua. Ngai noi:

Trong ngay le trong knh thanh Phero va Phaolo, bon mang chnh cua Roma, chung ta vui mng va biet n on tiep Phai oan do c Thng Phu chung, ngi anh em ang knh va qu men Bartolomeo gi en, va c c Tong Giam Muc Ioannis hng dan. Chung ta hay cau xin Chua cho cuoc vieng tham nay co the cung co cac moi giay huynh e cua chung ta trong hanh trnh tien ti s hiep thong tron ven gia hai Giao Hoi anh em, ma chung ta rat mong c.

"Chua a sai thien than cua Ngai va giai thoat toi khoi tay Heroe" (Cv 12,11). Vao au s vu cua Phero trong cong ong Kito Jerusalem, van con mot s s hai ln v nhng bach hai cua vua Heroe chong lai mot so thanh phan cua Giao Hoi. Thanh Giacobe a b giet va gi ay chnh thanh Phero cung b cam tu e lam hai long dan chung. Trong khi thanh nhan b giam trong nguc va b xieng xch, Ngi nghe tieng thien than noi: 'Hay ng len! .. that lng va i dep vao... mac ao va theo toi!" (Cv 12,7-8). Xieng xch ri xuong va ca nha tu t ong m ra. Phero nhan thay rang mnh c Chua giai thoat khoi s hai va xch xieng. ung vay, Chua a giai thoat chung ta khoi moi s hai va moi xieng xch e chung ta co the thc s t do. Buoi le hom nay dien ta that ro thc tai ay vi nhng li trong iep khuc trong thanh vnh ap ca: "Chua a giai thoat toi khoi moi s hai".

ay la van e oi vi chung ta ngay nay: s hai va nhng nng nau muc vu.

Anh em Giam Muc than men, toi t hoi: chung ta co s hai hay khong? Chung ta s cai g? va neu co s th au la ni nng nau chung ta tm kiem trong i song muc vu e c an toan chac chan? Phai chang chung ta tm kiem s ho tr cua nhng ngi quyen lc tran the? Hoac chung ta e cho mnh b la ao v kieu ngao tm kiem nhng thoa man va ca tung, tuyen dng, va chung ta tng se c an toan nh the? Chung ta at an ninh cua chung ta au?

c Thanh Cha noi tiep:

"Chng t cua thanh Phero Tong o nhac nh chung ta rang ni nng nau ch thc cua chung ta la long tn thac ni Thien Chua: long tn thac ay ay xa moi s hai va lam cho chung ta c giai thoat khoi moi no le va cam do tran tuc. Ngay nay, Giam Muc Roma va cac Giam Muc khac, ac biet la cac v Tong Giam Muc a nhan day Pallium, cam thay c gng cua thanh Phero goi hoi hay kiem chng long tn thac ni Chua.

Thanh Phero tm lai c niem tn thac khi Chua Giesu ba lan noi vi Ngi: "Hay chan cac chien cua Thay" (Ga 21.15.16.17). Va ong thi, thanh nhan, Simon, ba lan tuyen xng long yeu men oi vi Chua Giesu, qua o thanh nhan cha lanh ba lan choi Chua trong cuoc kho nan. Phero con cam thay b thieu ot trong tam hon v vet thng lam cho Chua au buon trong em phan boi. Gi ay Chua hoi thanh nhan: "Con co yeu men Thay khong?". Phero khong tn thac ni ban than va sc rieng cua mnh, nhng ni Chua Giesu va long t bi cua Ngai: "Lay Chua, Chua biet moi s; Chua biet con rat men Thay" (Ga 21.17). Va the la s hai, tnh trang bat an va nhut nhat bien mat.

"Phero a nghiem thay rang long trung tn cua Thien Chua ln hn nhng bat trung cua chung ta va manh me hn nhng choi bo cua chung ta. Ngi nhan thay rang long trung tn cua Chua xua tan s hai cua chung ta va vt len tren moi tng tng cua con ngi. Ngay hom nay, Chua Giesu cung hoi chung ta: "Con co men Thay khong?" Chua hoi nh the v Ngai biet nhng s hai va c cc cua chung ta. Phero ch ng cho chung ta: hay tn thac ni Chua, ang 'biet moi s' ve chung ta, Chua tin tng khong phai ni kha nang trung thanh cua chung ta oi vi Ngai, nhng ve long trung tn khong the lay chuyen cua Ngai. Chua Giesu khong bao gi bo ri chung ta, v Ngai khong the choi bo chnh mnh (Xv 2 Tm 2,13). Long trung tn - ma Thien Chua khong ngng khang nh ca vi cac Muc T chung ta, vt len tren nhng cong trang cua chung ta, - chnh la nguon mach long tn thac va an bnh cua chung ta. Long trung tn cua Chua oi vi chung ta luon khi len ni chung ta c muon phung s Chua va phuc vu anh ch em trong tnh bac ai.

Tnh yeu cua Chua Giesu phai u cho Phero. Thanh nhan khong c chieu theo cam do to mo, ghen tng, nh khi thay Gioan canh, thanh nhan hoi Chua Giesu: "Lay Chua, anh ay se ra sao?" (Ga 21,21). Chua tra li Phero: "ieu ay co he g en con? Phan con hay theo Thay" (Ga 21,22).

Va c Thanh Cha ket luan rang:

"Hi cac anh em Tong Giam Muc qu men, kinh nghiem nay cua Phero la mot s iep quan trong cho ca chung ta ngay nay. Hom nay Chua cung lap lai vi toi, vi anh em, va vi tat ca cac Muc T: Hay theo Thay! ng mat thi gi trong nhng cau hoi hoac nhng chuyen tam phao vo ch; ng dng lai nhng ieu phu thuoc, nhng hay nhn ieu cot yeu va theo Thay. Hay theo Thay mac du co nhng kho khan. Hay theo Thay trong viec rao giang Tin Mng. Hay theo Thay trong cuoc song chng ta tng ng vi hong an phep ra toi va truyen chc thanh. Hay theo Thay khi noi ve Thay vi nhng ngi anh em ang song, ngay qua ngay, trong nhng c cc cau cong viec, oi thoai va tnh than hu. Hay theo Thay trong viec loan bao Tin Mng cho tat ca moi ngi, nhat la nhng ngi rot cung, e khong mot ai b thieu Li S Song, giai thoat khoi moi s hai va mang lai long tn thac ni long trung tn cua Thien Chua".

Cac li nguyen giao dan a c xng len bang cac th tieng Nga, Bo ao nha, tieng Hoa, Phap, va tieng Yoruba mien tay nam Nigeria va tay Phi chau, lan lt cau nguyen cho Giao Hoi, cho tan Tong Giam Muc nhan day Pallium, cho cac dan toc tren trai at va cac nha cam quyen, ngi ngheo, benh nhan, nhng ngi le loi va au kho, sau cung la cho toan the cac tn hu Kito.

Thanh le keo dai 1 gi 40 phut va ket thuc luc 11 gi 10, vi bai ca: "Chung con chay en nng nau ni s bao tr cua Me Thien Chua:

c Thanh Cha a cung vi v Tong Giam Muc trng Phai oan chnh thong Constantinople xuong cau nguyen tai Mo cua Thanh Phero Tong o va trc tng thanh nhan ben hong en Th.

Sau o, ngai ve dinh tong toa va luc 12 gi tra, ngai xuat hien tai ca so lau 3 e chu s buoi oc kinh truyen tin chung vi hang chuc ngan tn hu tu tap tai quang trng thanh Phero.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page