Khoa huan luyen huynh trng

Thieu Nhi Thanh The

tai Giao Phan My Tho nam 2014

 

 

Khoa huan luyen huynh trng Thieu Nhi Thanh The tai Giao Phan My Tho nam 2014.

My Tho (VietCatholic News 23-06-2014) - Sa mac huan luyen huynh trng cap I, II cua Lien oan Cac Thanh T ao Viet Nam vi ten goi Len ng a c to chc tai Trung tam Muc vu Giao phan My Tho t ngay 17 thang 06 nam 2014 en ngay 20 thang 06 nam 2014. Hanh trnh sa mac cua khoa huan luyen nam 2014 quy tu rat ong cac sa mac sinh en t khap cac giao x trong giao phan, gan 200 sa mac sinh.


Khoa huan luyen huynh trng Thieu Nhi Thanh The tai Giao Phan My Tho nam 2014.


Sa mac huan luyen chnh thc c khai mac cach trang trong vi s hien dien va ong hanh cua cha Tong ai dien Phaolo Tran Ky Minh, cha Tuyen uy sa mac Giuse Tran Thanh Long, cha ma mac trng Phero Nguyen Ngoc Long, va ban huan luyen: cha Philiphe Huynh Ngoc Tuan thuoc Giao phan My Tho, cha Giuse Thai thuoc giao phan Sai gon. Cung ban ieu hanh, cac huan luyen vien, cac trng thuoc lien oan Anre Phu Yen, Giao phan Saigon, cac trng cap III Giao phan Can Th va cac huynh trng giao phan My Tho.

Cac sa mac sinh lan lt trai qua y lc song cac ngay Cau nguyen, ngay Thanh The, ngay Hy sinh va ngay lam viec Tong o. Thi gian hoc tap va sinh hoat cua cac sa mac sinh bat au t sang 4h45 en 21h00 moi ngay vi Thanh le, cac khoa huan luyen, nang cao kien thc va cac ky nang cho cac sa mac sinh; Cac gi ao c nh si am Thanh The, kinh toi, chau Thanh The, la thieng Thanh The, lanh nhan Li Chua; Cac buoi sinh hoat, cac gi thao luan oi nhom...

Khoa huan luyen nam 2014 co s gia tang ve so lng nhng cung co mot bc tien bo ro ret ve tinh than, trach nhiem va ky luat trong moi gi giac sinh hoat, lam viec va hoc tap... Cac bai khoa nghiem tap rat nghiem khac, nhng cac sa mac sinh cung a lam rat tot nhng yeu cau c at ra trong khoa huan luyen. Cac sa mac sinh a lanh nhan c rat nhieu kien thc ve Thanh Kinh, ky nang ve leu trai, sinh hoat, mat th... Sau khoa huan luyen cac sa mac sinh a co u chuyen mon e phuc vu trong cac x oan cua giao x. Mot vai huynh trng cua Lien oan Cac Thanh T ao Viet Nam cung a khong ngng trau doi kien thc, ky nang, a trng thanh va a manh dan am nhan c mot vai bai khoa trong chng trnh huan luyen.

Cao iem cua sa mac huan luyen huynh trng la em La Thieng Thanh The, chng trnh c dien ra vi cac tiet muc dien nguyen that sot sang, sau sac, y ngha va cam ong. Mot em con c nh en nh mot em hong phuc, co le o la ieu cam ong nhat trong em ma Chua Giesu Thanh The a thng oan Thieu Nhi Thanh The cua Ngai. Mot em khong ma o la ieu that ngac nhien ma khong ai co the ng rang sao lai co c mot ngay that ep trong nhng ngay ma keo dai lien tuc suot thi gian dien ra hanh trnh sa mac nay.

Trong Thanh le be mac khoa huan luyen do cha Tong ai Dien lam chu te, cung ong te co cha sa mac trng va quy cha Tuyen uy sa mac. ong thi nghi thc trao chng nhan huynh trng cap I cho 73 sa mac sinh cung c dien ra trong Thanh le. Cha chu te cung chuc mng cac tan huynh trng va e cao rang: Giao Hoi rat can s hy sinh vt qua moi kho khan cua ngi huynh trng, nham hng dan va a cac em en vi Chua Giesu Thanh The trong xa hoi hom nay.

Thanh le ket thuc, cha sa mac trng a gi li cam n chan thanh en cha Tuyen uy Lien oan Anre Phu Yen Giao phan Saigon. Khoa huan luyen huynh trng cua Giao phan My Tho luon nhan c s tiep sc t Lien oan Anre Phu Yen tren tng cay so. Mat khac, con c cha Tuyen uy quan tam va gi nhng ngi trng en hng dan. Ngai gi li cam n v s ong hanh ay yeu thng, trach nhiem va rat tam huyet cua cha oi vi phong trao Thieu nhi Thanh The Lien oan Cac Thanh T ao Viet Nam Giao phan My Tho. Cha sa mac trng cung khong quen cam n quy cha va quy S quan ly nha chung cung tao moi ieu kien thuan li nhat e chuan b cho an, cho cac sa mac sinh trong suot thi gian huan luyen.

Vao luc 15h00 ngay 20 thang 06 nam 2014 la gi ma cac sa mac sinh phai ri sa mac huan luyen. V vay a co nhng giot nc mat mang nhieu niem vui va cam xuc. Nhng giot nc mat lu luyen khi chia tay. Giot nc mat hanh phuc v a c quy tu ve ngoi nha chung, cung vui song ben nhau, cung quyet tam tr nen anh sang va muoi cho i, cung mot nhiet huyet van ang chay bong v ly tng Thieu nhi Thanh The.

Gi chia tay, ieu khong mong i cung a en, chia tay e ve lai ni mnh xuat phat va mang tren vai s mang cua mot tan huynh trng e chnh thc nhan nhiem vu mi. c mong rang cac tan huynh trng se gi mai mau khan o tham cua ngi huynh trng bang nhng hy sinh, nhiet tnh phuc vu, cau nguyen va ket hiep vi Chua Giesu Thanh The em ngay. Cac tan huynh trng va cac sa mac sinh khong quen hen nhau nam sau se gap lai e bo sung kien thc, nang cao cac ky nang huynh trng.

Ta n Chua Giesu Thanh The a ban nguon n Thanh e khoa huan luyen huynh trng cua chung con thanh cong tot ep. Chung con xin cam n cha Tong ai Dien, cha sa mac trng, quy cha Tuyen uy, quy S quan ly nha chung, cac huan luyen vien cua Lien oan Anre Phu Yen, ban ieu hanh Lien oan cac Thanh T ao Viet Nam a tao moi ieu kien e chung con c quy tu hoc hoi ve thieu nhi Thanh The, cac pham chat cua mot huynh trng. Chung con nguyen song theo tinh than huynh trng e phuc vu thieu nhi Thanh The cua Chua.

 

Ban Hanh Chanh Lien oan TNTT My Tho 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page