Ngay th hai chuyen tong du Thanh a

cua c Thanh Cha Phanxico

S iep Chung song hoa bnh

Hng en tng lai, ai ket cac Kito hu

 

Ngay th hai chuyen tong du Thanh a cua c Thanh Cha Phanxico: S iep Chung song hoa bnh, Hng en tng lai, ai ket cac Kito hu.

Israel (WH 26-05-2014) - Chua nhat 25 thang 05 nam 2014 la ngay th hai chuyen tong du Thanh a cua c Thanh Cha Phanxico. Ngai gia t Jordan luc 8g15 sang va ap may bay qua Palestin. Sau khi ha canh tai phi trng Bethlehem, c Thanh Cha bat au thc hien lch lam viec day ac, trai tren hai lanh tho Palestin va Israel.

Trong ngay Chua nhat 25 thang 05 nam 2014, nhng hoat ong cua c Thanh Cha gom:

Tai Palestin: (1) Tham Tong thong Palestin; Gap g chnh quyen Palestin, (2) dang Thanh le tai Quang trng Mang co tai Bethlehem, (3) An tra vi cac gia nh Palestin tai tu vien Dong Phan sinh Casa Nova Bethlehem, (4) Vieng Hang a Giang sinh Bethlehem, (5) Gap tre em cac trai t nan tai Trung tam Phoenix.

Tai Israel: (1) Hoi kien rieng vi Thng phu Bartholomaios, Giao chu Contantinopolis va ky Tuyen bo chung tai Toa S than Toa Thanh, (2) Cuoc gap g ai ket ky niem 50 nam cuoc gap g gia c giao hoang Phaolo VI va c Thng phu Athenagoras tai Vng cung Thanh ng Mo Thanh, (3) An toi vi cac c Thng phu va Giam muc tai Toa Thng phu Latinh Gierusalem.

Hoi kien vi Tong thong Mahmoud Abbas va gii chc chnh quyen Palestin: "Palestin va Israel can can am va kien tr kien tao hoa bnh"

M au chuyen vieng tham lanh tho Palestin, c Thanh Cha Phanxico a co cuoc hoi kien rieng vi Tong thong Mahmoud Abbas va sau o gap g toan the gii chc cao cap chnh quyen Nha nc Palestin.

Trong bai dien van tai cuoc gap g, c Thanh Cha nhac en tnh hnh bat on keo dai suot may thap nien qua va en nay van cha c giai quyet on thoa va nhan manh: "a en luc phai cham dt tnh trang nay". ong thi ngai bay to long mong moi chan thanh nhan dan Palestin va Israel sm tm ra giai phap cung chung song trong hoa bnh:

"Toi cau nguyen cho nhan dan Palestin va Israel cung cac nha lanh ao cua mnh biet can am va kien tr moi ngay tien bc trong cuoc hanh trnh at c nen hoa bnh ang mong moi nay. Nen hoa bnh trong yen on va tin cay lan nhau phai tr thanh khung quy chieu ben vng khi ng trc cac van e can phai giai quyet. Nh mot nen hoa bnh nh vay mi co c hoi phat trien mot cach quan bnh va tr thanh kieu mau cho viec giai quyet cac cuoc khung hoang khac trong khu vc".

c Thanh Cha dang Thanh le tai Quang trng Mang co Bethlehem: "Hay on nhan va bao ve tre th"

Sau cuoc gap g gii chc Chnh quyen Palestin, c Thanh Cha a c hanh Thanh le tai Quang trng Mang co tai Bethlehem.

Tham d Thanh le co Tong thong Palestin, ong Mahmoud Abbas, ong ao tn hu en t Dai Gaza va Galile (thuoc lanh tho Israel) va cac lao ong ngi chau A nhap c.

Dang Thanh le tai ni c Me sinh Chua Giesu, c Thanh Cha keu goi moi ngi hay ton trong quyen song cua tre th:

"Hai Nhi Giesu Bethlehem th mong manh, yeu t nh moi tre s sinh. Ngi cha biet noi nhng Ngi chnh la Li a tr nen xac pham, ng en e bien oi coi long va cuoc i cua moi ngi nam n. Hai Nhi nay, cung nh moi tre s sinh, de b ton thng, ang can c on nhan va che ch. Ngay nay cung vay, tre em can c chao on va bao ve, ngay t luc c tng thai trong long me".

Gap tre em cac trai t nan: "ng e qua kh an nh i mnh"

Sau khi dang Thanh le tai Quang trng Mang co va an tra vi cac gia nh Palestin tai tu vien Dong Phan sinh Casa Nova Bethlehem, c Thanh Cha a en trai t nan Deheisheh (Bethlehem) tham cac tre em t nan ngi Palestin.

Cac em thieu nhi ngi Palestin nay von chao i tai cac vung do quan oi Israel chiem ong va hien ang t nan tren phan lanh tho thuoc Palestin. c Thanh Cha a cham chu lang nghe va khen ngi cac em a hat cho ngai nghe nhng bai ca rat cam ong. Sau khi nghe cac thieu nhi ke ve xuat than va hoan canh gia nh, c Thanh Cha khuyen cac thieu nhi: "ng e qua kh an nh i cua cac con ma hay nhn ve pha trc", ong thi can dan cac em -va cung noi vi moi ngi- hay kien tao hoa bnh va tranh xa bao lc:

"Cac con hay biet ieu nay: Bao lc khong the khuat phuc c bao lc. Ch hoa bnh mi chien thang bao lc. Khuat phuc bao lc ch co the bang hoa bnh, lam lung va pham gia ch thc cua to quoc chung con ngay mai".

Gap Thng phu Giao chu Chnh thong giao Bartholomaios: "Cuoc gap g huynh e cua chung toi hom nay la mot bc tien mi trong hanh trnh hiep nhat"

Mot trong nhng iem nhan trong chuyen tong du Thanh a cua c Thanh Cha Phanxico la cuoc gap g gia ngai va Thng phu Giao chu Chnh thong giao Bartholomaios tai Vng cung Thanh ng Mo Thanh.

Cuoc gap g gia hai v lanh ao ton giao nam trong khuon kho ky niem 50 nam cuoc gap g gia c giao hoang Phaolo VI va c Thng phu Athenagoras (1964-2014), vi mot chng trnh giau y ngha: hoi kien rieng gia c giao hoang Phanxico va c Thng phu Bartholomaios; ky ban Tuyen bo chung; cau nguyen chung.

Ban Tuyen bo chung gom 10 iem. Trong o nhan manh hai Giao hoi Roma va Constantinopolis c thiet lap bi hai v tong o anh em ruot vi nhau: Thanh Phero va Thanh Anre va khang nh:

"Cuoc gap g huynh e cua chung toi hom nay la mot bc i mi va can thiet trong hanh trnh tien en s hiep nhat ma ch co Chua Thanh Than mi co the dan chung ta tien bc".

Ban Tuyen bo anh gia cao vi s tran trong ac biet danh cho nhng no lc hiep nhat cua Nhom lam viec chung ve Than hoc va cua cac v lanh ao tien nhiem: Hai c giao hoang Gioan Phaolo II, Beneicto XVI va c Thng phu Dimitrios:

"Di thi cua cac c giao hoang Gioan Phaolo II, Beneicto XVI va c Thng phu Dimitrios, nhng cuoc gap g ve mat than hoc a at s tien bo rat ang ke. Hom nay chung toi chan thanh noi len s tran trong cua mnh oi vi nhng thanh tu a gat hai c va moi no lc ang dien ra".

Ngay tong du th hai cua c Thanh Cha Phanxico a khep lai vi ba cm toi vi cac c Thng phu va Giam muc tai Toa Thng phu Gierusalem.

 

Thanh Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page