Bien ong va Giao hoi Cong giao

Phong van c cha Nguyen Thai Hp

 

Bien ong va Giao hoi Cong giao: Phong van c cha Nguyen Thai Hp.

Hoa Ky (RFA 14-05-2014) - c Giam muc giao phan Vinh Nguyen Thai Hp ang co chuyen lam viec tai Hoa Ky. Ngay 11 thang 5 nam 2014, ngai gii thieu quyen sach Cong ly va Hoa bnh tren bien ong tai thanh pho Philadelphia. Knh Hoa co cuoc trao oi vi c Giam Muc ve e tai bien ong va Giao hoi Cong giao Viet nam.

Hoa bnh va Cong ly Bien ong

Knh Hoa: Da tha knh chao c cha, au tien KH xin cam n c Cha a gianh cho ai ACTD buoi phong van nay.

Cau hoi au tien: Trong tnh hnh hien thi nh c Cha cung biet la ang co nhng bien chuyen mi Bien ong, va c Cha a co cho ra mat quyen sach Hoa bnh va Cong ly Bien ong, tha c Cha xin c Cha cho biet lam the nao e co c ca hai ieu hoa bnh va cong ly Bien ong?

GM Nguyen Thai Hp: Xin chan thanh cam n anh KH va cac thnh gia cua ACTD, toi rat vui mng la co s trung hp ac biet ma toi co mat ay e noi chuyen ve e tai bc xuc oi vi ngi dan Viet Nam. Noi ve quyen sach Hoa bnh va Cong ly Bien ong. o la ket qua cuoc toa am d nh to chc nam 2011, nhng thi iem o chung toi cung nh tat ca nhng ngi ban khoan vi e tai Bien ong gap kho khan, kho khan t pha nha cam quyen oi vi nhng ngi cong tac, oi vi nhng ngi chu trng. Tuy nhien sau o theo yeu cau cua nhieu anh em, chung toi a phat hanh cuon sach o, lu hanh noi bo, tc la ch phat hanh rat t cho mot so anh em e ho s dung; va t nam ngoai mot so anh em trong phong trao giao dan a muon cho phat hanh cuon sach o bnh dien rong ln hn, Hoa Ky nay; do o hom nay toi en Hoa Ky e tham d le hoi c me La vang Houston, sau o toi sang ay e phat hanh cuon sach o tai Houston, DC, Philadelphia va mot so ni khac...

e tai cua cuon sach la noi len tham vong cua TQ oi vi Bien ong, chu trng ng li bo cua Trung Quoc, chu trng b rat nhieu ngi phan oi, nhng Trung Quoc vi tham mu va y o van tiep tuc thc hien chu trng o theo tnh cach tam an giong, theo kieu vet dau loang va theo nhieu chuyen vien ma anh cung a nhan thay o, th Trung Quoc a la chon mot thi iem rat la thch hp khi ma Viet Nam ang ho hi mng chien thang ien Bien, roi mng 30/04 va khi ma Hoa Ky cung ang vng ban vi nhng den bien tai Ukraina, th Trung Quoc a cho gian khoan 981 vao Bien ong, vao vung lanh tho Viet Nam. S kien o a at ra rat nhieu van e cho nha cam quyen Viet Nam va ac biet la cho ngi Viet Nam trong va ngoai nc.

Chung toi hy vong rang s kien gian khoan 981 se giup chnh quyen Viet Nam nhn lai chnh sach cua ho trong thi gian qua.

Knh Hoa: Tha c Cha, trong quyen sach o c Cha a ra nhng gi y nao, co chuyen ch nhng y kien g cho ngi oc trong van e cong ly va hoa bnh?

GM Nguyen Thai Hp: Cuon sach o a viet cach ay 3 nam, 3-4 nam, va chung toi a bat au thao luan van e Bien ong t nam 2008-2009. Nam 2009 la lan au tien cau lac bo Nguyen Van Bnh to chc toa am ve Bien ong va hai ao Viet Nam th cung a ngh ti van e Bien ong, v a ngh ti van e lanh tho Viet Nam theo cong c quoc te ve luat bien. Cung nh trong boi canh hom nay th lanh tho Viet Nam khong ch tnh tren at lien, va noi chung no co the ln gap ba lan lanh tho ma chung ta.. va trc ap lc "ng li bo" th lanh tho Viet Nam se b gii han, va hom nay chung ta ang thay ieu lo s o ang tr thanh hien thc.

Va mot trong nhng y tng ma anh em trao oi la can phai quoc te hoa van e Bien ong, ch khong the tiep tuc oi thoai song phng vi Trung Quoc. Chnh cai kieu oi thoai song phng cua 2 nha nc a a Viet Nam vao the b nh hien nay, va tham hoa mat nc, mat dan lanh tho la ieu chung ta ang nhn thay trc mat. V ngh nh vay nen chung toi cho rang can phai quoc te hoa van e Bien ong, Viet Nam can phai a van e Bien ong, a cau chuyen gian khoan, cau chuyen Hoang sa - Trng Sa, chuyen "ng li bo"... ra trc quoc te va Lien Hiep Quoc nh Philippines a lam, e nh trong tai quoc te phan x.

Knh Hoa: The th trong bien chuyen va qua, nh c Cha cung biet, cach ay vai tieng ong ho la ong Thu Tng Viet Nam Nguyen Tan Dung a len tieng rat manh me tai Hoi Ngh Thng nh ASEAN tai Mien ien, vay th theo c Cha ay co phai la bc au tien ma Viet Nam a van e Bien ong ra quoc te khong a?

GM Nguyen Thai Hp: Chung toi hy vong rang s kien gian khoan 981 se giup chnh quyen Viet Nam nhn lai chnh sach cua ho trong thi gian qua. Nhan dp nay cung xin cam n cac bo oi bien phong, canh sat bien trong pham vi kha nang va quyen han cua ho a chien au bao ve lanh tho; nhng cung mong rang chnh quyen nen co mot chnh sach nhat quan hn mi co the cu van c bien gii va lanh tho Viet Nam. Trc ay Thu tng Nguyen Tan Dung cung co nhng tuyen bo ve van e Bien ong, chung toi a co trch dan nhng tuyen bo o a vao quyen sach; nhng tuyen bo o cung c nhieu ngi hoan nghenh.

Nhng roi cung au lai vao o, va cuoi cung chung ta phai oi au vi mot thc trang la nha nc van co mot chnh sach qua on hoa ma mot so ngi a goi la "hen" oi vi Trung Quoc; trong khi o bao lc va qua bao lc oi vi dan, nhat la oi vi nhng ngi a len tieng phan oi Trung Quoc. Tai sao lai lam nh vay?! Hy vong vu gian khoan 981 se la mot thc te, mot thc te au long, nhng hy vong la thc te ay se giup chnh quyen nhn ra s that, e khong con tin tng vao ni 16 ch vang e at quyen li dan toc len tren quyen li cua ang phai va y thc he; ngo hau tao c mien tin ni nhng ngi Viet Nam trong va ngoai nc.

Toi khong phai la chnh tr gia, nhng toi ngh rang e a c ngi Viet Nam, dan toc Viet Nam ra khoi bc ngoat quan trong va the tham hien nay th can phai co s oan ket cua nhng ngi Viet Nam trong cung nh ngoai nc, nhng ngi Viet Nam thuoc nhng chnh kien, ang phai va ton giao khac nhau. a co ngi goi o la mot Hoi ngh Dien Hong mi.

Tnh hnh sinh hoat ton giao trong nc

Knh Hoa: Xin cam n c Cha trong phan noi chuyen ve e tai Bien ong. Xin c Cha gianh cho chung toi them vai phut e chuyen qua mot e tai khac. Va cung nh moi ngi Viet Nam tren the gii a theo doi thi s eu biet en cau chuyen xay ra nam ngoai (2013) giao x My Yen, eu biet rang c Cha la ngi ng au song ngon gio. The th gan mot nam sau th c Cha co the cho biet tnh hnh sinh hoat ton giao noi chung, va giao x Vinh giao phan ma c Cha phu trach hien nay nh the nao?

GM Nguyen Thai Hp: Cach ay t lau co ngi at cau hoi cho chung toi la tnh hnh giao hoi cong giao Viet Nam nh the nao: la xau, tot, hay trung bnh.

That la kho long dien ta mot tnh hnh phc tap ch vi mot trong ba ch la xau tot hay trung bnh, nhng neu phai la chon, hay neu phai xep hang th ung hn, th toi ngh la trung bnh, hay ung hn la trung bnh thap, tuy theo cai nhn, tuy theo ieu kien cu the tng ni.

Rieng oi vi giao phan chung toi th toi co at cau hoi vi mot so quan chc Viet Nam la tai sao co xay ra vu My Yen, hay neu hoi mot cach da diet hn th cau hoi la anh co y o g khi a ra vu My Yen th tai sao phai huy dong en hn 1 ngan canh sat c ong co trang b hi cay va cho nghiep vu, tai sao huy ong ca quan oi co vu trang e en o la cuoi cung ch thc s oi dien vi may chuc ngi dan tay khong ch cung cha co gay goc sung ong g ca. Cai o la do nghe noi giao dan My Yen a chuan b vu trang e khi ngha... cuoi cung thanh ra cung ch nh anh nhau vi gio. Toi cung a ban khoan at cau hoi tai sao.

That la kho long dien ta mot tnh hnh phc tap ch vi mot trong ba ch la xau tot hay trung bnh, nhng neu phai la chon th toi ngh la trung bnh, hay ung hn la trung bnh thap.

T ngay o en hom nay chung toi van oi thoai, hai ben van co nhng cuoc gap g va cuoi cung cung co hai ngi giao dan My Yen c tra t do trc thi han, tc la c ve mng le giang sinh vi gia nh. Co mot quan chc a bao toi xin giam muc lam sao e dan chung ng co len on ho nh nhng chien s vinh quang tr ve, ma c e cho ho ve am tham thoi, th toi cung thay la khong can thiet phai lam nh vay, nen hai ngi o a c ve nha mot cach am tham. Nhng sau o ba con a to chc le hoi ba ngay lien e mng ho. c mong rang trong tng lai se khong co nhng chuyen nh vay xay ra na, trong the ky 21.

Knh Hoa: Tha c Cha theo cach anh gia cua c Cha th hien nay tnh hnh hoat ong cua giao hoi cong giao Viet Nam la mc trung bnh, hay thap hn trung bnh mot chut. Vay theo c Cha th trong tng lai co the lam g e cho tnh hnh no kha hn a?

GM Nguyen Thai Hp: Van e o khong phai ch le thuoc vai giao hoi ma thoi, ma ieu o th nha cam quyen cung phai ngh en tien trnh o, e thc hien nhng quyen con ngi, nhng hiep c ma nha cam quyen a tng ky, ma mi ay nh anh cung biet la Viet Nam a c e ngh a vao Hoi dong Nhan quyen Lien Hiep Quoc. o la mot vinh d ong thi cung la trach nhiem, lam sao e ngi ta co the tin tng la Viet Nam la thanh vien, va co ng x ung t cach la thanh vien, ch nh trong thi gian qua th Viet Nam a co qua nhieu chuyen xay ra, va co le cong an co qua nhieu quyen nh trong thi gian va qua th co le o la ieu le thuoc rat nhieu vao chnh quyen, vao nhng quyet nh va ng x cua ho.

Chung toi cau mong at nc c an bnh hn, ngi Viet se oan ket vi nhau hne co the oi pho vi ngoai xam, nan ngoai xam ma Viet Nam a phai oi au suot chieu dai lch s la nc phng Bac, do cai tham vong ngan i cua ho, tham vong ai Han. e nh vay can phai ong vien tat ca nang lc, oan ket, nhat tr cua moi ngi.

Knh Hoa: Da tha c Cha va nhac ti chuyen la tnh hnh sap ti neu muon tot hn th co phan le thuoc vao chnh quyen th co ve nh la chnh quyen Viet Nam hien nay van e ngai nhng to chc giao hoi nam ngoai s kiem soat cua ho. Lam the nao e ho khong e ngai ieu o na?

GM Nguyen Thai Hp: Chung toi cung khong the tra li anh cau hoi o v xa nay chung toi van luon m ti ieu ma c Giao Hoang Bien c 16 a noi, o la ngi cong giao tot cung la ngi cong dan tot. Tat ca tn hu cong giao Viet Nam ang co gang lam ngi giao dan tot, va la ngi cong dan tot. Ngi cong dan tot la ngi ban ron va lo lang cho van menh at nc, chnh v vay trong mot so bai viet chung toi co neu ro chung toi khong ong y vi quan iem ong hoa at nc vi mot che o chnh tr, cung khong the noi yeu nc la yeu CNXH.

Bi v nhn lai lch s dan toc qua cac trieu ai, t i Ngo, i inh, i Le, Ly, Tran, Le, Nguyen... cho ti che o hien tai, th tat ca cac trieu ai o, che o o cung phai ti luc chuyen giao cho trieu ai khac, che o khac. Nhng ma at nc chung ta van con ay, va khong ai co quyen ong hoa mot chieu dai lch s cua dan toc vi mot the che chnh tr... va chung toi eu mong muon giao dan tot cung la cong dan tot, nen v vay Hoi ong Giam muc Viet Nam trong van th va roi a the hien s ban khoan trc tnh hnh Bien ong va dan toc a yeu cau nha cam quyen ng ong hoa at nc vi che o, va yeu cau nha cam quyen nen xet lai moi tng quan gia Viet Nam vi Trung Quoc v moi tng quan o ang gay tac hai cho at nc trong giai oan hien tai.

Knh Hoa: Xin chan thanh cam n c Cha a danh cho ACTD cuoc noi chuyen nay.

GM Nguyen Thai Hp: Toi xin cam n anh KH, cam n Ban Giam oc ACTD, va cam n quy ban nghe ai.

 

Knh Hoa, phong vien RFA

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page