c Thanh Cha keu goi

cham dt buon ban vo kh

 

c Thanh Cha keu goi cham dt buon ban vo kh.

Vatican (SD 15-05-2014) - Trong buoi tiep kien cac v ai s cua 7 nc sang ngay 15 thang 5 nam 2014, c Thanh Cha Phanxico keu goi cong ong quoc te cham dt nan buon ban vo kh va cng bach di c.

7 v ai s cua Thuy S, Liberia, Etiopia, Sudan, Giamaica, Nam Phi va An o a en trnh quoc th len c Thanh Cha. Trong so cac v co 2 ba ai s: Giamaica va Nam Phi.

Len tieng trong dp nay c Thanh Cha noi en khat vong hoa bnh cua cac dan nc nhng ong thi nhan xet rang "Tat ca moi ngi eu noi ve hoa bnh, moi ngi eu tuyen bo muon hoa bnh, nhng ang tiec la s lan tran vo kh u loai dan i theo chieu hng ngc lai. Nan buon ban vo kh co hau qua la gay phc tap va lam cho viec giai quyet cac xung ot tr nen xa vi, nhat la v no phat trien va c thc hien phan ln ngoai vong phap luat".

Thach o th hai la tham trang nhieu ngi phai bo x s di c... ay la mot hien tng phc tap va khong the ch thu hep vao viec e ra nhng bien phap cap thi ma thoi... a en luc can ng au vi hien tng nay vi mot cai nhn chnh tr nghiem tuc va trong tinh than trach nhiem cua moi tang lp: hoan cau, ai luc, cac mien, tng quan gia cac dan nc, cho en bnh dien quoc gia va a phng.

c Thanh Cha ac biet to giac tham trang nhng ngi di c, ch v muon song va lam viec trong an bnh, phai ng au vi nhng cuoc xuat du c cc, b tong tien, b hanh ha, tra tan, va ap bc u loai, rot cuoc nhieu khi b chet trong sa mac hoac di long bien.

Ngai noi: "Hien tng buoc long phai di c gan lien vi nhng cuoc xung ot va chien tranh, v the no cung lien he ti van e lan tran vo kh. o la nhng vet thng cua the gii chung ta, trong o Thien Chua a at chung ta e song ngay nay va keu goi chung ta hay co tinh than trach nhiem oi vi cac anh ch em chung ta, e khong ngi nao b vi pham pham gia. That la mot ieu mau thuan vo ly khi noi ve hoa bnh, hoa am, ma ong thi lai muon co vo hoac cho phep buon ban vo kh. Chung ta cung co the ngh rang co mot thai o song chet mac bay, o la mot ang tuyen bo cac quyen con ngi, nhng ong thi lai co tnh khong biet en hoac khong am trach nhng ngi b buoc long phai bo que hng, va phai chet trong toan tnh hoac khon gc tnh lien i quoc te on nhan".

Sau cung, c Thanh Cha cho biet Toa Thanh tai khang nh quyet tam tiep tuc cong tac ce co nhng bc tien trong nhng lanh vc va noi va trong moi con ng dan en cong ly va hoa bnh, da tren cac quyen con ngi c the gii nhn nhan. (SD 15-5-2014)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page