n sc manh

giup tn hu trung thanh vi Chua

ca trong cac kho khan au n

va hy sinh mang song v Chua va Tin Mng

 

n sc manh giup tn hu trung thanh vi Chua ca trong cac kho khan au n, va hy sinh mang song v Chua va Tin Mng.

Vatican (Vat. 14-05-2014) - n sc manh ma Chua Thanh Than ban giup tn hu trung thanh lam chng cho Chua va Tin Mng cua Ngi, ca khi phai song trong cac tnh trang kho khan th thach n au cung cc va hy sinh chnh mang song mnh na.

c Thanh Cha Phanxico a noi nh tren vi hn 70,000 tn hu va du khach nam chau trong buoi tiep kien sang th t 14 thang 5 nam 2014 tai quang trng Thanh Phero. Ngoai cac oan hanh hng en t cac nc nh Hoa Ky, Canada, Anh, Phap c, Ao, Thuy S, Hoa Lan, Tay Ban Nha, Bo ao Nha, Thuy ien, an Mach, Tho Nh Ky, Ba Lan, con co cac nhom en t nhieu nc A chau nh An o, Trung Quoc, Nhat Ban, Philippines, Indonesia va Viet Nam la oan hanh hng giao phan Vinh. T Chau My Latinh co cac nhom hanh hng Mehico, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina va Brasil.

Trong bai huan du c Thanh Cha a khai trien e tai giao ly n sc manh hay n hung dung. Ngai noi: Anh ch em than men, chung ta a duyet xet ba n au tien cua Chua Thanh Than la n khon ngoan, n thong hieu va n co van hay khuyen nhu. Hom nay chung ta ngh ti ieu Chua lam: Ngi luon en e nang chung ta trong s yeu uoi cua chung ta, va ieu nay lam thanh mot n ac biet la n sc manh.

Vi n sc manh Chua Thanh Than giai toa tha at con tim cua chung ta khoi trang thai hon me, khoi cac bat on va moi s hai co the ngan can no, e cho Li Chua c thc hanh mot cach ch that va ti vui. n sc manh nay that la mot s tr giup ch thc, trao ban sc manh cho chung ta va cung giai thoat chung ta khoi biet bao ngan can.

Co mot du ngon, do chnh Chua Giesu a ke, giup chung ta hieu tam quan trong cua n hung dung. o la du ngon ngi gieo giong ra i gieo hat. Tuy nhien khong phai moi hat eu em lai ket qua. Hat ri tren ng b chim an mat; hat ri tren at nhieu a soi hay gia bui gai, nay mam nhng b mat tri lam kho heo hay b gai bop nghet. Ch co hat ri vao at tot co the ln len va m bong hat (x. Mc 4,3-9; Mt 13,3-9; Lc 8,4-8). Nh chnh Chua Giesu a giai thch cho cac mon e Ngi hieu, ngi gieo giong la Thien Chua Cha la ang gieo vai hat giong Li Ngi mot cach tran ay. Tuy nhien hat giong thng gap phai s kho can cua con tim chung ta, va ca khi c tiep nhan no co nguy c khong sinh san.

Xay ra la co nhng luc kho khan va cac tnh trang cung cc, trong o n sc manh c bieu lo ra mot cach ngoai thng, gng mau. o la trng hp cua nhng ngi phai ng au vi cac kinh nghiem kho khan va au n, ao lon cuoc song cua ho va cua nhng ngi than thng cua ho. Giao Hoi rang ngi chng ta cua biet bao nhieu anh ch em khong ngan ngai hien mang song mnh, mien la trung thanh vi Chua va Tin Mng cua Ngi. Ngh ti cac kito hu b bach hai v c tin c Thanh Cha noi:

Ca ngay nay na cung khong thieu cac kito hu tai nhieu phan tren the gii tiep tuc c hanh va lam chng cho c tin cua mnh, vi xac tn sau tham va s thanh than, va ho khang c ca khi biet rang phai tra mot gia cao hn cho ieu o. Ca chung ta tat ca, chung ta biet co ngi a song cac tnh trang kho khan va gap biet bao au kho. Chung ta hay ngh ti cac ngi nam n co mot cuoc song kho khan, tranh au e a gia nh tien ti, giao duc con cai. Ho lam ieu o v co than kh sc manh giup ho. Co biet bao nhieu ngi ma chung ta khong biet ten nhng ho vinh danh dan toc cua chung ta, vinh danh Giao Hoi, bi v ho manh me: manh me trong viec a cuoc song gia nh, cong viec lam va c tin tien ti. Cac anh ch em o la thanh, thanh hang ngay, thanh dau an gia chung ta. Ho co n sc manh e song bon phan la cha, la me, la anh ch em, la cong dan. Chung ta co biet bao nhieu v thanh nh the. Chung ta hay cam ta Chua v cac kito hu co s thanh thien dau an o, nhng chnh Chua Thanh Than ben trong a ho tien ti! That la tot cho chung ta, khi ngh ti cac anh ch em o. Neu ho co the lam c, tai sao toi lai khong the lam c? Va hay xin Chua cho chung ta n sc manh.

S kien ay luon day len ni chung ta mot cam xuc sau xa, va khong the giai thch no tren bnh dien nhan loai, neu khong phai la do hoat ong cua Chua Thanh Than, la ang tuon o sc manh va s tin tng ca trong nhng trang huong kho khan nhat trong cuoc song chung ta.

Chung ta ng ngh rang n sc manh ch can thiet trong nhng dp hay tnh trang ac biet. n nay phai lam thanh not chnh cuoc song kito cua chung ta, trong cuoc song thng ngay. Nh toi a noi trong moi ngay cua cuoc song thng ngay cua chung ta, chung ta phai manh me, chung ta can s manh me, e co the a cuoc song, gia nh va c tin cua chung ta tien ti.

Tong o Phaolo a noi mot cau ma chung ta nen nghe: "Toi co the lam moi s trong ang ban sc manh cho toi" (Pl 4,13). Trong cuoc song thng ngay, khi cac kho khan en chung ta hay nh: "Toi co the lam moi s trong ang ban sc manh cho toi". Chua trao ban sc manh, luon luon, khong thieu. Chua khong th thach chung ta qua sc chu ng cua chung ta. Ngi luon vi chung ta. "Toi co the lam moi s trong ang ban sc manh cho toi"

Anh ch em than men, oi khi chung ta co the b cam do e cho s li bieng hay te hn s chan nan cam gi chung ta, nhat la trc cac met nhoc va th thach cua cuoc song. Trong cac trng hp o chung ta ng mat tinh than, nhng hay khan nai Chua Thanh Than, e vi n sc manh Ngi co the lam vi nhe con tim cua chung ta va thong ban cho cuoc song va viec theo Chua Giesu cua chung ta mot sc manh mi va long hang say.

c Thanh Cha a chao tn hu va chuc ho co nhng ngay hanh hng ti vui va bo ch. Chao cac N t dong thanh Camillo ang hop tong tu ngh ngai chuc cac ch la dau ch ti vui cua tnh yeu Chua gia nhng ngi au kho. Chao cac tham d vien cuoc hanh hng do Hiep hoi "Cong trnh nho cua Chua Cu The" nhan ky niem 100 nam ngay sinh cua ngi sang lap la cha Arturo d'Onofrio, c Thanh Cha cau mong ho la cac dung cu cua hoa bnh va hoa giai trong moi tnh trang song va moi trng. Ngai cung chao cac nhom cua to chc chuyen ch benh nhan hanh hng Lo c thuoc nhieu tnh khac nhau, va chuc ho luon biet lang nghe tieng Chua Thanh Than bang cach khien cho no hoat ong trong cuoc song cho thien ch.

c Thanh Cha cung chao phai oan cac tn hu ao Sardegna do cac Giam Muc va chnh quyen hng dan ve Roma hanh hng e ap lai chuyen vieng tham cua ngai tren ao nay. Ngai cung chao oan ai bieu cua to chc goi la "Vung at cua la va chat oc" vung Campania nam Italia, la ni xay ra nhieu cuoc hoa hoan ot cac thung rac va chon len cac hoa chat oc hai b cam, khien cho rat nhieu ngi dan b chet v benh ung th. Ngai to tnh lien i vi ho va cau mong pham gia con ngi va cac quyen sc khoe luon luon c at trc moi li loc khac.

Sau cung chao cac ban tre, ngi au yeu va cac cap v chong mi ci ngai xin Me Maria, ma Giao Hoi biet knh trong thang 5 nay, la thay day s du hien va tnh yeu cho cac ban tre, nang ngi au yeu trong nhng luc kho khan nhat cua co n va au kho. Ngai cung xin Me la gng mau cho cac cap v chong mi ci trong viec song hiep nhat va hoa thuan trong gia nh.

Buoi tiep kien a ket thuc vi kinh Lay Cha va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page