c giao hoang Phaolo VI

se c ton phong Chan phc

 

c giao hoang Phaolo VI se c ton phong Chan phc.

Roma (WH 10-05-2014) - Hom th Bay 10 thang 05 nam 2014, Toa Thanh Vatican cong bo: c giao hoang Phanxico a phe chuan viec ban hanh sac lenh ve an phong Chan phc cho v tien nhiem cua ngai la c giao hoang Phaolo VI.

Chieu th Sau 09 thang 05 nam 2014, c giao hoang Phanxico a tiep kien c hong y Angelo Amato, Bo trng Bo Phong Thanh, va cho phep Bo nay c ban hanh Sac lenh cong nhan Phep la do li chuyen cau cua ang ang Knh Phaolo VI (Giovanni Battista Montini), Giao hoang; sinh ngay 26 thang 09 nam 1897 tai Concesio (Italia) va qua i ngay 06 thang 08 nam 1978 tai Castel Gandolfo (Italia).

Le ton phong chan phc d kien dien ra ngay 19 thang Mi nam 2014, vao luc be mac ai hoi chung ngoai thng lan th ba cua Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh.

Ngoai ra, Sac lenh noi tren cung cong nhan:

- Phep la do li chuyen cau cua ang ang Knh Luigi Caburlotto, linh muc giao phan, ngi sang lap Vien cac N t Thanh Giuse; sinh ngay 07 thang 06 nam 1817 tai Venezia (Italia) va qua i tai ay ngay 09 thang 07 nam 1897;

- Cac nhan c anh hung cua Toi T Chua Giacomo Abbondo, linh muc giao phan; sinh ngay 27 thang 08 nam 1720 tai Salomino (Italia) va qua i ngay 09 thang 02 nam 1788 tai Tronzano (Italia);

- Cac nhan c anh hung cua Toi T Chua Giacinto Alegre Pujals, linh muc Dong Ten; sinh ngay 24 thang 12 nam 1874 tai Terrassa (Tay Ban Nha) va qua i ngay 10 thang 12 nam 1930 tai Barcelona (Tay Ban Nha);

- Cac nhan c anh hung cua Toi T Chua Carla Barbara Colchen Carre de Malberg, ngi me gia nh, v sang lap Hiep hoi cac N t Thanh Phanxico Salesio; sinh ngay 08 thang 04 nam 1829 tai Metz (Phap), va qua i ngay 28 thang 01 nam 1891 tai Lorry-les-Metz (Phap).

(Vatican Radio)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page