c Thanh Cha gap g

cac thanh vien tu hoi i Italia

 

c Thanh Cha gap g cac thanh vien tu hoi i Italia.

Vatican (SD 10-05-2014) - Sang ngay 10 thang 5 nam 2014, c Thanh Cha Phanxico a tiep kien 200 thanh vien thuoc Hoi ong cac tu hoi i Italia. Ngai khuyen khch s dan than lam chng ta Phuc Am trong cac moi trng cua i song thng nhat.

c Thanh Cha nhan xet rang: "Do n goi, anh ch em la nhng giao dan va linh muc nh nhng ngi khac va gia nhng ngi khac. Anh ch em song cuoc song bnh thng, khong co nhng dau hieu ben ngoai, khong co s nang cua i song cong oan, khong thi hanh viec tong o co to chc hu hnh hoac nhng cong viec ac thu. Anh ch em ch doi dao kinh nghiem ve s bao gom cua tnh yeu Chua va nh o anh ch em co kha nang nhan biet va chia se nhng c cc cua cuoc song di nhieu hnh thc khac nhau, lam cho chung c day men nh anh sang va sc manh cua Tin Mng".

c Thanh Cha cung e cao n goi va s mang cua cac thanh vien cac tu hoi i, cu vt the gii t ben trong. Trong y hng o ngai khuyen khch ho quan tam ti con ngi va nhng khat vong sau xa nhat cua ho, gan gui vi con ngi, nhng vet thng, nhng khac khoai va nhu cau cua ho nh ngi Samaritano i gan qua, thay va ong long thng.

c Thanh Cha noi: "Nang ong ma n goi cua anh ch em oi hoi cung la en gan moi ngi va tr nen tha nhan cua moi ngi ma anh ch em gap; v viec song gia i cua anh ch em khong phai ch la mot hoan canh xa hoi hoc, nhng con la mot thc tai hng than, keu goi anh ch em tr thanh ngi y thc, quan tam, biet y thc, nhanthay va ong cham en than mnh cua ngi anh em..Neu ieu ay khong xay ra, th anh ch em can cap thiet hoan cai!". (SD 10-5-2014)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page