Linh muc tu s Viet Nam Mien Nam Hoa Ky

hop mat tai Houston va Port Arthur

 

Linh muc tu s Viet Nam Mien Nam Hoa Ky hop mat tai Houston va Port Arthur.

Houston (VietCatholic News 7-05-2014) - T ngay 28 en 30 thang 4 nam 2014, ngay hop mat cac anh ch em Tu S va Linh Muc Viet Nam mien Nam Hoa Ky t cac bang New Mexico, Oklahoma va Texas c khai mac tai Tu Vien Dong Chua Cu The - St. Clement Formation House, Houston, tiep en la du ngoan vung bien Port Arthur, chia se ba agape tai Giao x Cac Thanh T ao, Houston, va iem dng cuoi cung e moi ngi t gia trong niem vui chen lan chut lu luyen chia tay qua Thanh Le Ta n tai Dong N a Minh, Houston.

Lan hop mat nay trong 3 ngay co s hien dien cua tren 50 linh muc, tren 30 tu s nam n cung vi s tham d cua Linh Muc Giuse Nguyen Cao Luat, O.P en t Viet Nam, nguyen be tren tong quyen Dong a Minh tai Viet Nam va them mot so linh muc t cac tieu bang California, Louisiana va Washington. Trong dp nay, anh ch em lai co c hoi noi rong vong tay than ai nh s hien dien cua S Be Tren Tong Quyen Dong a Minh Bac Ninh tai Viet Nam, Sr. Chu Th Dang, qua chuyen cong tac cua S, S a hien dien vi anh ch em va chia se nhng hoat ong cua hoi dong, S xin cac anh ch em Linh Muc Tu S them li cau nguyen cho Dong cua S trong giai oan con non tre nay.

Khi au cuoc gap g ay than ai la Thanh Le hiep thong tai Dong Chua Cu The do cha Be Tren Giam Phu Tnh a Minh Nguyen Phi Long chu te. Cac anh ch em tu s, Linh Muc en t Hous-ton, cac Cha chnh x, Dong Chua Cu The, Dong a Minh, S Be Tren Maria Gorreti Vu Mai Oanh va cac ch em a Minh tai Houston, va t nhng mien xa xoi khac nh cac cha en t vung New Mexico xa xoi, chuyen xe xuyen bang dai 8 tieng ong ho cua cac cha thuoc tieu bang Oklahoma, cung nh cac cha Dong ong Cong vung Dallas. Xin hoan nghenh tinh than cong oan rat cao cua cac cha.

Co le ngi ta se thac mac, "Nhng ngi nay la ai? Ho cung nhau tu hop e lam g?" Cau tra li se chang c ap ng ro rang neu nh ngi ta khong hieu ve noi am me va duyen ky ngo gia Chua Giesu va cac Mon e khi Ngi bao ho: "Cac anh hay theo Toi, Toi se lam cho cac anh thanh nhng ke li ngi nh li ca" (Lc 1:17).

Nh mot huyen nhiem nhng cung la mot ieu hien nhien rat that cua con ngi. Ho cung nhau tu hop e chia xe cung mot tam banh, mot chen ru, mot cam nghiem thieng lieng. e roi sau Thanh Le, nhng con ngi c hien thanh o lai song cai thc cua con ngi. Ho can co nhau, can c chia se va chia trao cho nhau nhng kinh nghiem song, nhng niem vui, noi kho, nhng thanh cong cung nh nhng that bai e nang nhau. Ho thc s can co nhng giay phut th gian e lay lai tinh than va ngh lc, tiep nang lc a tng b tieu hao v s vu. Ho cham lo cho ngi khac va gi ay, chnh ho cung can c cham lo e lam mi lai ngh lc th ban au.

Co le v the ma cac cha Dong Chua Cu The a quang ai thiet ai anh ch em linh muc tu s bang mot ba tiec thnh soan vi "tiec tht beo, tiec ru ngon", nhng mon khai v ac san My Quoc va mon an am sac hng que Viet Nam. Mot ba cm ay hng v khong ch v mon an ma con c det bang ca tam tnh qua nhng cau chuyen vui ci, chuyen dai nhieu tap cua cuoc i linh muc tu s c ke lai cho nhau nghe. Cha het, khi tiec gan tan, cac anh ch em linh muc tu s con c nghe li ha t cha be tren la se tng thng cho nhng v tien phong en trc va ngh em lai tai Dong Chua Cu bang mot chau trng vt lon vao khuya c cha mang ve t California e ai cac cha. Xin cac Cha Dong Chua Cu The chuan b nhieu phong ngu cho nam ti nhe. Hy vong con so c ngu tai o se gia tang gap boi!

Cuoc gap g c tiep noi, niem vui cang gia tang qua nhng lan gap g, nhng ba an c thiet ai, viec thng ngoan canh thien nhien, hong gio bien cuoi mua Xuan, cuon hut vi chiec can cau, hoac benh bong tren chiec du thuyen doc vung bien Port Arthur. Nhng giay phut hop mat tai Port Arthur quy linh muc va tu s cung co c hoi thi hanh muc vu bang cach hp nhau cau nguyen va lam phep c s thng mai va cac tau be cua quy anh ch an nhan trong dp hop mat nay e xin Chua chuc lanh cho ho va tng thng cho tam long rong rai cua ho.

Ngoai nhng niem vui ay, gi nh lai nam xa, khi cac mon o buon ba v mat Chua, roi c tm lai niem hy vong han hoan, niem vui v oa rang r khi tin Chua song lai, c gap g Ngai, cung an, cung uong vi Ngai va co the cung hong gio bien, cung i tren thuyen (Lc 24: 41-43, Ga 21: 1-17), cung noi chuyen may gio ma lai truyen at cho ho nhng bai hoc cao sau, tham tnh thay tro, tnh huynh e... Niem vui nay ch co c vi nhng ngi theo Chua, hay ung hn, nhng ngi c Chua cho i theo mi co the cam nghiem c niem vui thanh thoat va sau sac nay.

ay mi ch la sinh nhat th hai cua lan gap g nhng tng chng nh mot cuoc gap g truyen thong oi vi cac linh muc, tu s mien Nam Hoa ky, e roi hang nam, c hen lai en. Cuoc gap g nh ky nay (sau ngay Chua Nhat knh Chua Tnh Thng) nh mot sang kien oc ao cua anh ch em tu s va linh muc ma Linh Muc Chu Tch Gioan Vianney Nguyen Ngoc Thu la ngi nhan lanh trach nhiem to chc, khch le cac anh ch em cung ong hanh vi nhau trong i thanh hien, va tao c hoi e anh ch em tu s linh muc chung vui se buon vi nhau trong i muc vu.

Nhng ngay gap g tham tnh huynh e, vi nhng niem vui chan chat, nhe nhang ma ghi am dau an thanh thien trong niem vui Chua a Phuc Sinh ma nhng v lanh nhan Thien Chc Linh Muc va Hong An Thanh Hien ang chia se cho nhau. Nhng niem vui n s nho nho, nhng tieng ci ram ran, nhng cau chuyen d dom cua i muc vu c ke lai, c chia trao nh mon qua lam cho thc tai tr nen hoan hao. Vang mot thc tai la Chua a phuc sinh va nhng ngi theo Chua phai nen giong nh Ngai, cung se trai qua au kho, va co khi phai chet i e c cung song vi Ngai.

e tang rieng cac anh ch em trong ngay ket thuc cuoc hoi ngo, qua bai giang trong Thanh Le, Linh Muc Giuse oan nh Bang a u ai than tang anh ch em bai giang ve "Tam Moi Phuc That" cua nhng ngi anh em cua Chua, e nhac nh rang nhng linh muc tu s la ngi hanh phuc v c nhan lanh va song li chuc phuc ay qua 3 Li Khuyen Phuc Am, khiet tnh, kho ngheo va tuan phuc. Cha con noi "Anh ch em nh nhng con ca chien du tren nam tren a vang hay a sanh, hoac ngay ca khi b at di at chang na th cung van la ca chien." Cho nen, hay song la mnh va song ung vi chnh mnh...

Knh chuc quy cha, quy tu s nam n luon song "tron ven trong moi khoanh khac" niem vui ma Chua Phuc Sinh ban tang qua niem tin va long yeu men khong bao gi vi, e mau nhiem Chua Phuc Sinh va tinh than ngi muc t c tr nen hien thc, song ong, va tron ven trong i Linh Muc, Tu S, cung xin nh cho rang "C hen lai en".

 

Sr. Agnes Nguyen Kimchi, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page