30 nam

Phong Trao Thieu Nhi Thanh The Viet Nam tai Hoa Ky

vi nhng ky niem

 

30 nam Phong Trao Thieu Nhi Thanh The Viet Nam tai Hoa Ky vi nhng ky niem.

San Jose, Hoa Ky (VietCatholic News 6-05-2014) - Thi gian troi nhanh en khong ng! Phong Trao Thieu Nhi Thanh The Viet Nam (PT/TNTT/VN) tai Hoa Ky nay sap tron 30 tuoi tnh t ngay cong bo thong nhat tren bnh dien toan quoc vao thang 7 nam 1984 nhan dp ai Hoi Lien oan Cong Giao Viet Nam Lan Th Nh c to chc tai New Orleans.

Neu lch s thanh lap cua 10 cong ty noi tieng the gii khi au t nha e xe (garage) nho be va ngay nay vi li nhuan thu nhap hang ty dollars moi nam, th lch s thanh lap cua Phong Trao Thieu Nhi Thanh The Viet Nam (PT/TNTT/VN) tai Hoa Ky cung khi s t mot can nha nho be tai thanh pho San Jose, tieu bang California. Nhan dp Phong Trao mng ky niem 30 nam thanh lap trong cuoc hop Hoi ong Trung ng t ngay 30 thang 4 en ngay 4 thang 5 nam 2014 tai Atlanta, xin ghi lai di ay mot so nhng dien bien va mot vai ky niem ang nh cua thu ban au.

1) Phong Trao Thieu Nhi Thanh The Viet Nam (PT/TNTT/VN) tai Hoa Ky t thu ban au:

Trong thi gian t nam 1980 en 1982, thnh thoang toi gi mot bai viet ve Thieu Nhi Thanh The hoac mot vai trang tai lieu giup cho huynh trng Thieu Nhi Thanh The tren Nguyet san Lien Lac cua Cha Giuse Nguyen Van Tnh, luc o ngai la Uy Vien Lien Lac cua Hoi ong Giam Muc Hoa Ky. Bao Lien Lac phat hanh tren khap nc My, ke ca sang cac trai t nan ong Nam A. Nh vay mi bat lai c lien lac vi Cha Giuse Vu c Thong, nguyen Tong Tuyen Uy cua Thieu Nhi Thanh The ben Viet Nam cho en 30 thang 4 nam 1975. Cung nh vay ma co c s noi ket vi mot so cac oan Thieu Nhi Thanh The rai rac tren toan quoc Hoa Ky.

- Nam 1983 du chang co ngan quy lam viec, chang co phng tien nao khac ngoai cai may anh ch xai ke cua Cha Giuse Nguyen Van Tnh. Cha Giuse Vu c Thong luc o ben trai t nan Galang, Indonesia viet bai gi sang Hoa Ky. Chung toi gom Giuse Nguyen nh Manh Trng va Giuse ang Van Kiem, ngi anh may, ngi bo dau tieng Viet tng ch tng trang phat hanh ban tin Hat Cai hang thang e lien lac e ngh noi dung sinh hoat cuoi tuan, gi ti cac oan ang sinh hoat tai cac tieu bang ln nh California, Texas, Louisiana. Sau o co them s tr giup cua cac Huynh trng: John Francis Vu The Toan (nay la Linh muc Dong Ten), Maria inh Kim Nguyet, Maria Nguyen Th Kim Thoa lo viec phat hanh.

- Khi Cha Giuse Vu c Thong sang nh c tai Uc, Trng-Kiem chung toi bat au tnh en chuyen thnh Cha Thong sang My giup cho cac khoa huan luyen Huynh trng. Hoi ay nh co cong an viec lam on nh nen toi bo tien tui mua ve may bay cho Cha Thong sang My e giup huan luyen. The la khoa au tien c m tai Chung Vien Thanh Giuse, Mountain View, California gan thanh pho San Jose. Co rat ong cac Huynh Trng va cac Thay en t khap ni tham d.

- Nam 1984: Trng Phero Nguyen Van Liem, nguyen Chu Tch Ban Chap Hanh Trung ng t trai t nan cung sang nh c tai Hoa Ky, a phoi hp cung vi cac anh ch em chung toi tai San Jose phat hanh nhieu tai lieu sinh hoat va huan luyen. Cung the, anh em chung toi cung nhau moi ngi mot chut, ngi gop cong, ngi gop cua e lo cac chi ph in an va phat hanh t Lien Lac ac Biet gi i khap ni, ke ca sang cac trai t nan. Sau ket qua kha quan t khoa huan luyen au tien tai vung Bac California, anh em chung toi cung vi Cha Thong, Cha Huyen, Trng Liem va cac Trng trong nhom Hat Cai m cac Sa Mac Huan Luyen Huynh Trng tai New Orleans, Port Arthur, Tulsa, Orange County, Denver. Nh o ma noi ket va biet c nhng ni co Thieu Nhi Thanh The, khong nhng tai Hoa Ky ma con tai mot so cac nc nh c, Phap, Uc, Canada va cac trai t nan ben ong Nam A.

2) en luc thanh hnh:

Nh vao s noi ket va lien lac thng xuyen vi cac oan Thieu Nhi Thanh The tai Hoa Ky qua viec phan phoi va cung cap cac tai lieu sinh hoat va huan luyen. Nhan c hoi Cong ong Giao S va Tu S va Lien oan Cong Giao VN tai Hoa Ky to chc ai hoi lan th nh tai New Orleans vao tuan le cuoi thang 7 nam 1984, anh em gi len y tng cung nhau ve hop mat. Ngay t nhng ngay au nam 1984, t can nha nho be tai San Jose, chung toi luc o gom: Cha Vu Thanh Tng, Cha Vu c Thong, Cha Chu Quang Minh, Thay Nguyen Van Te (nay la Linh Muc phuc vu cho Tong Giao phan San Francisco), Trng Liem, Trng, Kiem, Nguyet hop hanh lien tuc e chuan b cho viec thanh lap. Gi th mi en cac Cha va cac oan Thieu Nhi Thanh The, van ong vi Ban To Chc ai Hoi. Cha Chu tch luc o la Cha Mai Thanh Lng (nay la Giam muc Phu ta tai Giao Phan Orange, California) het long ung ho va chung toi xin ngai nh Cha Nguyen c Huyen ng ra giup ve mat lo a iem va to chc. The la mot ai Hoi Tuyen Uy, Tr Uy, Huynh Trng toan quoc va Sa Mac Ve at Ha c dien ra vi tren 180 tham d vien tai thanh pho Versailles gan ni dien ra ai hoi Cong Giao. Qua 2 ngay huan luyen cac Huynh Trng tai Sa Mac Ve at Ha, ni c menh danh la lang Viet Nam, a iem cua sa mac snh lay sau nhng cn ma em vi hang van con kien cang, kien la va muoi tan cong lien tuc. Song song la viec bau cha Dominico Vu Thanh Tng lam Tong Tuyen Uy tien khi cua Phong Trao tai trng ai hoc Loyola ni dien ra ai hoi cua CGSTS. Tiep en la buoi hop mat Tuyen Uy, Tr Uy va Huynh Trng ai dien t cac oan tren toan quoc. Toan the hoi ngh eu ong long hng ng viec thanh lap Phong Trao cap toan quoc va a bau ra mot Ban Chap Hanh Lam Thi e bat au lam viec t o.

3) Mot bien co kho quen

Sang th Sau ngay 3 thang 8 nam 1984, nh thng le, khi va tam xong e chuan b i lam th Trng Kiem goi phone. Toi van nh nh in cau noi tren ien thoai cua Trng Kiem: "anh Trng, Cha Tng mat roi". Nh van cha tin, toi hoi lai Trng Kiem: "Cha Tng mat, tc la chet phai khong"? va Trng Kiem xac nhan lai la ung: "Ngai mat em hom qua khi ve gan ti Trung Tam Cong Giao vi Cha Chnh, sau khi coi tran a banh cua Olympic tai ai hoc Stanford, chac la b heart attack". Nghe xong, ca hai v chong toi eu bang hoang va khoc thng cho v linh muc ma chung toi vo cung quy men. Hoi con ben Viet Nam, Ngai cung a het long lo cho Thieu Nhi Thanh The; sang en Hoa Ky, t nhng ngay oan Thieu Nhi Thanh The au tien c thanh lap tai San Jose, ngai cung a het long nang va giup huan luyen cac huynh trng. T nhng luc chuan b cac chng trnh huan luyen, ban thao viec thanh lap Phong Trao cap toan quoc, Cha cung het long va tan tu chay i chay ve vi nhng lan hop hanh cung vi anh em chung toi. Cha Tng mat i (Cha mat em th Nam ngay 2 thang 8 nam 1984) e lai biet bao niem tiec thng khong nhng cho Cong ong Cong Giao Viet Nam tai Giao phan San Jose ma cho ca Phong Trao Thieu Nhi Thanh The hoi o.

4) Xay dng va phat trien

Sau nhng ngay bang hoang, hut hang va ngay sau le an tang Cha Tng, Cha tan Chu tch Lien oan Cong Giao Viet Nam tai Hoa Ky (LCGVNHK) Petrus Vu nh Trac ghe qua nha Trng Kiem noi chuyen va ngai ngh la Cha Ephrem Vu Khiem Cung ng nhien thay the Cha Tng v khi bau c Cha Cung co so phieu nhieu sau Cha Tng. Trng Kiem noi vi Cha Trac khong phai la viec ng nhien, nen Cha Trac a hoi y vi Cha cu Chu Tch Giuse Nguyen Van Tnh, va Cha Tnh a e ngh Cha Francis Pham Van Phng va bo nhiem Cha Phng vao chc vu Tong Tuyen Uy Phong Trao Thieu Nhi Thanh The Viet Nam (PT/TNTT/VN) tai Hoa Ky trong mot Van Th Bo Nhiem ky ngay 16 thang 10 nam 1984.

Qua s viec nay, moi khi ngh lai, anh em chung toi eu tin tng rang tat ca eu do hong an ma Thien Chua a danh cho Phong Trao, a yeu thng va quan phong cach ac biet. Chua a ban cho Phong Trao mot v Tong Tuyen Uy ay long yeu thng, tan tnh cham soc va hng dan Phong Trao vi tat ca tam long, nhiet thanh xay dng va luon ong hanh vi tng ngi trong Hoi ong Lanh ao e kien toan va phat trien Phong Trao t nhng ngay au chap chng. Trai qua biet bao lan hop hanh e kien toan Noi Quy, Nghi Thc, Chng trnh Thang Tien oan Sinh va nhng thay oi can thiet nham ap ng nhu cau cho Phong Trao tren toan quoc Hoa Ky. Co le cha co hoi oan nao ma cac thanh vien trong Hoi ong Lanh ao co nhng phien hop nhieu ngay va keo dai t sang en em nh Thieu Nhi Thanh The, du chang co mot ngan quy nao ai tho cho cac chuyen bay xa i huan luyen, hoi hop. Cac thanh vien Hoi ong Lanh ao hoi o eu t tuc bo tien tui e lam viec, e chi ph ve may bay, e cung nhau ong gop cho nhng chi ph huan luyen, hoi hop, in an tai lieu v.v... Nhng tat ca eu van mot long lo cho Phong Trao du cung co luc cai nhau en khan co trong nhng lan hop ma theo li c Ong Phng la "phai co the th Phong Trao mi co c ngay hom nay." Xin ghi lai di ay mot so nhng thanh qua t nhng nam au cho en nay.

Noi Quy:

* 1984-1986 (Giai oan kien toan Noi Quy): Ngoai tr chng ve to chc va ieu hanh, cac chng khac eu gi theo Noi Quy t Viet Nam.

* 1986-1991: Tu chnh cac khoan va cac chng ve he thong hanh chanh va cac chc vu.

* 1992: Ban Noi Quy mi cho Phong Trao tai Hoa Ky.

* 1992-2009: t nhat trai qua 4 giai oan tu chnh va ban tu chnh 2009 ang c thi hanh.

Nghi Thc:

* 1984-1989: S dung theo Nghi Thc t Viet Nam trc nam 1975

* Tu chnh 1989: Thay oi khan quang cac Cap, them khan quang Huan Luyen Vien va D Trng.

* Tu chnh 1996: Sa oi cac nghi thc va nghiem tap cho ro hn. Gap mot so tranh cai tai cuoc hop Hoi ong Lanh ao 1997 ben Missouri.

* Tu chnh 1999-2001: Sa cac khau lenh cho ngan gon, ro rang.

* Tu chnh 2014: Sa oi mot so chng cho phu hp vi cuon Tu Chnh Quy Che Huan Luyen 2011.

Quy Che Huan Luyen:

* Tu chnh 1989: Them phan ao tao Huan Luyen Vien trong Hoi Ngh Huan Luyen Vien tai Trung Tam Cong Giao Giao Phan Orange.

* Tu chnh 1991-1998: Sa oi cac cap bac va chc vu, cac khoa, phan chia trach nhiem cho tng cap.

* 1999-2010: Tiep tuc tu chnh cho en nam 2011 th chnh thc thi hanh.

Hanh Chanh/Tai Chanh:

* Tng oi on nh t ngay co van phong Thieu Nhi Thanh The (1996) va sau Tu Chnh Noi Quy 2009.

* S lien ket vi cac Mien nhieu nhat la qua cac dp trong ai nh ai hoi Ve at Ha, chien dch thi ua.

* Thong tin nhanh nh: Email, facebook...

* ang ky hng quy che la oan the vo v li (non-profit organization) t nam 1998.

* Thong nhat ve ong phuc, cac mau n va cac thu tuc hanh chanh t oan len en Trung ng.

Nghien Huan & Huan Luyen:

* 1984-present: Co tong cong 20 khoa Sinai huan luyen Huan Luyen Vien cac cap; rat nhieu khoa ao tao Cap Lanh ao, Cap III va Chuyen Khoa do Ban Nghien Huan va Trung ng to chc (khong ke cac khoa t Cap I en Cap II do Mien va Lien oan to chc.

* Chng Trnh Thang Tien oan Sinh t Au, Thieu, Ngha a tng c phat hanh rat nhieu vi nhieu hnh thc khac nhau. Tai lieu huan luyen Huynh Trng cung c mot so Cha Tuyen Uy Nganh va Huan Luyen Vien Cao Cap cap nhat vi rat nhieu no lc, nhieu co gang ca ve thi gi cung nh tien bac cho chi ph in an va phat hanh.

* Cac sa mac huan luyen ngay cang ap dung triet e cac hnh thc nham tang trng i song va tinh than ao c, tam linh. Cac phng phap nham tang them kien thc va chuyen mon qua cac hnh thc va cac oi hoi cho cac phan tien sa mac va hau sa mac; cac ieu kien can thiet phai hoi u trc khi c thang cap.

Nhan s & cac bien co ln: Phong Trao trai qua 5 i Tong Tuyen Uy; 4 lan thay oi Tuyen Uy Trng Ban Nghien Huan; 6 lan thay oi Chu tch Ban Chap Hanh Trung ng; 4 lan ai hoi toan quoc Ve at Ha; 2 lan Hoi Ngh Lanh ao Toan Quoc Giosue.

* Tong Tuyen Uy: Cha Dominico Vu Thanh Tng, Cha Francis Pham Van Phng, Cha J.B. Chu Vinh Quang, Cha Phanxico Xavie Tran Quoc Tuan, Cha F.X Nguyen Thanh Bnh, SVD.

* Tuyen Uy Trng Ban Nghien Huan: Cha Dominico Nguyen c Huyen, Cha J.B. Chu Vinh Quang, Cha F.X. Tran Quoc Tuan, Cha Martino Nguyen Ba Thong.

* Chu Tch Ban Chap Hanh Trung ng: Tr. Phero Nguyen Van Liem, Tr. Anthony Pham Ngoc Anh, Tr. Giuse Nguyen nh Manh Trng, Tr. Anton Nguyen Ngoc Linh, Tr. Giuse Nguyen c Thanh, Tr. Giuse ao Van c.

* Cac ai Hoi: Ve at Ha II 1992, Ve at Ha III 1998, GIOSUE I 2001, Ve at Ha IV 2004, GIOSUE II 2007, Ve at Ha V 2010.

So Lng oan va Thanh Vien Phong Trao: T con so ch co vai oan, nay co tong cong 126 oan, hn 1,500 Huynh trng va tren 20,000 oan sinh ang sinh hoat trong cac Giao X va Cong oan Viet Nam.

5) Nhng ky niem van mai con nh

* Trong nhng ngay ai hoi ben New Orleans va nhat la sa mac Ve at Ha tai lang Versailles, v luon i vi cac Cha nen toi cung c cac cu ong cu ba goi mnh bang Cha vi thai o cung knh lam! Cha Tng, cha Thong va Tr. Kiem th c tum tm ci ma khong he noi g. Khi mnh phu nhan va cho ho biet la khong phai cha cu g au th ho lai goi mnh la bac mi khiep ch!

* Tren chuyen bay t New Orleans tr ve. Cha Vu Thanh Tng, V Tong Tuyen Uy tien khi cua Phong Trao Thieu Nhi Thanh The Viet Nam (PT/TNTT/VN) tai Hoa Ky a cung chung toi ban bac, chia se rat nhieu nhng ban khoan, nhng u t cho nhng ke hoach e phat trien Phong Trao trong nhng nam thang sap ti. Hoi ay tren may bay eu co ni danh rieng cho nhng ngi hut thuoc pha sau. Cha Tng noi toi order moi ngi 1 chai ru nho "va nham nhi va tro chuyen". Ngai lai bao "cau a cho t 1 ieu thuoc, va nham nhi va ph pha th no mi a". 4 ngi chung toi eu cam thay rat phan khi cho s thanh cong trong nhng ngay va qua tai New Orleans nhng cung khong tranh khoi nhng u t lo lang cho tng lai sap en. Khi ve en phi trng San Francisco co em ruot cua Cha Tng la anh Vu Ngoc Cong ra on. Thay v ve nha an cm chieu Chua Nhat vi Ba Co, Cha Tng lai noi vi toi va anh Cong la "thoi e mnh ve nha cua Trng an cm vi Cha Chu Quang Minh ay cho vui, con Ba Co th luc nao cung gap roi...". Trong ba cm, chung toi lai thay phien nhau chia se nhng thanh qua a gat hai c trong may ngay ai hoi tai New Orleans. Toi th khong quen ke cho moi ngi ve nhng an kien, nhng con gian to nh hoi ben Viet Nam, nhat la luc chieu toi trong sa mac huan luyen, hai tay luon phai vo nhng con muoi lien tuc tan cong t au en chan lam nh VN qua sc!

* Nam 1987, sau sa mac Cap III tai Tulsa, Oklahoma la cuoc hop Hoi ong Lanh ao tai Carthage dp ai Hoi Thanh Mau hang nam tai Dong ong Cong. Chung toi gom Trng Liem, Trng Kiem, Trng Nguyet va toi ong loat xin t chc v nhieu ly do khac nhau. S viec nay a khien Cha oan nh Bang va than th va rm nc mat. Luc o ch con Tr. Pham Ngoc Anh ng mui chu sao cho en khi bau lai Ban Chap Hanh mi.

* Du chung toi t chc a ngh khong sinh hoat vi Phong Trao sau ky hop Hoi ong Lanh ao tai Carthage, Missouri nam 1987, nhng c Ong Phng Trng Trung ng luon an can goi ien thoai tham hoi. Cau m au cua ngai tren phone luon la: "Trng o Trng i! Cha Phng ay. Cau the nao roi..." Cac bai bao, nguyet san Hng Tam Len Ngai luon gi cho. Nam 1989, trc ky hop Hoi ong Lanh ao tai Trung Tam Cong Giao Orange County cho viec cong bo thi hanh cac Khan Quang mi cua oan sinh va cac cap, c Ong Phng goi phone mi toi lam viec tr lai va tham d ky hop quan trong nay. Sau nhng gi ban cai soi noi vi ca mot tng treo cac mau khan quang, cung may la co Cha Mai Khai Hoan cung len tieng phan tch va yem tr, do o Phong Trao a bt them c mot so kieu khan quang do cong lao cua Trng Chu tch Anh kiem kien truc s ve mau.

Chuyen Thieu Nhi Thanh The la nhng cau chuyen ke khong bao gi het. Cac Cha va anh em chung toi thng noi the. anh phai tam ngng ay thoi v Trng Pho Chu tch Quan Tr Hoang Cong Thai Dng cho biet tren email la "em xin anh Trng viet ngan gon mot vai ky niem cua cai thu ban au..." v so trang gii han. Khi nao co dp th lai ke tiep vay.

Nhn lai 30 nam qua, toan the thanh vien Phong Trao Thieu Nhi Thanh The Viet Nam (PT/TNTT/VN) tai Hoa Ky khong khoi lay lam hanh dien khi thay c sc song tiem tang va s phat trien khong ngng. a co rat nhieu lan c Ong Phng va mot so cac cha phai thot len rang: "Cha co oan the tre nao nang ong va co c mot lch s lau dai va ben vng nh Thieu Nhi Thanh The". S phat trien khong ngng khong nhng tai at nc t do Hoa Ky ma ngay nay sau nhieu chuc nam ben Viet Nam a bng song tr lai va ln manh cha tng co tai cac giao phan t Bac ti Nam. Rieng tai Hoa Ky, vao nhng nam au, so oan Thieu Nhi Thanh The ch em c tren au ngon tay, nay len ti 126 oan. T con so zero, chang mot xu trong ngan quy, nay vi ngan quy d phong va luan chuyen vao khoang vai chuc ngan dollars hang nam cho cac chi ph va li tc. T nhng phng tien tho s khong co en 1 cai may anh ch (typer writer) tien en viec thue c van phong thng trc e lam viec t nam 1996 vi ay u tai lieu, ong phuc va cac vat dung can thiet u e cung cap cho Thieu Nhi Thanh The tren toan the gii... ma tat ca eu t tuc, khong he co mot s tr giup nao t giao quyen cung nh chnh quyen. Tat ca la eu nh vao nhng hy sinh, cong tac va ong gop khong ngng ngh cua cac Cha Tuyen uy, Tr uy, Tr ta va Huynh trng cac cap.

Lch s a chng minh, va mot lan na, cac thanh vien trong Phong Trao se chng minh trong thi gian 2 nam sap ti (2014-2016) la se cung nhau ong gop cho chien dch gay quy mua tru s chnh cho Phong Trao. V o la mot nhu cau vo cung can thiet e:

* Noi ket cac sinh hoat cua Phong Trao Thieu Nhi Thanh The Viet Nam (PT/TNTT/VN) tai Hoa Ky va cac quoc gia khac

* Thong nhat hanh chanh cung nh huan luyen

* Lam ni tnh huan, hoi hop va huan luyen cac cap lanh ao

* Lam ni cung cap cac tai lieu va ong phuc

* Thc hien ke hoach au t dai han va hu hieu hn e ho tr cac hoat ong Tong o cua Thieu Nhi Thanh The.

Cung nhau chung ta on lai lch s e tiep tuc xay dng ngoi nha tng lai cua Phong Trao. Cham ngon "Cau nguyen, Rc le, Hy sinh, Lam Tong o" c lien ket moi ngay song trong tnh yeu Chua Giesu Thanh The. o chnh la the hien cu the linh ao "Song Ngay Thanh The" va la bieu tng cua Ngi-Thieu-Nhi-Thanh-The-Viet-Nam.

 

Giuse Nguyen nh Manh Trng

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page