Thc trang truyen thong Cong Giao

"thi broadband"

 

Thc trang truyen thong Cong Giao "thi broadband".

Adelaide, Australia (VietCatholic News 5-05-2014) - Bai Thuyet trnh tai ai Hoi Cac Linh Muc Viet Nam tai Uc Chau cua ky s J.B. ang Minh An:

 

Knh tha quy cha,

Nam 1999, cung tai Adelaide nay con a co dp trnh bay ve tng lai cua truyen thong Cong Giao trong vien tng cua Internet. 15 nam a troi qua, nhng bc pha ve ky thuat va s bung no cac mang xa hoi a thay oi sau sac cac phng tien truyen thong. Chung ta ang oi dien vi mot thc tai vt qua tr tng tng phong phu nhat cua nhng nha truyen giang Tin Mng i trc chung ta.

Thc trang ay co hai ac trng chnh: th nhat la t viec ch co the xuat ban tren Internet nhng van ban va hnh anh, ngay nay tat ca cac dang thc xuat ban bao gom ca audio va video eu co the phat qua mang li ien toan toan cau. Th hai, la tat ca cac bien gii ve a ly va thi gian eu b san bang. Neu nam 1999 chung ta noi ve firewall, ve nhng bc tng la th ngay nay o la nhng chuyen ang lui dan ve qua kh. Vi s bung no cua cac mang xa hoi nh Facebook, Tweeter, ngay ca nhng quoc gia ni ma ch can eo thanh gia tren co cung u tu ay chet choc, ngi ta van coi c le phong Thanh cho hai v Giao Hoang.

i sau hn vao thc tai cua cac phng tien truyen thong xa hoi ngay nay, co nhng iem con mong muon c chia se vi quy cha e sao cho nhng thc tai mi nay co the giup truyen thong Cong Giao em lai nhng he qua tch cc oi vi s phat trien ve phng dien tam ly, ao c, va xa hoi cua ca nhan, cau truc va hoat ong cua xa hoi, s giao lu gia cac nen van hoa, s cam nhan va truyen at cac gia tr, the gii quan, y thc he va niem tin ton giao.

1. Hien tng tai cau truc cac phng tien truyen thong xa hoi.

Mua he nam 2012, Hoi ong Giam Muc Hoa Ky uy thac cho Trung Tam Nghien Cu ng Dung vao cac hoat ong Tong o cua trng ai Hoc Georgetown nghien cu ve nhng anh hng cua truyen thong xa hoi tren ngi Cong Giao Hoa Ky. Ket qua co nhien la co nhng sai biet khi ap dung cho ngi Cong Giao Viet Nam, va cung co nhng khac biet sau am gia ngi Cong Giao sinh song trong nc va hai ngoai. Tuy nhien, nhng so lieu nay cung cho ta mot hnh dung ve nhng g ang dien ra.

Mot trong nhng ket qua thong ke ang c e cap la hien tng tai cau truc lai cac phng tien truyen thong xa hoi. Trong hai phng tien truyen thong co ien la bao in va truyen hnh th bao in ang chet dan mon. Truyen hnh van tiep tuc dan au vi 61% so ngi c hoi coi o la nguon thong tin chu yeu cua ho. 20% tra li la Internet. 12% tra li la bao in va ch con 4% nghe radio. Tuy nhien, cung can noi them la vi nhng tien bo mi trong van toc truyen thong tin, chang han nh vi chng trnh National Broadband Network cua Uc; va vi s n gian hoa toi a viec truy cap vao Internet bang cac loai ien thoai smart phone, cac loai ipad cang ngay cang t ngi ho nghi rang ch trong vong vai nam na Internet se vt xa truyen hnh.

Vi xu hng o, can thiet la chung ta phai co nhng au t nhat nh cho Internet Cong Giao nhng trong thc te i song cua nhieu ngi Cong Giao Viet Nam tai hai ngoai bao in van con la nguon thong tin duy nhat vn ti c th t Dan Chua van phai c duy tr. Cha Quang co le se noi oi li ve tng lai bao Dan Chua, nhng neu khong co nhng ho tr cua cac cong oan va cac cha quan nhiem th tnh hnh la ang quan ngai.

2. Y thc ve s hien dien cua Giao Hoi tren mang li ien toan toan cau.

Van kien "Giao Hoi va Internet" c Hoi ong Toa Thanh ve Truyen Thong Xa Hoi a ra ngay 02/03/2002 noi ro rang

"Linh muc, pho te, tu s va nhng giao dan lam viec muc vu can phai c huan luyen ve truyen thong e tang cng hieu biet cua ho ve he qua cua truyen thong xa hoi oi vi ca nhan va xa hoi; va giup ho at c mot cach the truyen thong lam rung ong long ngi va gay thu hut ni con ngi trong mot nen van hoa truyen thong."

Nh the, ro rang quan iem cua Giao Hoi oi vi Internet la rat tch cc. Tham ch, ca c Giao Hoang danh d Benecto th 16 va c Thanh Cha Phanxico eu co nhng accounts twitter loi cuon hang may chuc trieu ngi theo doi.

Rieng tai Hoa Ky, Giao Hoi co le hien dien mot cach tch cc tren Internet nhat so vi tat ca cac nc con lai tren the gii vi mot ai truyen hnh Cong Giao phat 24 tren 24 tren Internet va mot lc lng hung hau hang chuc thong tan xa Cong Giao cung nh c man nhng Web sites chuyen biet cua cac dong tu, giao phan, giao x.

Nhng, ieu ang kinh ngac la trong thong ke vao mua he nam 2012 cua Trung Tam Nghien Cu ng Dung vao cac hoat ong Tong o, 53% nhng ngi thng xuyen s dung Internet noi rang ho khong he y thc rang Giao Hoi cung hien dien tren Internet!

Tnh hnh co le con bi at hn neu chung ta thc hien mot thong ke tng t tren ngi Viet Cong Giao.

Thanh ra, chung con tha thiet xin quy cha va quy cong oan trong nhng hoan canh thch hp noi oi li quang cao giup khong ch cho VietCatholic chung con ma con cho bat c c quan truyen thong Cong Giao nao, quy cha thay la co n ch thieng lieng cho anh ch em. Neu quy cha cho chieu nhng videos Tin Tc Cong Giao va nhng bai suy niem cua c Thanh Cha bang tieng Viet tren nha th th that la tuyet vi.

3. Nhng tan kch lien tuc nham vao Giao Hoi.

Nhng ky thuat va phng tien mi nay khong ch danh rieng cho Giao Hoi ma con cho bat c ca nhan hay nhom xa hoi nao bao gom mot the gii truyen thong the tuc co the oi khi th hay ngay ca thu ch vi c tin va luan ly Kito Giao. ieu nay mot phan do bi van hoa truyen thong tiem nhiem qua am mot y tng tieu bieu cua thi hau hien ai theo o s that duy nhat tuyet oi la khong co s that tuyet oi hay, neu co nhng s that nh the, th chung khong the tiep can vi ly tr nhan loai va do o la khong co lien quan.

Lien oan Cong Giao ve Quyen T Do Ton Giao va Dan S m mot cuoc nghien cu tren 4 c quan truyen thong the tuc co anh hng nhat tai Hoa Ky la t The New York Times, The Washington Post, Time magazine va chng trnh truyen hnh CBS Evening News cho thay trong nhng van e ang gay tranh cai lien quan en giao huan cua Giao Hoi Cong Giao nh kiem soat dan so, hon nhan ong tnh, luat oc than linh muc, vai tro cua phu n va van e xam pham tre v thanh nien, lap trng cua Giao Hoi luon b xuyen tac va nhng nhan xet ay ac y thng c buong ra cach nang ne e ay chung ta ve pha thua cuoc. Chang han nh 63% nhng tai lieu c nghien cu cho thay nhng cong kch gay gat ve lap trng cua Giao Hoi ve hon nhan ong tnh.

Co le ch co hai trng hp ngoai le la viec oi thoai lien ton va lap trng quyet liet chong chien tranh cua Giao Hoi la c tan thng.

ng trc nhng tan kch nh the, 28% nhng ngi c hoi tha nhan rang ho cam thay "ho then" khong muon xac nhan can tnh Cong Giao cua mnh, trong khi o 44% tha nhan mnh thieu nhng kien thc can thiet ve giao huan cua Giao Hoi Cong Giao, khong u ap tra lai nhng tan kch.

Cong viec ho giao khong the ch la viec cua nhng ngi lam truyen thong Cong Giao chuyen nghiep. Chac chan no oi hoi nhng kien thc than hoc, kha nang s pham va tam ly ma hang giao s co nhieu thuan li hn anh ch em giao dan chung con.

4. VietCatholic trc thc tai mi

c thanh lap vao ngay le Cac Thanh 1 thang 11 nam 1996, VietCatholic khong ngng cai tien ky thuat. T viec ch phat nhng van ban va hnh anh, t 5 nam qua chung con a th nghiem cac chng trnh phat hnh va trong 3 nam qua chung con hp tac vi cac c quan trung ng Toa Thanh e thc hien chng trnh The Gii Nhn T Vatican phat hnh eu an moi tuan mot lan khoang 30 phut. Chng trnh trnh bay nhng hoat ong cua c Thanh Cha, nhng giao huan cua ngai, nhng hoat ong cua giao trieu Roma, i song Giao Hoi tren hoan vu va nhng van e quan yeu tren the gii.

Ben canh o la nhng phong s ac biet danh cho nhng bien co ln trong i song Giao Hoi nh Giang Sinh, Phuc Sinh, Phong Thanh, ai Hoi Gii Tre The Gii...

Moi ngay c Thanh Cha Phanxico lai co nhng thanh le va nhng li giang day rat thiet thc cua ngai. Cho nen, chung con lai co them chng trnh Suy Niem vi c Thanh Cha Phanxico phat hang tuan cung khoang 30'.

Thc hien nhng chng trnh nay mat rat nhieu thi gian nhng van cha co the noi la ap ng c phan nao nhng nhu cau cua cong oan dan Chua.

Ket luan:

Cuoc cach mang ky thuat trong lnh vc truyen thong a xay ra va con ang tiep dien vi nhng bc pha ngoan muc mi; cung vi s bung no cua cac mang xa hoi oi hoi nhng suy t va au t thch hp cua moi thanh phan dan Chua.

Con qua nhieu nhng van e, qua nhieu nhng mang chung ta cha co mot ap tra thoa ang nh trong lanh vc ho giao, benh vc nhng giao huan cua Giao Hoi .. ng trc cn thac lu thong tin hien nay thuyen khong tien len c at se lui.

Thc tai mi oi hoi nhng cach ngh mi va nhng co gang mi.

Cam n quy cha a lang nghe.

 

J.B. ang Minh An

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page