Hoi thao Thanh Nhac toan quoc lan th 34

 

Hoi thao Thanh Nhac toan quoc lan th 34.

Saigon (WH 5-05-2014) - Ngay sau Hoi ngh thng nien ky I-2014 cua Hoi ong Giam muc Viet Nam dien ra t ngay 21 en 25 thang 4 nam 2014 tai Trung tam Muc vu Tong giao phan Saigon, Uy ban Thanh Nhac trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam a to chc Hoi thao Thanh Nhac toan quoc lan th 34.

Cung nh nhng lan ai hoi va Hoi thao trc, thanh phan tham d gom cac cha Trng ban Thanh Nhac giao phan, cac cha phu trach thanh nhac ai chung vien, cac v phu trach thanh nhac cac dong tu, cac nhac s, cac ca trng, cac giang vien nhac tai Trung Tam Muc Vu Giao phan Saigon, v.v... Con so tham d lan nay gan 100 ngi.

Hoi thao Thanh Nhac lan th 34 gom co 2 chng trnh:

- Chng trnh 1 luc 19g00 ngay 28 thang 4 nam 2014: em Thanh Ca vi chu e "Tin Mng Phuc Sinh" dien ra tai Hoi trng Trung Tam Muc Vu trong vong 1 gi 30 phut.

- Chng trnh 2 luc 8g00 ngay 29 thang 4 nam 2014. ay la chng trnh chnh ma nhieu ngi mong i.

Phan I: Lm Nguyen Duy tong ket qua trnh tu sa Ban Hng Dan Muc Vu Thanh Nhac. Va Ban van tng oi hoan chnh a c gi trc en cac c giam muc e xem xet va phe chuan khi Hoi ngh Giam muc dien ra.

Phan II: e tai thuyet trnh trong ky Hoi thao nay khong nhng hap dan ve noi dung ma con ve ca ngi thuyet trnh: Tm hieu Cung Ngam cua cac a phan dong va a phan cac cha Tha sai Paris mien Bac Viet Nam do c cha Lorenxo Chu Van Minh, giam muc phu ta Tong Giao Phan Ha Noi trnh bay. Du c cha t nhan khong chuyen mon ve am nhac, nhng ngai a loi cuon c toa cham chu lang nghe nhng cung ieu Ngam Nguyen mang am hng nhac co truyen Viet Nam, vi loi trnh bay gian d, de hieu bang nhng minh hoa cu the nhat la chat giong ngam khi trnh bay cong thc ngam ngoi va ngam ng, ngam n va ngam ai the (x. Cung Ngam trong tai lieu kem theo*).

- Ket thuc Hoi thao, c cha Vinh Sn Nguyen Van Ban a cong bo cho toan the Hoi thao vien biet: Ban Hng Dan Muc Vu Thanh Nhac a c Hoi ong Giam Muc Viet Nam thong qua va c cha Phaolo Bui Van oc, Tong giam muc Tong giao phan Saigon, Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam a phe chuan cho th nghiem 3 nam trong tat ca cac giao phan tai Viet Nam (t 28 thang 4 nam 2014 cho en 28 thang 4 nam 2017); ngai thong bao Hoi thao Thanh Nhac lan th 35 se c to chc luc 8g00 ngay th Ba, 14 thang 10 nam 2014 tai Trung tam Muc vu Tong giao phan Saigon, vi chu e "Ap dung Bnh Ca trong Thanh Nhac Viet Nam" do cha giao Kim Long trnh bay.

- Lm Nguyen Duy thong bao ve viec ang ky ban Hng Dan Muc Vu Thanh Nhac e so lng in va phat hanh phu hp vi nhu cau cua cac giao phan, giao x va cac cong oan. Thi gian ang ky ban Hng Dan Muc Vu Thanh Nhac: t 1 thang 5 nam 2014 en 1 thang 6 nam 2014 tai Van phong Uy ban Thanh Nhac, so 6 bis Ton c Thang, Quan I, Thanh pho Saigon, ni co Nhung (so ien thoai: (08) 39105692 hoac 090 820 8394).

Hoi thao Thanh nhac 34 a m ra mot chan tri mi cho Giao Hoi tai Viet Nam khi moi thanh phan dan Chua cung thong nhat va hiep nhat trong viec s dung thanh nhac trong Phung vu e ton vinh Chua va thanh hoa cac tam hon.

 

* Tai lieu tai ve: Cung Ngam (dang pdf, 26 trang A5, 600KB)

 

Ban Th ky Hoi thao

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page