c Thanh Cha

co vo hoa giai tai Burundi

 

c Thanh Cha co vo hoa giai tai Burundi.

Vatican (SD 5-05-2014) - c Thanh Cha Phanxico khch le Giao Hoi tai Burundi tiep tuc co vo hoa giai trc tnh trang qua nhieu khi nhan dan nc nay b chia re.

Ngai bay to lap trng tren ay trong bai huan du trao cho 10 Giam Muc thuoc 8 Giao phan tai nc Burundi trong buoi tiep kien sang 5 thang 5 nam 2014, nhan dp cac v ve Roma vieng mo hai thanh Tong o va tham Toa Thanh.

Am ch en cuoc xung ot am mau gia hai bo toc Tutsi va Hutu lam cho hang tram ngan ngi chet, c Thanh Cha viet: "at nc anh em, trong qua kh gan ay, a trai qua nhng xung ot kinh khung, va dan toc Burundi, qua nhieu khi con b chia re, vi nhng vet thng sau am cha c han gan. Ch co mot s hoan cai noi tam chan thc, tr ve cung Phuc Am, mi co the lam cho con ngi hng chieu ve tnh yeu thng huynh e va tha th, v "tuy theo mc o Thien Chua ng tr c gia chung ta nh the nao th i song xa hoi mi la mot khong gian huynh e, cong ly va hoa bnh, pham gia cho tat ca moi ngi" (Evangelii gaudium, 180). V the, viec rao giang Tin Mng theo chieu sau van la quan tam so mot cua anh em.."

i vao chi tiet hn, c Thanh Cha khang nh rang cac Linh Muc la nhng chng nhan au tien c mi goi song s hoan canh chan thc nh the. Ngai khuyen khch cac Giam Muc ac biet quan tam en viec ao tao cac chung sinh ma Chua ban doi dao cho Giao Hoi tai Burundi va chung vien th 4 va c khanh thanh tai ay.

Ngai noi: "Trong s vu linh muc, khong the co s troi vt cua kha canh quan tr hanh chanh tren kha canh muc vu, va khong the co mot s b tch hoa ma khong co mot hnh thc Tin Mng hoa" (Evang. gaudium 63).

c Thanh Cha nhan xet rang: "n goi ngay nay that la mong manh va ngi tre can c quan tam thap tung trong hanh tr n goi cua ho. Ho phai c nhng nha ao tao LM thc la nhng gng song ve niem vui va s tron lanh linh muc, biet gan gui cac chung sinh, chia se cuoc song cua ho, thc s biet lang nghe ho e co the hng dan ho tot ep hn. Ch nh the mi co the phan nh ung an va tranh c nhng sai lam".

c Thanh Cha khong quen nhac nh cac Giam Muc ao sau viec huan luyen giao dan, va ac biet la cung co s cong tac cua giao dan qua cac phong trao va hoi oan vi cac cong tac xa hoi. Ngai viet: "Nen khong ngng tang cng s cong tac qu gia va khong the thieu c gia cac lc lng khac nhau trong Giao Hoi, vi tinh than lien i va chia se, lam sao e dan Chua noi chung tai Burundi la nha truyen giao".

Burundi ch rong gan 28 ngan cau so vuong vi 8 trieu 750 ngan dan c trong o 81% la ngi Hutu va 16% thuoc bo toc Tutsi. 67% dan so la tn hu Cong Giao, tng ng vi gan 6 trieu ngi. Cuoc noi chien gia ngi Tutsi va Hutu a xay ra hoi nam 1996, va c Tong Giam Muc Joachim Ruhuna cua Tong giao phan Gitega b giet. (SD 5-5-2014)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page