Hang nghn di dan Cong giao Viet Nam

tai Thai Lan mng le Phuc Sinh

 

Hang nghn di dan Cong giao Viet Nam tai Thai Lan mng le Phuc Sinh.

Bangkok, Thai Lan, (CNA 23-04-2014) - Hang nghn di dan Cong Giao Viet Nam tai Thai Lan a tu hop vao ngay Chua Nhat Phuc Sinh e mng le theo truyen thong que hng cua mnh.


Tai Bangkok, hn 1,500 ban tre Viet Nam a tham d Thanh le tieng Viet ngay 20 thang 4 nam 2014 tai nha th Ngai Toa Thanh Phero c chu te bi cha Giacobe Vu Hanh, linh muc thuoc dong aminh.


Tai Bangkok, hn 1,500 ban tre Viet Nam a tham d Thanh le tieng Viet ngay 20 thang 4 nam 2014 tai nha th Ngai Toa Thanh Phero c chu te bi cha Giacobe Vu Hanh, linh muc thuoc dong aminh.

"ay la mot dp le ln va co the noi ay la dp le ma co nhieu cac ban tre Cong Giao Viet Nam ang sinh song tai Bangkok va cac vung lan can en tham d nhat t trc en nay," Cha Anthony Le c, SVD, mot linh muc tuyen uy trong muc vu di dan Viet Nam, a chia se vi CNA ngay 22 thang 4 nam 2014.

"Hien nay, chung toi a quy tu c ca thay 11 nhom trong Tong Giao Phan Bangkok va cac vung lan can," ngai giai thch. Moi nhom co thanh vien t 60 en 300 ngi.

Noi ve viec gia tang cac nhom, cha Le c cho hay viec truyen ba thong tin qua phng tien mang xa hoi "la yeu to quan trong trong viec to chc cac sinh hoat... va a dan en viec gia tang cac nhom mot cach ang ke."

Hiep Hoi Cong Giao Viet Nam tai Thai Lan a to chc 13 chng trnh tnh tam Mua Chay e giup cac ban tre Viet Nam on mng le c Kito Phuc Sinh. Cac linh muc va tu s Viet Nam en t cac hoi dong a giang tnh tam trong cac chng trnh nay, va ngay Le Chua Nhat Phuc Sinh chnh la iem cao cua tat ca nhng s chuan b trong suot Mua Chay Thanh.

Noi ve tam quan trong cua viec xng toi oi vi cac ban tre, cha Le c noi rang, "Mac dau theo chng trnh th Thanh le bat au luc 13h00, nhng mot so lng ln cac ban tre a bat au co mat nha th t luc 10h00 e co c hoi tham d b tch hoa giai."

Trong bai giang Thanh Le, cha Le c a nhac nh cac ban tre Viet Nam ang sinh song va hoc tap tai Thai Lan rang tinh than Phuc Sinh keu goi ho phai hang say hn trong i song cau nguyen va viec tham d Thanh Le. "Chung ta khong the a ra ly do v lam viec hoac hoc hanh qua met ma khong co gi e cau nguyen. Hoac a ra ly do v khong hieu tieng Thai e t cho phep mnh bo le ngay Chua Nhat."

Cha Le c nhan manh rang nhng kho khan, thach o va au kho trong cuoc song la e cho chung ta on nhan trong tin yeu va hy vong vao c Kito Phuc Sinh. "Con ng thap gia la con ng e i qua, ch khong phai la mot iem cho chung ta dng chan, cam leu tru an," ngai noi.

Seour Jacinta Nguyen Thi Minh Tuyet, thuoc dong Man Coi - mot hoi dong c thanh lap tai mien bac Viet Nam vao nam 1946, noi vi CNA rang gii tre "rat tch cc trong viec tham d le v cac ban c nuoi nang e tr nen nhng ngi Cong Giao tot tai que nha... V the khi en Thai Lan cac ban mang c tin cua mnh sang ay va cung tr nen nhng tam gng tot cho ngi Cong Giao tai at nc Thai."

Phero o Van Hung, mot chung sinh trong Dong Thanh Tam Betharam, noi vi CNA rang, "Rat vui khi co dp en tham d le Phuc Sinh cua ngi Viet tai Thai Lan. ay la c hoi e gap g cac linh muc, tu s, va cac ban tre Viet Nam." Thay cung noi rang nhng li chia se cua cac cha a "giup cho moi ngi cam nhan c tinh than Phuc Sinh sau sac hn va co the song tinh than Phuc Sinh trong i song hang ngay."

"Toi rat vui v cac cha cac seour a to chc Thanh le Phuc Sinh hom nay," ban Anna Nguyen Th Hue chia se vi CNA. "Mot ieu ac biet la nam nay a so cac ban a c rc Mnh Thanh Chua v chung toi a co c hoi tham d cac chng trnh tnh tam Mua Chay e chuan b cho Le Phuc Sinh." Co Nguyen noi them rang, "bau kh hom nay qua that vui nhon. Moi ngi ang that s the hien tinh than cua ngay le tren khuon mat cua mnh".

 

Mot Di Dan

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page