Nhng nam Ngo

trong lch s Giao hoi tai Viet Nam

 

Chao Mng Nam Mi Giap Ngo 2014:

Nhng nam Ngo trong lch s Giao hoi tai Viet Nam.

Viet Nam (WH 23-01-2014) - Trc them Nam mi Giap Ngo 2014, WH iem lai nhng s kien cua lch s Giao hoi tai Viet Nam dien ra trong cac nam Ngo, t nhng ngay au tien Tin Mng c loan bao tren que hng Viet Nam. Qua o, co the nhan ra mot so s kien noi bat a dien ra trong nhng nam Ngo: cuoc t ao cua cac thanh Viet Nam vao nhieu nam Ngo khac nhau; c Me hien ra tai La Vang (Mau Ngo 1798), thiet lap giao phan Nam ang Ngoai (Bnh Ngo 1846), cuoc di c cua hn na trieu tn hu vao Nam (Giap Ngo 1954), lan au tien mot ngi Viet Nam, c Tong giam muc Phero Nguyen Van Tot, c bo nhiem lam S than Toa Thanh (Nham Ngo 2002)...

* * *

The ky XVI

1558 - Mau Ngo

i vua Le The Tong, hai giao s Bo ao Nha la Alonso da Costa va Gonsalves en giang ao vung Van Lai (Thanh Hoa), kinh o cua Nam Trieu (tc nha Le thi Trung hng, con Bac trieu thuoc nha Mac, ong o Cao Bang).

1582 - Nham Ngo

i chua Nguyen Hoang, hai linh muc Luis de Fonseca, O.P. (Bo ao Nha) va Gregoire de la Motte, O.P. (Phap) giang ao tai Quang Nam.

The ky XVII

Mau Ngo - 1618

Linh muc Cristoforo Borri en Quy Nhn truyen giao. Sau 5 nam hoat ong (1618-1622), ngai bien soan "Tng trnh ve ang Trong", xuat ban bang tieng Y va tieng Phap nam 1631.

Canh Ngo - 1630

Cha ac Lo (Alexandre de Rhodes) phai ri khoi ang Ngoai theo lenh truc xuat cua chua Trnh Trang.

Mau Ngo - 1678

c Cha Pallu, ai dien Tong toa ang Ngoai, t Thai Lan ve Roma, e ngh Toa Thanh tan phong giam muc cho sau trong so cac linh muc tien khi. Toa Thanh khong chap nhan thnh nguyen nay.

The ky XVIII

Nham Ngo - 1702

- Linh muc Raimondo Lezzoli, dong a Minh, c tan phong giam muc, ai dien Tong toa giao phan ong ang Ngoai. Ngai la linh muc dong a Minh au tien c bo nhiem giam muc tai Viet Nam.

- Thanh Mattheu au (Matthaeus Alonso Leciniana) chao i tai Nava del Rey (Tay Ban Nha). Ngai la linh muc dong a Minh, phuc vu tai giao phan ong ang Ngoai, t ao ngay 22-01-1745 tai Thang Long, di i chua Trnh Doanh.

Giap Ngo - 1714

c cha Edme Belot, MEP, ke nhiem c cha Jacques de Bourges (qua i ngay 09-08-1714) lam ai dien Tong toa giao phan Tay ang Ngoai.

Mau Ngo - 1738

Ngay 10-10-1738, c cha Alexandre de Alexandris, ai dien Tong toa giao phan ang Trong, qua i.

Canh Ngo - 1750

Chua Vo Vng Nguyen Phuc Khoat (1725-1765) ra lenh truc xuat tat ca cac tha sai. 28 v tha sai b lung bat va ha nguc, trong so o linh muc Michel de Salamanque (thuoc Dong Phanxico Tay Ban Nha) chet ru tu ngay 14-07-1750.

Giap Ngo - 1774

Ngay 24-02-1774, c cha Pigneau de Behaine (Ba a Loc) c tan phong giam muc tai An o (chu phong la c cha Bernardo de Sao Caetano, OSA, giam muc giao phan Sao Tome Meliapore). c cha Pigneau c bo nhiem lam ai dien Tong toa ang Trong ngay 24-09-1771, ke v c cha Guillaume Piguel, MEP, qua i ngay 21-06-1771.

Bnh Ngo - 1786

Thanh a Minh Nguyen Van Xuyen (oan) chao i tai Hng Lap (Nam nh). Ngai la linh muc dong a Minh, chu t ao ngay 26-11-1839 tai Bay Mau (Nam nh) di i vua Minh Mang.

Mau Ngo - 1798

- c Me hien ra tai La Vang. Nam 1798, vua Canh Thnh (nha Tay Sn) ra lenh tieu diet cac ho ao, tan sat giao dan. Cac tn hu phai lanh nan, tron trong rng La Vang (Quang Tr). Tai ay c Me hien ra an ui va che ch cac tn hu.

- Thanh Phaolo Nguyen Van My, thay giang, chao i tai Ke Non (Ha Nam). Ngai chu t ao ngay 18-12-1838 tai Sn Tay, di i vua Minh Mang.

- Ngay 17-09, thanh Emmanuel Nguyen Van Trieu, linh muc, chu t ao tai Bai Dau (Hue).

- Ngay 28-10, thanh Gioan at, linh muc, chu t ao tai Ch Ra (Thanh Hoa).

The ky XIX

Canh Ngo - 1810

Thanh Toma Nguyen Van e, dong Ba a Minh, chao i tai lang Bo Trang (giao x Bo Ngoc, Thai Bnh), chu t ao ngay 19-12-1839 tai Co Me (Bac Ninh) i vua Minh Mang.

Nham Ngo - 1822

Thanh Augustino Schoeffler (ong), linh muc Hoi Tha sai Paris, chao i tai Mittelbonn, Nancy (Phap), chu t ao ngay 01-05-1851 tai Sn Tay di i vua T c.

Giap Ngo - 1834

- Vua Minh Mang ra sac ch cam ao. ay la mot trong bay sac ch cam ao di thi Minh Mang.

- Linh muc Odorico da Collodi (co Phng), tha sai ngi Bo ao Nha, chet ru tu tai Lao Bao (Quang Tr) ngay 23-05-1834. Ngai la v tha sai cuoi cung cua dong Phanxico tai Viet Nam.

Bnh Ngo - 1846

Ngay 27-03-1846, Toa Thanh thiet lap giao phan tong toa Nam ang Ngoai va at c cha Jean-Denis Gauthier Hau (thuoc Hoi Tha sai Paris) lam giam quan tong toa. Giao phan Nam ang Ngoai c tach t giao phan ang Ngoai (nay la Tong giao phan Ha Noi), gom Nghe An, Ha Tnh va mot phan Quang Bnh. Ngay 03-12-1924, giao phan Nam ang Ngoai c oi ten thanh giao phan Vinh.

Mau Ngo - 1858

- Ngay 28-07-1858, thanh Sampedro Xuyen, giam muc dong a Minh, sinh quan Oviedo, Tay Ban Nha, chu t ao tai phap trng Bay Mau (Nam nh).

- Ngay 06-10-1858, thanh Phanxico Tran Van Trung, cai oi, sinh quan Phan Xa, Trieu Phong (Quang Tr), chu t ao tai An Hoa (Hue), thi T c.

- Ngay 05-11-1858, thanh a Minh Ha Trong Mau, linh muc dong a Minh, sinh quan Phu Nhai, Bui Chu (Nam nh), chu t ao Hng Yen, thi T c.

Canh Ngo - 1870

- Hoi Tha sai Paris xay Chung vien Penang (Malaysia). ay la ni ao tao linh muc ban x cua cac nc A chau. Trc khi chung vien c xay mi, thanh linh muc Philipphe Phan Van Minh, hoc gia Petrus Trng Vnh Ky... a theo hoc tai ay.

- 15-10-1870, c cha Hilarion Alcazar, O.P., giam quan tong toa ong ang Ngoai (nay la giao phan Hai Phong) qua i tai Hai Phong.

The ky XX

Bnh Ngo - 1906

Ngay 22-12-1906, c cha Paul-Leon Seitz, thuoc Hoi Tha sai Paris, chao i tai Le Havre (Phap). Ngai nguyen la giam muc giao phan Kontum (1952-1975) va ngh phu tham d cac khoa hop 1, 2 va 4 cua Cong ong Vatican II.

Canh Ngo - 1930

Ngay 1-05-1930, c cha Augustin-Marie Tardieu, Hoi Tha sai Paris, giam quan tong toa giao phan Qui Nhn, c tan phong giam muc.

Giap Ngo - 1954

- Ngay 30-03-1954, c Tong Giam muc John Jarlath Dooley, Kham s Toa Thanh tai ong Dng, chu tr Hoi ngh Bao ch Cong giao vi s tham d cua 13 ai dien cac bao Cong giao, nham tm cach pho bien sau rong nen giao duc Cong giao. Hoi ngh a thanh lap Uy ban lien lac bao ch Cong giao Viet Nam. Uy ban a khong thc hien uc nhiem vu do Hoi ngh e ra, v bien co di c 1954.

- Sau Hiep nh Geneve 20-07-1954, hn 670,000 tn hu mien Bac di c vao Nam. Cac giao phan mien Bac bc vao mot giai oan kho khan. Cac tn hu di c nhanh chong on nh cuoc song va gop phan xay dng Giao hoi tai cac giao phan mien Nam.

Bnh Ngo - 1966

Ngay 03-07-1966, c cha Paul Raymond-Marie-Marcel Piquet (1888-1966), giam muc tien khi giao phan Nha Trang, nguyen ngh phu tham d cac khoa hop 1 va 2 cua Cong ong Vatican II, qua i tai Nha Trang.

Mau Ngo - 1978

- Ngay 17-06-1978, c cha Phaolo Nguyen Nang, Giam muc giao phan Vinh, t tran tai Xa oai, Nghe An, hng tho 66 tuoi.

- Ngay 27-11-1978, c Hong y tien khi Giuse Maria Trnh Nh Khue, Tong giam muc Ha Noi, t tran tai Ha Noi, hng tho 78 tuoi.

Canh Ngo - 1990

- Ngay 01-02-1990 (mung 6 tet Canh Ngo), c cha Phero Pham Tan, Giam muc giao phan Thanh Hoa, t tran tai Thanh Hoa, hng tho 77 tuoi.

- Ngay 18-06-1990, c Hong y Giuse Maria Trnh Van Can, Tong giam muc Ha Noi, t tran tai Ha Noi, hng tho 69 tuoi.

- Ngay 20-06-1990, c cha Giacobe Nguyen Ngoc Quang, Giam muc giao phan Can Th, t tran tai Can Th, hng tho 81 tuoi.

- Ngay 03-07-1990, c cha Phero Nguyen Huy Mai, Giam muc giao phan Ban Me Thuot, t tran tai Ban Me Thuot, hng tho 77 tuoi.

- Ngay 16-09-1990, bay iem gi tre thuoc cac dong tai cac quan Thu c, Bnh Thanh, Quan 1, Quan 3, Phu Nhuan, nh: Men Thanh Gia Thu Thiem, Men Thanh Gia Tan Viet, Thanh Phaolo thanh Chartres, Bac Ai Vinh Sn, c Ba Truyen Giao va Nazareth lan au tien ke t 1975 c cap giay phep hoat ong.

- Ngay 07-11-1990, phai oan Toa Thanh gom: c Hong y Etchegaray, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Cor Unum (Trng oan), c ong Claudio Celli, Th trng Ngoai giao Vatican va c ong Barnabe Nguyen Van Phng, thuoc Bo Truyen giao, en Viet Nam hoi am vi Chnh phu Viet Nam.

- Ngay 24-11-1990, c giao hoang Gioan Phaolo II tiep phai oan "ad limina" cua cac giam muc Viet Nam, ve Roma vieng mo hai thanh Tong o Phero va Phaolo.

- c cha Phanxico Xavie Nguyen Van Sang c Toa Thanh bo nhiem Giam quan giao phan Thai Bnh (thang 05-1990) va Giam muc chnh toa Thai Bnh (03-12-1990).

The ky XXI

Nham Ngo - 2002

- T ngay 04 en 11-07-2002, Phai oan ai dien Hoi ong Giam muc Viet Nam vieng tham chnh thc Hoi ong Giam muc Philippines. ay la lan au tien Hoi ong Giam muc Viet Nam tham chnh thc mot Giao hoi nc ngoai.

- T ngay 18 en 28-07-2002, oan Gii tre Cong giao Viet Nam tham d Ngay Gii tre The gii c to chc tai Toronto, Canada.

- Ngay 16-09-2002, c Hong y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Cong ly va Hoa bnh, t tran tai Roma. c giao hoang Gioan Phaolo II a chu s Thanh le an tang.

- T ngay 07 en 11-10-2002, Hoi ong Giam muc Viet Nam hop Hoi ngh thng nien tai Ha Noi.

- Ngay 25-11-2002, Toa Thanh bo nhiem c Tong giam muc Phero Nguyen Van Tot lam S than Toa Thanh tai Benin va Togo.

 

WH

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page