S iep cua c Thanh Cha Phanxico

nhan Ngay The Gii truyen thong xa hoi lan th 48

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay The Gii truyen thong xa hoi lan th 48.

Vatican (Vat. 23-01-2014) - Sang ngay 23 thang 1 nam 2014, c Tong Giam Muc Claudio Maria Celli, Chu tch Hoi ong Toa Thanh truyen thong xa hoi, a m cuoc hop bao tai Vatican e cong bo S iep cua c Thanh Cha Phanxico, nhan Ngay The gii truyen thong xa hoi lan th 48, se c c hanh vao chua nhat 1 thang 6 nam 2014, ve e tai "Truyen thong phuc vu mot nen van hoa gap g ch thc".

Trong s iep, c Thanh Cha e cao tiem nang cua cac phng tien truyen thong xa hoi ngay nay lam cho con ngi ngay cang tr nen gan gui nhau hn. Tuy canh giac ve nhng kha canh tieu cc ma cac mang truyen thong va xa hoi co the gay ra, nhng TC nhiet liet co vo cac tn hu dan than trong lanh vc truyen thong, e lam chng cho Chua Kito va n cu o cua Chua. Trong lanh vc truyen thong ngay nay, cac tn hu Kito cung c mi goi co nhng tam tnh va hanh ong nh ngi Samaritano trong du ngon Phuc Am.

Sau ay la toan van S iep cua c Thanh Cha:

 

Anh ch em than men,

Ngay nay chung ta ang song trong mot the gii ngay cang "nho be" hn va v the, trong o dng nh ngi ta de gan gui vi nhau hn. Nhng phat trien ve giao thong va ky nang truyen thong ang lam cho chung ta xch lai gan nhau, ngay cang noi ket vi nhau hn, va s hoan cau hoa lam cho chung ta le thuoc nhau. Nhng gia long nhan loai van con nhng chia re, nhieu khi rat nang ne. Tren bnh dien hoan cau chung ta thay s cach biet "gng mu" gia s sa hoa cua nhng ngi giau nhat va s lam than cua nhng ngi ngheo nhat. Nhieu khi ch can lam mot vong qua nhng con ng trong mot thanh pho la u e thay nhng trai ngc gia nhng ngi song ben ve ng va nhng anh sang choi loa cua cac ca tiem. The gii ang au kho v nhieu hnh thc loai tr, gat ra ngoai le va ngheo kho.. cung nh nhng cuoc xung ot trong o co tron lan cac nguyen nhan kinh te, chnh tr, y thc he, va ang tiec la nhieu khi co cac nguyen ngon ton giao na.

Trong the gii nay, cac phng tien truyen thong co the giup chung ta cam thay gan gui nhau hn; lam cho chung ta cam thay ro rang hn mnh thuoc ve mot gia nh nhan loai duy nhat, thuc ay chung ta lien i va nghiem tuc dan than cho mot cuoc song xng ang hn. Viec truyen thong tot ep giup chung ta gan nhau hn va biet nhau ro hn, lien ket vi nhau hn. Nhng bc tng chia cach chung ta ch co the b vt qua neu chung ta san sang lang nghe nhau va hoc hoi lan nhau. Chung ta can giai quyet nhng d biet qua nhng hnh thc oi thoai, giup chung ta tang trng trong s cam thong va ton trong nhau. Nen van hoa gap g oi chung ta phai san sang khong nhng cho i, nhng con tiep nhan t tha nhan. Cac phng tien truyen thong co the giup chung ta trong lanh vc nay, ac biet la ngay nay, khi cac mang truyen thong gia con ngi co nhng tien bo cha tng thay. ac biet la Internet co the cong hien nhieu c hoi gap g hn va lien i gia tat ca moi ngi, va ay la ieu tot lanh, la mot hong an cua Thien Chua.

Nhng cung co nhng kha canh gay van e: van toc thong tin mau le vt qua kha nang suy t va phan oan cua chung ta, va khong giup thc hien mot s dien ta chnh mnh mot cach co suy xet va ung an. Nhng y kien khac nhau c bay to co the c cam nhan nh mot s phong phu, nhng cung co the lam ta khep kn mnh trong mot lanh vc thong tin ch ap ng nhng mong i va y tng cua chung ta, hoac ap ng nhng li loc chnh tr va kinh te nao o cua chung ta ma thoi. Moi trng truyen thong co the giup chung ta tang trng, hoac trai lai, no lam cho chung ta hoang mang mat nh hng. c muon noi ket qua ky thuat so (digitale) co the rot cuoc lam cho chung ta b co lap vi ngi than can, nhng ngi gan chung ta nhat. Khong quen noi en nhng ngi, v nhng ly do khac nhau, khong vao cac mang xa hoi, va ho co nguy c b gat ra ngoai.

Nhng gii han ay la nhng ieu co thc, nhng chung khong bien minh cho s phu nhan cac mang xa hoi; ung hn, chung nhac nh chung ta rang truyen thong, xet cho cung, la mot s chinh phuc ve mat nhan s hn la ky nang. Vay, au la ieu giup chung ta, trong lanh vc ky thuat so, c tang trng ve tnh ngi va cam thong lan nhau? V du, chung ta phai phuc hoi y ngha s cham rai va bnh tnh. ieu nay oi thi gian va kha nang gi im lang e lang nghe. Chung ta cung can phai kien nhan neu chung ta muon hieu ngi khac biet vi chung ta: con ngi boc lo hoan toan khi ho ch c dung th, nhng khi ho biet mnh c thc s c on nhan. Neu chung ta thc s muon lang nghe ngi khac, th chung ta se hoc cach nhn the gii vi oi mat khac va qu chuong kinh nghiem cua con ngi nh no c bieu lo trong cac nen van hoa va truyen thong khac nhau. Nhng chung ta cung biet qu chuong hn nhng gia tr ln, lay hng t Kito giao, v du nhan sinh quan coi con ngi nh nhan v, hon nhan va gia nh, s phan biet gia lanh vc ton giao va lanh vc chnh tr, cac nguyen tac lien i va phu i (sussidiarieta), va nhieu ieu khac.

Nh vay lam the nao e truyen thong co the phuc vu mot nen van hoa gap g ch thc? Va oi vi chung ta la mon e cua Chua, gap g mot ngi theo tinh than Tin Mng co ngha la g? Lam the nao e chung ta co the thc s la nhng ngi lang gieng cua nhau mac du chung ta co nhng gii han va toi loi? Nhng cau hoi nay co the tom gon trong cau hoi ma mot hom, mot thay thong luat, tc la mot ngi truyen thong, hoi Chua Giesu: "Ai la ngi than can cua toi?" (Lc 10,29). Cau hoi nay giup chung ta hieu truyen thong theo ngha s gan gui, than can. Chung ta co the dch cau hoi o nh the nay: lam the nao bieu lo "s than can" khi dung cac phng tien truyen thong xa hoi va trong moi trng mi do cac ky thuat so tao nen? Toi thay co mot cau tra li trong du ngon ngi Samaritano nhan lanh, va o cung la mot du ngon ve ngi truyen thong. Thc vay, ai truyen thong th tr nen ngi than can. Va ngi Samaritano nhan lanh khong nhng tr thanh ngi than can, nhng con vac ngi ma ong thay nam gi song gi chet ben ve ng. Chua Giesu a ao lon vien tng: van e ay khong phai la nhn nhan ngi khac nh mot ngi ong loai cua toi, nhng la kha cua toi tr nen giong ngi khac. V the, truyen thong co ngha la y thc la con ngi, la con cai Thien Chua. Toi thch nh ngha kha nang truyen thong nh "s than can".

Khi truyen thong co muc ch chu yeu la khuyen du ngi ta tieu thu hoac leo lai con ngi, th chung ta ng trc mot s gay han manh me, nh s tan cong ngi b cp anh va bo mac ben ng, nh chung ta oc thay trong du ngon. Thay Levi va v T te khong coi ngi b thng ay la tha nhan cua mnh, nhng nh mot ngi xa la, tot hn nen tranh xa. Thi ay, ho chu anh hng cua nhng qui luat ve s thanh tnh te t. Ngay nay chung ta cung gap nguy c mot so phng tien truyen thong anh hng tren chung ta en o lam cho chung ta co tnh khong biet ngi than can thc s cua chung ta.

Khong phai ch can i doc nhng con ng ky thuat so, ngha la khong phai ch noi vao mang la u: con can lam sao e s noi nang ay co kem theo mot cuoc gap g ch thc. Chung ta khong the song mot mnh, khep kn, co cum vao mnh. Chung ta can yeu va c yeu. Chung ta can s du dang, s tot lanh va s that trong truyen thong. Ca the gii cua cac phng tien truyen thong cung khong the tr nen xa la vi s cham soc nhan loai va no c mi goi bieu lo s du dang. Mang ky thuat so co the la ni ay tnh ngi, khong phai la mot he thong cac ng giay ien, nhng la he thong con ngi. S trung lap cua cac phng tien truyen thong ch co ve be ngoai thoi: ch ai truyen thong vi tat ca con ngi cua mnh th mi co the thanh mot iem tham chieu. S can d bang chnh con ngi cua mnh trong viec truyen thong chnh la coi re lam cho ngi truyen thong ang tn nhiem. Chnh v the, chng ta Kito co the at ti cac vung ngoai bien cua cuoc song nh cac mang.

Toi thng lap lai ieu nay: chac han la toi tha muon mot Giao Hoi i ra ng ma gap tai nan, hn la mot Giao Hoi b th benh t tham chieu chnh mnh. Va nhng con ng ay chnh la nhng neo ng cua the gii ni ngi dan song, ni chung ta thc s co the tm ti ho, qua hanh ong va qua long qu men. Trong so nhng con ng ay, cung co ca nhng con ng ky thuat so, nhng con ng ay chat ngi b thng: nhng ngi nam n ang tm n cu o hoac mot niem hy vong. S iep Kito cung co the nh mang ma i ti "tan b coi cai at" (Cv 1,8). M rong nhng canh ca nha th cung co ngha la m nhng ca ay trong moi trng ky thuat so, hoac e cho dan chung i vao, du ho trong hoan canh song the nao i na, hoac e cho Tin Mng co the vt qua nhng ngng ca en th va ra i gap g moi ngi. Chung ta c mi goi lam chng ve mot Giao Hoi la nha cua tat ca moi ngi. Chung ta co kha nang thong truyen khuon mat cua mot Giao Hoi nh the hay khong? Truyen thong gop phan mang lai mot hnh thai cho n goi tha sai cua toan the Giao Hoi va nhng mang xa hoi ngay nay la mot trong nhng ni e song n goi tai kham pha ve ep cua c tin, ve ep cua cuoc gap g vi Chua Kito. Ca trong boi canh truyen thong, cung can co mot Giao Hoi biet mang lai hi am, va lam cho con tim c nong chay.

Chung ta khong lam chng ta Kito bang cach pho bien o at cac s iep ton giao, nhng bang y ch hien than cho tha nhan, "qua thai o san sang kien nhan dan than va ton trong vao trong nhng van nan va nghi ng cua con ngi, trong hanh trnh cua ho tm kiem chan ly va y ngha cuoc song con ngi" (Bien c 16, S iep nhan Ngay The gii truyen thong xa hoi lan th 47, 2013). Chung ta hay ngh en giai thoai hai mon e tren ng lang Emmaus. Can biet tham gia vao cuoc oi thoai vi nhng ngi nam n ngay nay, e hieu nhng mong i, nghi ng, hy vong cua ho va trao tang ho Tin Mng, ngha la Chua Giesu Kito. Thien Chua a lam ngi, chu chet va song lai e giai thoat chung ta khoi toi loi va s chet. Thach o nay oi phai co chieu sau, chu y en cuoc song, co s nhay cam tinh than. oi thoai co ngha la xac tn rang tha nhan co mot ieu g tot lanh e noi, danh khoang trong cho quan iem cua ho, cho nhng e ngh cua ho. oi thoai khong co ngha la t bo nhng y tng va truyen thong cua mnh, nhng t bo thai o cho rang y tng va truyen thong cua mnh la co mot khong hai va la tuyet oi.

c g hnh anh ngi Samaritano nhan lanh, bang bo cac vet thng cua ngi b anh, o dau va ru tren vet thng, lam hng ao cho chung ta. c g s truyen thong cua chung ta la dau thm thoa du au kho va la ru ngon mang lai hoan lac. S rang ngi cua chung ta khong en t s trang iem hoac xep dan canh ac biet, nhng t s kien chung ta, vi long yeu thng va du dang, tr nen ngi than can cua ngi ma chung ta thay b thng tren ng. Anh ch em ng s tr thanh nhng cong dan trong moi trng ky thuat so. S quan tam va hien dien cua Giao Hoi trong the gii truyen thong thc la ieu quan trong, e oi thoai vi con ngi ngay nay va dan ho en gap Chua Kito: mot Giao Hoi ong hanh biet cung i vi moi ngi. Trong boi canh nay, cuoc cach mang cac phng tien truyen thong xa hoi va thong tin la mot thach o ln lao va ay thu v, oi phai co nhng ngh lc mi me va oc sang tao mi e thong truyen cho tha nhan ve ep cua Thien Chua.

Vatican ngay 24 thang 1 nam 2014, le thanh Phanxico e Sale

Phanxico

 

G. Tran c Anh OP chuyen ng

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page