Toan van S iep

Ngay The gii Truyen giao nam 2013

 

Toan van S iep Ngay The gii Truyen giao nam 2013.

Anh Ch Em than men,

Ngay The gii Truyen giao nam nay cung la ngay chung ta be mac Nam c Tin. ay la mot c hoi quan trong e chung ta tang cng tnh ngha thiet vi Chua va cuoc hanh trnh can am rao giang Tin Mng cua Hoi Thanh. Vi cai nhn nay, toi muon gi y vi anh ch em mot vai suy t sau ay.

1. c tin la hong an cua Chua, no m long chung ta ra e biet va yeu men Chua. Ngi muon quan he vi chung ta va cho chung ta tham d vao s song cua Ngi e lam cho i song chung ta co y ngha hn va tot ep hn. Thien Chua yeu thng chung ta! Tuy nhien c tin can c on nhan, ngha la no can moi ngi chung ta ap lai va can am pho thac mnh cho Thien Chua, song tnh yeu cua Ngi va cam ta long thng xot vo bien cua Ngi. No la mot an hue khong ch danh rieng cho mot t ngi, nhng c trao ban mot cach hao phong. Moi ngi phai co the trai nghiem niem vui c Thien Chua yeu thng, niem vui c n cu o! No la mot an hue ma khong ai c gi cho rieng mnh, nhng phai c chia se. Neu chung ta ch muon gi lay no cho rieng mnh, chung ta se tr thanh nhng Kito hu b co lap, kho can va om yeu. Rao giang Tin Mng la phan c ban cua cac mon e c Kito va la mot s dan than lien tuc giup sinh ong hoa i song cua Hoi Thanh. "M rong truyen giao la mot dau ch ro rang s trng thanh cua mot cong oan Hoi Thanh" (Beneicto XVI, Verbum Domini, 95). Moi cong oan "trng thanh" khi cong oan ay tuyen xng c tin, han hoan c hanh c tin trong phung vu, song bac ai, khong ngng rao giang Li Chua, e cho cac thanh vien cua mnh em Li Chua en cac "vung ngoai vi", ac biet en vi nhng ngi cha co c hoi e biet c Kito. Ngi ta co the o lng c sc manh cua c tin chung ta, bnh dien ca nhan va cong oan, qua kha nang thong truyen c tin cho ngi khac, quang ba va song c tin trong c ai, lam chng c tin cho nhng ngi chung ta gap g va chia se ng i vi chung ta.

2. Ky niem 50 nam ngay khai mac Cong ong Vaticano II, Nam c Tin thuc ay toan the Hoi Thanh hng ti mot y thc mi ve s hien dien cua mnh trong the gii hom nay va s mang cua mnh gia cac dan toc va cac quoc gia. Truyen giao khong ch lien quan en cac lanh tho a ly, nhng lien quan ti cac dan toc, cac nen van hoa va cac ca nhan, bi v cac "ranh gii" cua c tin khong ch i qua cac a iem va cac truyen thong nhan loai, nhng con xuyen qua trai tim cua tng ngi, nam cung nh n. Cong ong Vaticano II ac biet nhan manh nhiem vu truyen giao la the nao: m rong cac ranh gii cua c tin, va la nhiem vu cua moi ngi a ra toi va cua moi cong oan Kito, bi v "dan Thien Chua song trong cac cong oan, ac biet trong cac giao phan va giao x, va mot cach nao o tr nen hu hnh o. Chnh cac cong oan nay co nhiem vu lam chng ve c Kito trc cac dan toc" (Ad gentes, 37). V vay moi cong oan c chat van va c mi goi lay lam cua mnh s mang a c Chua Giesu uy thac cho cac Tong o, la tr thanh "nhng chng nhan cua Ngi tai Gierusalem, tren khap x Giuea va Samaria va ti tan cung trai at" (Cv 1,8). ay khong phai la mot kha canh th yeu, nhng la kha canh c ban cua i song Kito hu: tat ca chung ta c mi goi cung vi anh ch em mnh i tren cac neo ng cua the gii e rao giang va lam chng cho c tin cua chung ta vao c Kito va tr nen nhng s gia Tin Mng cua Ngi. Toi mi goi tat ca cac giam muc, cac linh muc, cac Hoi ong Linh muc va Hoi ong Muc vu, moi ngi va moi nhom co trach nhiem trong Hoi Thanh hay danh mot v tr noi bat cho chieu kch truyen giao nay trong cac chng trnh ao luyen va muc vu, ong thi hieu rang s dan than tong o cua ho ch hoan thanh neu no bao ham y hng lam chng cho c Kito trc cac quoc gia va cac dan toc. Chieu kch truyen giao nay khong n thuan la mot kha canh lap trnh (programmatic) trong i song Kito giao, nhng con la chieu kch mo thc (paradigmatic) anh hng ti moi kha canh cua i song Kito giao.

3. Cong cuoc rao giang Tin Mng thng gap nhng chng ngai khong ch t ben ngoai ma con t ben trong cong oan Hoi Thanh. Co khi chung ta thieu nhiet tnh, niem vui, s can am va hy vong trong viec loan bao s iep cua c Kito cho moi ngi. Cung co khi chung ta van con ngh rang rao giang s that cua Tin Mng co ngha la xam pham t do. c Phaolo VI tng hung hon noi ve iem nay: "Co the la# mot sai lam khi chung ta ap at ieu g o tren lng tam cua anh ch em chung ta. Nhng viec e ngh cho lng tam cua ho s that cua Tin Mng va n cu o trong c Giesu Kito, mot cach hoan toan ro rang va hoan toan ton trong nhng chon la t do ma s that cua Tin Mng trnh bay# la mot s cong hien cho s t do nay" (Evangelii nuntiandi, 80). Chung ta phai luon luon co long can am, vui ve va ton trong e e ngh mot cuoc gap g vi c Kito, va tr thanh nhng s gia Tin Mng cua Ngi. c Giesu en gia chung ta e ch cho chung ta con ng cu o, va Ngi uy thac cho chung ta s mang loan bao n cu o ti tan cung trai at. Khong t khi chung ta thay ngi ta thch e cao va co vo bao lc, doi tra va sai lam. Trong thi ai nay, chung ta thay cap bach phai loan bao va lam chng cho s tot lanh cua Tin Mng, ngay t trong noi bo cua Hoi Thanh. V vay chung ta khong bao gi c quen mot nguyen tac c ban cho moi ngi rao giang Tin Mng: khong the loan bao c Kito ma khong co Hoi Thanh. Loan bao Tin Mng khong phai la mot hanh vi rieng t hay n le cua mot ca nhan; no luon luon la mot hanh vi Hoi Thanh. c Phaolo VI viet: "Mot ngi giang thuyet, mot giao ly vien hay muc t du khong ten tuoi, nhng khi ho giang Tin Mng, tap hp cong oan, ban mot b tch, du ho ch lam mot mnh, nhng viec ho lam luon luon la mot hanh vi cua Hoi Thanh". Ho hanh ong khong phai "v s mang ho t gan cho mnh hay tuy hng ca nhan, nhng trong s hiep nhat vi s mang cua Hoi Thanh va nhan danh Hoi Thanh" (ibid., 60). ay chnh la cai tao nen sc manh cho s mang va lam cho moi ngi truyen giao cam thay mnh khong bao gi n oc, nhng la mot Than Mnh duy nhat c Chua Thanh Than lam cho sinh ong.

4. Trong thi ai chung ta, kha nang di ong va de dang cua cac phng tien truyen thong hien ai a giup hoa tron nhng con ngi, kien thc va kinh nghiem. V cong viec lam an, nhieu gia nh a di chuyen t chau luc nay sang chau luc khac; cac trao oi ve chuyen mon va van hoa, cac hoat ong du lch va cac hien tng khac cung a thuc ay s di chuyen ai tra cua dan chung. S kien nay gay kho khan ca cho cong oan giao x v khong biet c ai c tru vnh vien hay tam thi tai khu vc mnh. Hn na, tai cac vung rong ln ma xa nay von la nhng vung Kito giao, ngay cang co nhieu ngi tr nen hoan toan xa la vi c tin, hay dng dng vi van e ton giao hay chu tac ong bi cac niem tin khac. V the khong hiem thay mot so ngi a c ra toi nay chon nhng nep song lam cho ho ri xa c tin, v the ho can co mot cuoc "tan phuc am hoa". Them vao o, mot phan ln nhan loai van con cha c nghe Tin Mng cua c Giesu Kito. Chung ta cung ang song trong mot cuoc khung hoang cham en nhieu lanh vc khac nhau cua i song, khong ch trong lnh vc kinh te, tai chanh, lng thc, hay moi trng, ma ca ve y ngha sau hn cua i song va cac gia tr c ban cua i song. Ngay ca viec chung song cua loai ngi cung cha ay nhng cang thang va xung ot gay nen s bat an va kho khan trong viec tm ra con ng ung an dan en mot nen hoa bnh ben vng. Trong hoan canh phc tap nay, khi nhng am may mu co ve ang e doa hien tai va tng lai, can phai co can am rao giang Tin Mng cua c Kito, la mot s iep ve niem hy vong, hoa giai, hiep thong va viec cong bo s gan gui cua Thien Chua, long thng xot va n cu o cua Ngi; mot li cong bo rang sc manh tnh yeu cua Thien Chua co kha nang khac phuc bong toi cua s ac va dan chung ta i tren con ng cua s thien. Nhan loai cua thi ai chung ta can anh sang cua s an toan e soi ng ma ch co s gap g vi c Kito co the ban cho. Chung ta hay em anh sang ay en cho the gii nay bang chng ta cua chung ta, bang tnh yeu va niem hy vong do c tin ban cho! Viec truyen giao cua Hoi Thanh khong phai la viec chieu du, nhng la chng t cua mot i song soi sang ng i, em lai tnh yeu va hy vong. Toi lap lai mot lan na, Hoi Thanh khong phai la mot to chc cu tr, mot doanh nghiep hay mot to chc phi chnh phu, nhng la mot cong oan nhng con ngi c Chua Thanh Than lam cho sinh ong; nhng con ngi a va ang song cuoc gap g ky dieu vi c Kito va muon chia se kinh nghiem nay ve niem vui sau xa, s iep cu o ma Chua ban cho chung ta. Chnh Thanh Than hng dan Hoi Thanh i tren con ng nay.

5. Toi muon khch le moi ngi tr thanh nhng ngi mang Tin Mng Chua Kito va toi ac biet ghi n cac nha truyen giao, cac linh muc, cac nam n tu s va giao dan thuoc dien Fidei Donum ngay cang ong ao hn on nhan tieng goi cua Chua ma ri bo que hng cua mnh e i phuc vu Tin Mng tai cac mien at va cac nen van hoa khac nhau. Nhng toi cung muon nhan manh rang chnh nhng Giao Hoi tre nay cung ang quang ai dan than gi ngi truyen giao en vi cac Giao Hoi ang gap kho khan -trong so o khong t nhng Giao Hoi co truyen thong Kito giao lau i-nh o em en s ti tre va phan khi e ho song c tin cua ho e canh tan i song va co niem hy vong. Song trong bau kh ti tre nay, viec ap lai lenh truyen cua c Kito, "Vay anh em hay i va lam cho muon dan tr thanh mon e" (Mt 28, 19) em lai s phong phu cho moi Giao Hoi a phng va moi cong oan a phng, v viec gi ngi i truyen giao khong bao gi la mot s mat mat nhng la mot moi li. Toi keu goi tat ca nhng ai cam thay co n goi nay hay quang ai ap lai Chua Thanh Than, tuy theo bac song cua mnh, va ng s quang ai vi Chua. Toi cung mi goi cac giam muc, cac dong tu, cac cong oan va moi nhom Kito hu hay khon ngoan sang suot ap lai li keu goi truyen giao cua Sac lenh Ad Gentes va giup cac Giao Hoi ang can nhng linh muc, tu s va giao dan e kien cng cong oan Kito hu. Va cung can phai co s lu y nay gia cac Giao Hoi nam trong cung mot Hoi ong Giam muc hay Vung, bi v cac Giao Hoi giau co n goi can phai quang ai hn trong viec giup cac Giao Hoi thieu n goi.

Toi tha thiet keu goi cac v truyen giao, ac biet cac linh muc va cac giao dan thuoc dien Fidei Donum hay han hoan song viec phuc vu quy bau cua ho trong cac Giao Hoi ho c sai en va em niem vui va kinh nghiem cua mnh ve cho cac Giao Hoi goc cua ho, ong thi nh lai s kien thanh Phaolo va thanh Barnabe, sau khi ket thuc hanh trnh truyen giao cua cac ngai, "a thuat lai nhng viec Thien Chua a lam vi cac ngai va cac ngai a m ca c tin cho cac Dan Ngoai nh the nao" (Cv 14, 27). Ho co the tr thanh mot con ng cho mot s "tr ve" vi c tin, mang niem ti tre cua cac Giao Hoi tre cho cac Giao Hoi ky cu kham pha lai s phan khi va niem vui cua viec chia se c tin trong mot s trao oi giup lam giau lan nhau trong cuoc hanh trnh theo chan Chua. Moi quan tam ti moi Giao Hoi ma Giam muc Roma chia se vi cac anh em giam muc cua mnh la mot cam ket quan trong trong viec thc hien cua cac Hoi Giao hoang Truyen giao, la cac Hoi co muc ch sinh ong hoa va ao sau y thc truyen giao ni moi ngi Kito hu va moi cong oan, bang cach nhac nh ho ve nhu cau ao luyen truyen giao sau hn cho toan the Dan Chua va nuoi dng y thc truyen giao cua cong oan Kito e giup co vo viec truyen ba Tin Mng tren the gii.

Sau cung, toi ngh en nhng ngi Kito hu tai nhieu ni tren the gii ang gap kho khan trong viec cong khai tuyen xng c tin cua mnh, nhng ngi khong c nhn nhan va ton trong quyen song xng vi nhan pham cua ho. Ho la cac anh ch em cua chung ta, nhng chng nhan can am -tham ch con ong so hn cac v t ao cua chung ta trong nhng the ky au- ang kien tr theo gng cac tong o ma chu ng biet bao hnh thc bach hai hien nay. Mot so t ngi con lieu mang e song trung thanh vi Tin Mng c Kito. Toi muon bao am vi ho rang trong cac kinh nguyen cua mnh, toi gan gui vi cac ca nhan, cac gia nh va cac cong oan ang chu canh bao lc va thieu khoan dung, va toi lap lai cho ho nhng li noi an ui cua Chua Giesu: "Anh em hay can am len, Thay a thang the gian" (Ga 16, 33).

c Beneicto XVI khch le: "Li Chua co the mau chong lan rong va c ton vinh khap ni, nh ang gia anh em" (2 Tx 3, 1). c g Nam c Tin nay cang ngay cang kien cng moi quan he cua chung ta vi Chua Kito, v ch trong Ngi chung ta mi co niem tin chac hng ti tng lai va bao am mot tnh yeu chan chnh va lau ben" (Porta fidei, 15). ay chnh la li nguyen c cua toi trong Ngay The gii Truyen giao nam nay. Toi than ai chuc lanh cho cac v truyen giao va tat ca nhng ai ong hanh va nang s dan than cua Hoi Thanh cho viec loan bao Tin Mng ti tan cung trai at, va chung ta, cac tha tac vien va cac nha truyen giao cua Tin Mng, chung ta se trai nghiem "niem hoan lac va an ui cua viec loan bao Tin Mng" (Phaolo VI, Evangelii nuntiandi, 80).

Lam tai Vatican, ngay 19 thang Nam, 2013, ai le Hien Xuong

Phanxico

 

Ban dch tieng Viet: Lm Dom. Ngo Quang Tuyen

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page