c Thanh Cha Phanxico Vieng Tham

Giao x Elisabeth va Dacaria

Thuoc Giao Phan Roma

 

c Thanh Cha Phanxico Vieng Tham va Dang Thanh le Tai Giao x Elisabeth va Dacaria Thuoc Giao Phan Roma.

Vatican Vat. 26-05-2013) - Hom ngay 26 thang 05 nam 2013, nhan ngay Chua Nhat Chua Ba Ngoi, c Thanh Cha Phanxico a vieng tham va dang thanh le au tien tai mot giao x thuoc giao phan Roma. Giao x c c Thanh Cha vieng tham la Giao x mang ten thanh Elisabeth va Dacaria. Cuoc vieng tham nay the hien tnh yeu va s gan gui cua ngi muc t oi vi an chien cua mnh, mot s gan gui trong tnh yeu thng giup v chu chan hieu va chia se nhng kho khan cua an chien c giao pho cho ngai dan dat.

c Thanh Cha en giao x vao luc 8h45. Sau o, ngai gap g va chao hoi cac gia nh va tre em c lanh nhan Phep ra trong nam nay cung nh cac benh nhan phai ngoi xe lan. Thanh le bat au vao luc 9h30, trong thanh le c Thanh Cha a t mnh trao Mnh thanh Chua cho mot so tre em va ngi ln. Cuoi thanh Le, c Thanh Cha a gap g va chao mng cac cong tac vien dan than cho cac cong viec cua Giao x.

Trong bai giang le, nhac lai li cua v linh muc quan x, c Thanh Cha bat au bai giang cua mnh bang nhng li tan dng c me. Ngai noi:

"Anh ch em than men,

Nhng li cua Linh muc quan x nhac nh toi mot ieu tuyet ep ve c Me. Khi c Me on nhan li loan bao se la me cua c Giesu, va ong thi Me cung c loan bao rang, ngi ch cua mnh la Elizabeth cung ang mang thai - nh Tin Mng thuat lai - Me lien voi va len ng, khong tr hoan. Me khong noi: "Nhng gi toi cung ang mang thai, toi phai quan tam en sc khoe cua mnh. Ch cua toi co nhieu ngi ban va ho se cham soc cho ch". Me cam thay mot ieu g o va me lien "voi va len ng". Va ay la mot ieu tuyet ep ve Me Maria, Me cua chung ta, Ngai luon voi va len ng, bi v Me mang ieu nay trong mnh: giup . Len ng e giup , khong phai i en e khoe khoang va noi vi ngi ch ho rang: "Nghe nay, gi em la ngi ra lenh, v em la Me Thien Chua!". Khong, Me khong lam nh vay. Me en e giup ! Me luon la vay! Me cua chung ta luon voi va len ng en vi chung ta khi chung ta can en Me.

That de thng neu chung ta them vao Kinh Cau c Me mot li kinh nh the nay: "Lay N Vng, ang luon voi va len ng, cau cho chung con!" ieu nay that ep phai khong anh ch em? Bi v Me luon voi va len ng, Me khong bao gi quen con cai mnh. Va khi nhng ngi con gap kho khan, ho can va cau xin, Me lien voi va len ng. ieu nay trao ban cho chung ta mot s chac chan, chung ta thay an toan v biet Me gan, Me luon ben canh chung ta. Chung ta se bc i, thc hien hanh trnh cuoc song cua mnh tot hn khi chung ta co me ben. Chung ta hay ngh ve an sung nay cua Me, an sung Me trao cho chung ta: o la s gan gui, khong e cho chung ta phai ch i. Chung ta co the tin tng vao ieu nay: Me luon tr giup chung ta. oi vi chung ta, Me luon san sang voi va len ng."

Sau o, vi mot loi dien ta n s va gan gui, c Thanh Cha dien giai ve mau nhiem Chua Ba Ngoi cho cac tn hu va ac biet la cac tre em tham d thanh le. c Thanh Cha noi:

"Me cung giup chung ta hieu hn ve Thien Chua, c Giesu, mot s hieu biet ro rang ve i song cua c Giesu, la s song cua Thien Chua, hieu Thien Chua la g, Ngai nh the nao va Ngai la ai. oi vi cac con, cac em be, cha hoi cac con: "Ai trong cac con biet Thien Chua la ai". Nao, cac con hay gi tay len, hay noi cho cha biet! Thien Chua la ang tao thanh tri at. Va co bao nhieu Chua, phai mot khong cac con? Nhng co ngi noi vi cha rang, Thien Chua la ba: Chua Cha, Chua con va Chua Thanh Than! Lam sao e giai thch ieu nay? Co mot nhng lai la ba? Va lam sao co the giai thch rang, mot ang la Chua Cha, ang khac la Chua Con, va ang khac na la Chua Thanh Than? ieu nay that ep. Ba la mot, Ba Ngoi trong mot.

Va Chua Cha lam g? Chua Cha la Nguyen ly, la ang tao thanh moi s, ang tao dng nen chung ta. Chua con lam g? Chua Giesu lam g? Ai biet Chua Giesu lam g? Yeu thng chung ta phai khong? Va roi con g na? Ngai la ang mang li Thien Chua! Ngai a day cho chung ta Li cua Thien Chua. ieu nay ep qua! Con g na khong? c Giesu a lam cai g cho the gii? Ngai a cu o chung ta! Va Ngai a en e trao ban s song cho chung ta. Chua Cha a tao dng the gii, Chua Giesu a cu chuoc chung ta. Va Chua Thanh Than lam g cho chung ta? Ngai yeu thng chung ta! Ngai trao cho ban tnh yeu! Tat ca cac con hay cung noi nao: Chua cha tao dng moi s, tao dng the gii.

Chua Giesu cu chuoc chung ta, va Chua Thanh Than? Ngai yeu thng chung ta. ay chnh la i song Kito hu: noi vi Chua Cha, vi Chua Con va noi vi Chua Thanh Than. Chua Giesu yeu thng chung ta, nhng Ngai cung ong hanh vi chung ta trong cuoc song, ieu nay ung khong? Va ong hanh nh the nao? Ngai a lam g khi ong hanh vi chung ta? Trc het, Ngai tr giup chung ta. Hng dan chung ta! Hay qua! ong hanh vi chung ta, tr giup chung ta, hng dan chung ta va day chung ta biet tien ve pha trc.

Va Chua Giesu cung trao cho chung ta sc manh e bc i. ieu nay ung khong, Ngai gn gi chung ta? Trong kho khan, ung khong? Ke ca trong nhng bai tap trng! Ngai gn gi chung ta, tr giup va hng dan chung ta. o! o chnh la ieu c Giesu thng lam cho chung ta. Trong Thanh The, Ngai trao cho chung ta sc manh, chnh Ngai tr giup chung ta vi sc manh. Ngai en vi chung ta. Ma khi chung ta noi "Ngai trao cho chung ta Thanh The", mot mieng banh ma Ngai trao cho ban nhieu sc manh sao? Khong phai la mot tam banh sao? o chnh la banh, nhng banh tren ban th co phai la banh hay khong phai la banh? Dng nh van la banh! Nhng khong phai la chnh th banh ay? Vay la g? Chnh la Than Mnh Chua Kito. c Giesu a en trong trai tim cua chung ta. Tat ca chung ta hay ngh ve ieu nay: Chua Cha a trao cho chung ta s song. c Giesu a trao cho chung ta n cu o. Ngai ong hanh, hng dan, gn gi va day do chung ta; con Chua Thanh Than? Ngai trao cho chung ta ieu g? Ngai yeu men chung ta. Ngai trao cho chung ta tnh yeu. Chung ta hay ngh ve mot V Thien Chua nh vay va chung ta hay cau xin Me Maria, Me cua chung ta, ang luon voi va len ng e tr giup chung ta, xin me day cho chung ta hieu rang Thien Chua la ang tot lanh dng bao: Chua Cha, Chua con va Chua Thanh Than."

Sau Thanh Le, c Thanh Cha cam n va xin moi ngi cau nguyen cho ngai. Ngai noi:

"Cam n anh ch em v s on tiep nay. Toi rat hanh phuc v c nhn thay mot giao x song ong, vi nhieu tre em de thng nh the! o la mot phuc lanh, hay tiep tuc tien ve pha trc, gn gi giao x va hay cau nguyen cho toi. ng bao gi quen cau nguyen cho toi. Hen gap lai, va bay gi chung ta se gap nhau tai buoi oc Kinh truyen tin!"

Sau o, c Thanh Cha a len ng tr ve Vatican. Tai quang trng thanh Phero, di tri nang ep, rat nhieu tn hu va khach hanh hng a en va ch i s xuat hien cua c Thanh Cha Phaxico. ung 12h, c Thanh Cha a xuat hien tai ca so, sau khi nhac lai chuyen vieng tham ma ngai va thc hien, TC a dien giai ve y ngha cua Le Chua Ba Ngoi nh sau:

"Hom nay la Chua Nhat Chua Ba Ngoi. Hang nam, anh sang cua thi gian vt qua va Le hien xuong lam mi lai trong chung ta niem vui va s tuyet dieu cua c tin: v chung ta tai hoc biet rang Thien Chua khong phai la mot ieu g m ho va tru tng, nhng Ngai mang mot cai ten: "Thien Chua la tnh yeu". Khong phai la mot tnh yeu cam tnh va cam xuc nhng la tnh yeu cua Cha, ang la nguon coi cua moi s song, la tnh yeu cua Chua Con, ang a chet tren Thap gia va a song lai, va la tnh yeu cua Chua Thanh Than, ang oi mi con ngi va the gii.

Ba Ngoi Cc Thanh khong phai la san pham cua ly tr con ngi, nhng la mot khuon mat, ni Thien Chua mac khai chnh mnh, khong phai ni nh cao cua mot ngai toa, nhng bang cach bc i vi con ngi, trong lch s dan Israel va tren het la ni c Giesu Nagiaret. c Giesu la Chua Con, ang to cho chung ta biet Chua Cha ay long thng xot, ang a mang "la" vao mat at, La ay chnh la Chua Thanh Than.

Hom nay, chung ta ta n Thien Chua khong phai v mot mau nhiem cu the, nhng la ta n chnh Ngai, "v vinh quang bao la cua Ngai". Chung ta ta n va cam n Thien Chua v Ngai la Tnh yeu, bi v Ngai a keu goi chung ta i vao vong tay hiep thong cua Ngai, chnh la s song i i. Chung ta pho thac li ta n cua chung ta vao ban tay cua c Trinh N Maria."

Sau o c Thanh Cha a oc Kinh Truyen tin vi toan the cac tn hu va khach hanh hng hien dien va Ngai a ban phep lanh cho toan the moi ngi.

Sau Kinh Truyen tin, c thanh Cha a nhan nhu vi moi ngi hien dien rang: "Hom qua, tai Palermo, a cong bo Phong chan Phc cho Don Puglisi, linh muc t ao, a b mafia giet vao nam 1993. Don Puglisi la mot linh muc ay gng mau; ngai a dang hien cuoc i mot cach ac biet cho cong viec muc vu gii tre, bang cach giao duc nhng ngi tre theo tinh than Tin mng e mang ho ra khoi the gii cua toi ac. V the, Ngai a b chong oi va giet chet. Tuy vay, tren thc te, chnh Ngai la ngi chien thang cung vi c Kito phuc sinh. Chung ta ta n Chua v tam gng sang ngi nay, chung ta hay gn gi gng mau cua ngai."

Cuoi cung, c Thanh Cha chao mng toan the moi ngi hien dien, cac gia nh, cac cong oan giao x en t Y, Phap, Tay Ban Nha, ac biet la cac hoi oan.

 

Nguyen Minh Trieu sj

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page