Lp than hoc giao dan giao phan Hue

tong ket mon giao huan xa hoi Cong giao

 

Lp than hoc giao dan giao phan Hue tong ket mon giao huan xa hoi Cong giao.

Hue, Viet Nam (Uy Ban Cong Ly va Hoa Bnh, 29-12-2012) - Nam vng cac nguyen tac nen tang cua giao huan xa hoi Cong giao, e t tin dan than vao cac lnh vc hoat ong cua giao hoi va xa hoi, la thanh cong cua viec to chc hoc tap bo mon nay", linh muc Gioan Nguyen c Tuan, Pho ban Cong ly va Hoa bnh giao phan Hue, a phat bieu trong buoi tong ket mon giao huan xa hoi Cong giao, tai lp than hoc giao dan, sang ngay 29 thang 12 nam 2012, tai Trung tam Muc vu Hue.

c biet, t nam hoc 2011-2012, c Tong Giam muc Tephano Nguyen Nh The, a chap thuan e ngh cua cac linh muc Hue, m lp than hoc giao dan, nham ao tao nhng giao dan co trnh o cao ve than hoc, Kinh thanh, Giao hoi hoc,... e cung trach nhiem vi cac linh muc, tu s trong cac hoat ong cap giao x hoac giao phan. Khoa au tien gom 40 hoc vien en t cac giao x thuoc giao phan Hue.

Theo chng trnh giang day va hoc tap, mon giao huan xa hoi Cong giao, c a vao giang day trong hoc ky I cua nam hoc 2012-2013, va do linh muc Gioakim Le Thanh Hoang, Trng ban Cong ly va Hoa bnh (CL&HB) giao phan Hue, lam chu nhiem bo mon.

Linh muc Gioakim Le Thanh Hoang cho biet: "Ban Cong ly va Hoa bnh giao phan Hue a chuan b cho cong viec nay t au nam 2012, cu the to chc tai tap huan giao huan xa hoi Cong giao cho cac tnh nguyen vien Cong ly va Hoa bnh Hue, e ho tr thanh nhng hng dan vien trong khoa hoc, to chc bien soan tai lieu hoc tap, cung nhau thao luan e la chon phng phap,... T au thang 10 nam 2012, moi viec chung toi a hoan thanh, san sang e thc hien. Ta n Chua, hom nay chung toi a hoan thanh cong viec cach tot ep".

Buoi tong ket do linh muc chu nhiem bo mon chu tr. Cac hoc vien c mi goi phat bieu nhan xet cua mnh ve giao huan xa hoi Cong giao, noi len cam tng cua mnh sau khi hoc bo mon nay. Nhieu hoc vien noi rang, mac dau thi lng danh cho mon hoc qua t, nhng nh nghien cu tai lieu ma nam vng c cac nguyen tac nen tang cua giao huan xa hoi Cong giao, t o ho co c nhng ch dan ung theo huan quyen khi thc hien cac phan viec trong giao x hoac trong xa hoi. Nhieu hoc vien chan thanh noi rang, nh nhng hieu biet ve giao huan xa hoi Cong giao, ho t tin hn khi dan than phuc vu giao hoi va xa hoi.

Phat bieu cuoi buoi tong ket, linh muc chu nhiem bo mon nhan manh rang giao huan xa hoi Cong giao trnh bay chnh xac nhng thanh qua suy t cua Giao Hoi cach nghiem tuc ve cac thc te phc tap cua i song con ngi trong xa hoi va trong trat t quoc te. Ni giao huan nay, moi thanh phan Dan Chua khi oi dien vi nhng thc te ay se tm c nhng nguyen tac e suy t, cac tieu chuan e phan oan, cac ch dan e thc hanh.

Do o, giao huan xa hoi Cong giao la rat can thiet cho i song cua Kito hu giao dan, la kim ch nam cho ngi tn hu giao dan khi theo gng Chua Giesu dan than phuc vu.

Cuoi cung, ngai khang nh: Bi v lam chng cho tnh yeu cua c Kito ngang qua cac cong trnh phuc vu cong ly, hoa bnh va phat trien - la thanh phan cua loan bao Tin Mng, nen nh c Giao hoang Gioan Phaolo II, trong thong iep Centesimus Annus - Bach chu nien, ban hanh nam 1991, so 5, a noi: giao huan xa hoi Cong giao la cong cu cua loan bao Tin Mng.

en d buoi tong ket, con co linh muc Phero Phan Xuan Thanh, hat trng hat thanh pho Hue, hieu trng hoc vien Kinh Thanh Hue. Trong dp nay, linh muc hieu trng noi vi cac hoc vien rang giao huan xa hoi Cong giao giup chung ta nhn toan bo cac mat cua xa hoi di anh sang Tin Mng; nh sc manh cua Tin Mng, chung ta tin chac rang xa hoi loai ngi se c bien oi nh long Chua mong muon.

 

(Toma Hoang Kim Khanh)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page