Giao hoi tai Viet Nam can tap trung

vao viec huan luyen c tin

 

c hong y Chu tch Lien Hoi ong Giam Muc A chau noi rang "Giao hoi tai Viet Nam can tap trung vao viec huan luyen c tin".

Viet Nam (WH. 21-12-2012) - Trong bai tra li phong van mi ay vi phong vien cua trang tin Hoi ong Giam Muc Viet Nam ngay sau khi hoi ngh Lien Hoi ong Giam Muc A chau (FABC) tai giao phan Xuan Loc va ket thuc, c hong y Oswald Gracias, Chu tch Lien Hoi ong Giam Muc A chau (FABC), noi rang thach o quan trong nhat la toan cau hoa tai Viet Nam. Toan cau hoa a a nhng gia tr cua nhng nc khac vao va anh hng tren chau A, a ca nhng tieu cc vao nh: chu ngha duy vat chat khien ngi ta chay theo tien bac; chu ngha tng oi cho rang cai g cung chap nhan c. Viet Nam co the b anh hng bi nhng ieu nguy hai nay cung giong nh An o, Nhat Ban, Han Quoc...

Mot thach o khac: chung ta cam thay Thien Chua ngay cang tr nen t quan trong oi vi cuoc song con ngi, v the can phai tap trung e a Thien Chua tr ve vi cuoc song. c giao hoang a nhan manh en vai tro cua c tin, cua giao ly chan chnh. Trong Nam c Tin, ky niem 50 nam Cong ongVatican II, can hoc hoi Cong ong vi nhng van kien co the tra li cho nhng van nan cua thi ai.

Toi ngh Giao Hoi Viet Nam kha manh me. Toi rat an tng vi nhng g trong thay ay, ve giao dan, ve cac Giam muc Viet Nam, rat tot ep. Xin cam n Giao hoi Viet Nam.

Khi c hoi ve cac tu chnh ieu le cua Lien Hoi ong Giam Muc A chau (FABC), c hong y Oswald Gracias cho biet: "Phai, chung toi ang thc hien mot so tu chnh ve ieu le nh: t nay co chc v Chu tch Lien Hoi ong Giam Muc A chau (FABC). Chung toi tu chnh ieu le nham e cac tai lieu cua Lien Hoi ong Giam Muc A chau (FABC) co the c pho bien rong rai hn, gii tre c ao tao nhieu hn e ho thc s hieu biet ve c tin, va moi ngi biet song va loan bao Tin Mng tot hn, nh o co the ap ng cac thach o chau A cung nh Viet Nam.

Va khi tra li lam sao e s iep cua Lien Hoi ong Giam Muc A chau (FABC) mi ay co the c ap dung cach tot nhat tai Viet Nam, c hong y Chu tch Lien Hoi ong Giam Muc A chau (FABC) khang nh rang: "Cach tot nhat e ap dung s iep cua ai hoi la huan luyen c tin. ay la ieu quan trong nhat. Hien tai Giao hoi tai Viet Nam ang song ong nhng can phai chuan b e ng au vi nhng thach o en t ben ngoai nh chu ngha duy vat chat, chay theo tien bac... Giao hoi tai Viet Nam can tap trung vao viec huan luyen c tin, moi ngi can hieu biet ve Tin Mng nhieu hn, tham d Phung vu cach song ong hn.

c hong y Chu tch Lien Hoi ong Giam Muc A chau (FABC) con cho biet la ngai rat an tng ve long hieu khach am nong, tnh than hu, va cach to chc that tuyet vi ma ngai noi rang mnh can hoc hoi, v "Tat ca eu hn han s mong i cua chung toi".

 

(WH)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page