c Thanh Cha an xa

cho ong Paolo Gabriele

 

c Thanh Cha an xa cho ong Paolo Gabriele.

Vatican (SD 22-12-2012) - Trong buoi hop bao sang ngay 22 thang 12 nam 2012 Cha Federico Lombardi giam oc Phong bao ch Toa Thanh cho biet c Thanh Cha Bien c XVI a an xa cho ong Paolo Gabriele cu quan gia.

Cha Lombardi noi vi cac nha bao rang: "Sang nay c Thanh Cha Bien c XVI a vao tu tham ong Paolo Gabriele, cu quan gia cua ngai e xac nh vi ong rang ngai a tha th cho ong va ch than bao cho ong biet ngai a chap thuan li xin cua ong va an xa cho ong. ay la mot c ch hien phu oi vi mot ngi ma c Thanh Cha a chia se vai nam song tnh gia nh moi ngay. Tiep theo o ong Paolo Gabriele a c ra khoi tu va tr ve nha. Mac du khong c tiep tuc lam viec, nhng ong c tru ngu trong noi thanh Vaticang. Tin tng ni s chan thanh xet lai cua ong Toa Thanh cong hien cho ong kha the tiep tuc cuoc song vi gia nh trong s thanh than".

Nh a biet ong Gabriele a b bat hoi thang 5 nam 2012 v toi anh cap nhieu tai lieu mat cua Toa Thanh, mot thoi vang va mot ngan phieu 100,000 my kim cua c Thanh Cha. Ong a b ket an ba nam tu ngay mung 6 thang 10 nam 2012, va c giam con mot nam ri. (SD 22-12-2012)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page