Cong bo 24 sac lenh

an phong chan phc va hien thanh

 

Cong bo 24 sac lenh an phong chan phc va hien thanh.

Vatican (SD 20-12-2012) - Sang 20 thang 12 nam 2012, c Thanh Cha Bien c 16 a cho phep Bo Phong thanh cong bo 24 sac lenh lien quan en cac an phong chan phc va hien thanh, trong o co sac lenh nhn nhan cac nhan c anh hung cua c Co Giao Hoang Phaolo 6.

ng au danh sach la sac lenh nhn nhan phep la cua chan phc Antonio Primaldo va hn 800 v t ao tai thanh pho Otranto, nam Italia. Cac v b ngi Tho Nh Ky Hoi giao giet hai vao ngay 13 thang 8 nam 1480.

Hai sac lenh khac nhn nhan phep la cua hai n chan phc Laura di Santa Caterina, ngi Colombia, sang lap dong cac n tu tha sai c Me Vo Nhiem va Thanh N Catarina, qua i nam 1949 tai Belencito-Medelln, tho 75 tuoi. Tiep en la n chan phc Maria Guadalupe ong sang lap dong cac n tu thanh n Margarita Maria va ngi ngheo. Qua i nam 1963 tho 85 tuoi.

Co 5 sac lenh nhn nhan phep la va 3 sac lenh nhn nhan cuoc t ao cua cac v toi t Chua thuoc nhieu nc nh Italia, Argentina, Tay Ban Nha, Ba Lan, Ucraine, Croat, trong o co nhieu v b giet v c tin trong thi noi chien Tay Ban Nha.

Sau cung 10 sac lenh nhn nhan cac nhan c anh hung cua cac v toi t Chua, ng au la c Giao Hoang Phaolo 6, qua i nam 1978 tho 81 tuoi.

Nhom hn 800 chan phc t ao Otranto co le la nhom ong ao nhat c nhn nhan phep la va se c ton phong hien thanh.

Cuoc t ao cua cac v dien ra cach ay 532 nam, sau khi quan Tho Nh ky cua Pascia Acmet vay thanh Otranto nam Italia t ngay 28 thang 7 en 11 thang 8 nam 1480. Ho chiem c thanh va tu tap 813 ngi con song sot, va a len ngon oi Minerva gan o, buoc phai choi bo Chua Kito, neu khong se b giet chet. V t ao au tien la Antonio Primaldo, lan lt tat ca eu b chem chet.

Ngay 14 thang 12 nam 1771, c Giao Hoang Clemente 14 cong bo sac lenh nhn nhan cac v t ao la chan phc. (SD 20-12-2012)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page