c Thanh Cha vieng tham

giao x thanh Patricio Roma

 

c Thanh Cha vieng tham giao x thanh Patricio Roma.

Vatican (Vat. 16-12-2012) - Sang chua nhat 16 thang 12 nam 2012, c Thanh Cha Bien c 16 a vieng tham giao x thanh Patricio Roma. ay la giao x th 2 tai Roma c ngai vieng tham trong nam 2012.

X nay thuoc khu vc oi Prenestino man ong Roma, c thanh lap hoi gia thap nien 1980. Sau nhieu kho khan ban au, giao x co c mot thanh ng mi c thanh hien hoi nam 2007 sau mot thi gian dai ch i. Hien nay co gan 8 ngan dan thuoc giao x nay va do Cha Fabio Fasciani lam chanh x.

en ni vao luc qua 9 gi ri, c Thanh Cha a c c Hong Y Giam quan Vallini, c cha phu ta khu vc Giuseppe Marciante cung vi 8 Linh Muc tiep on. Ngai ac biet chao tham loi 30 oi v chong tre co con c ra toi trong nam qua, trc khi c hanh thanh le trc s hien dien cua hn 500 ngi ngoi chat thanh ng. Nhieu ngi khac tham d thanh le t ben ngoai hoac qua truyen hnh.

Bai giang thanh le

Trong bai giang, c Thanh Cha nhac en ac tnh va y ngha cua chua nhat th 3 mua vong, cung c goi la "Chua nhat 'Gaudete' (Anh ch em hay vui mng). Ngai noi: "Chua nhat nay phung vu mi goi chung ta hay vui len. Mua vong la mot dan than va hoan cai e chuan b Chua en; nhng hom nay Giao Hoi cho chung ta nem hng trc niem vui cua le Giang Sinh ang en gan. Thc vay, Mua vong cung la mua vui mng, v trong o niem mong i Chua Cu The c khi day trong tam hon cac tn hu, va viec ch i mot ngi ma chung ta yeu men sap en, luon luon la ly do lam chung ta vui mng."

Tiep en, c Thanh Cha lan lt giai thch y ngha cua 3 bai oc trong ngay le:

- Bai oc th I la mot li mi goi tha thiet hay vui mng va bat au bang cau "Hi thieu n Sion, hay vui len.. Hi thieu n Jerusalem, hay nhay mng va het long tung ho" (Sofonia 3,14). Cau nay cung giong nh li loan bao cua Thien Than vi Me Maria "Hi Ba ay n phuc, hay vui len" (Lc 1,26). Ly do chnh yeu e thieu n Sion co the vui mng c dien ta trong li qua quyet ma chung ta a nghe, o la "Chua ang gia ban" (Xp 3,15.17)... Ngon S muon noi vi chung ta rang khong co ly do g e that vong, nan ch, buon sau, du tnh trang ta phai ng au co the nao i na, v chung ta chac chan ve s hien dien cua Chua, nguyen s hien dien ay cung u e lam cho con tim c thanh than va han hoan.

- Trong bai oc II, thanh Phaolo mi goi cac tn hu thanh Philiphe vui len trong Chua. Tai sao can vui mng? Tha v "Chua ang en gan!" (Pl 4,5). Trong vai ngay na, chung ta se mng le Giang Sinh, Thien Chua en, Ngai tr thanh tre th va anh em cua chung ta e vi chung ta, va chia se than phan pham nhan cua chung ta. Chung ta phai vui mng v s gan gui, v s hien dien cua Chua. Thanh Tong o manh me noi trong mot th khac rang khong ieu g co the tach chung ta ra khoi tnh yeu Thien Chua c bieu lo trong c Kito. Ch co toi loi mi lam cho chung ta xa Chua.. Nhng ca khi chung ta la xa Chua, Ngai van khong ngng yeu thng va gan gui chung ta trong lng t bi cua Ngai, san sang tha th va tai on nhan chung ta trong tnh thng cua Ngai".

- Sau cung bai Phuc Am hom nay noi rang e on tiep Chua chung ta phai chuan b, cu xet ky lng loi song cua chung ta. Vi nhng ngi hoi thanh Gioan Tay Gia xem phai lam g e san sang on ang Cu The en (Xc Lc 3,10.12.14), thanh nhan tra li rang Thien Chua khong oi ieu g ngoai thng, nhng Chua muon moi ngi song theo cac tieu chuan lien i va cong bang; neu khong co nhng c tnh nay th ta khong the chuan b tot ep e gap g Chua.

c Thanh Cha cung ghi nhan s khiem ton sau xa cua thanh Gioan khi thanh nhan xac nhan s mang cua mnh ch la don ng cho Chua Giesu, ong thi Ngi loan bao mot ang "manh me hn", se lam phep ra "trong Thanh Linh va la" ch khong phai trong nc.

Tiep tuc bai giang, c Thanh Cha chao tham moi ngi hien dien, t c Hong Y Giam quan, ti cha s va cac thanh phan khac nhau trong giao x, va ca cac em ang hoc giao ly. Ngai nhan nhu rang "Nam c Tin chung ta ang song phai tr thanh c hoi e lam tang trng va cung co kinh nghiem ve viec giang day giao ly, lam sao e toan the khu pho nay c nhan biet va ao sau ao ly cua Giao Hoi va gap g Chua nh mot Nhan Vat Sinh ong. Toi ac biet ngo li vi cac gia nh, va cau chuc ho hoan toan thc hien c n goi yeu thng vi long quang ai va kien tr.

Sau cung c Thanh Cha khch le cac tre em nam n va nhng ngi tre trong giao x va noi rang: "Cac con hay cam thay mnh la nhng ngi thc s gi vai chnh trong cong cuoc tai truyen giang Tin Mng, danh tron nang lc ti mat, long hang say, kha nang cua cac con e phung s Thien Chua va tha nhan trong cong oan".

Sau khi ket thuc thanh le, c Thanh Cha con dng lai tai nha nguyen ni c hanh thanh le ngay thng, e chao tham nhng ngi gia ca va anh ch em benh nhan.

Kinh Truyen Tin

Tr ve Vatican, c Thanh Cha a xuat hien luc qua 12 gi tra tai ca so phong lam viec cua ngai e chu s buoi oc kinh Truyen Tin vi 40 ngan tn hu tai Quang trng thanh Phero, trong o co ong ao cac tre em va than nhan thuoc cac giao x Roma.

Trong bai huan du ngan trc khi oc kinh, c Thanh Cha quang dien y ngha bai Phuc Am chua nhat th 3 mua vong 16 thang 12 nam 2012, vi canh tng thanh Gioan Tay Gia noi vi dan chung en xin Ngai lam phep ra song Giordan. V thanh Gioan dung nhng li nghiem ngh khuyen moi ngi chuan b on c Cu The en, mot so ngi hoi thanh nhan: "Chung toi phai lam g ay?" (Lc 3,10.12.14). Cac cuoc oi thoai nay that y ngha va rat thi s.

Cau tra li th I cua thanh nhan hng ve tap the dan chung. Thanh Gioan Tay Gia noi: "Ai co hai ao chung, th hay cho ngi khong co mot ao, va ai co lng thc e an th cung hay lam nh vay" (v.11). ay chung ta co the thay mot tieu chuan cong ly, c c bac ai linh hoat. Cong ly oi phai vt thang s chenh lech gia ngi co d tha va ngi thieu nhng ieu toi can thiet; bac ai thuc ay quan tam en ngi khac va ap ng nhu cau cua ho, thay v tm kiem nhng ly le bien minh e bao ve t li. Cong ly va bac ai khong oi nghch nhau, nhng ca hai eu can thiet va bo tuc cho nhau. "Tnh thng luon luon la ieu can thiet, ca trong mot xa hoi cong bang nhat", v "luon luon co nhng tnh trang thieu thon ve vat chat trong o s tr giup la ieu toi can thiet trong s yeu thng cu the oi vi tha nhan" (Deus caritas est, 28)

Cau tra li th hai cua thanh Gioan danh cho mot so ngi thu thue cho ngi Roma. Nhng ngi nay b khinh re v ho thng li dung a v e an cap. Thanh Gioan khong bao ho phai oi nghe, nhng ng oi them ieu g khac ngoai mc a c an nh (Xc v.13). Nhan danh Thien Chua, v Ngon S khong oi phai co nhng c ch ngoai thng, nhng trc tien hay chu toan ngha vu cua mnh mot cach lng thien. Bc au tien tien ve cuoc song i i luon luon la tuan gi cac gii ran; trong trng hp nay o la gii ran th bay: "ch trom cap" (Xc Xh 20,15).

Cau tra li th ba lien quan en cac binh s, mot loai ngi co mot quyen bnh nao o, va v the de b cam do lam quyen. Vi cac binh s, thanh Gioan noi: "ng ngc ai va ng boc lot ai; hay hai long vi ong lng cua cac anh" (v.14). Ca trong trng hp nay, s hoan cai bat au bang s lng thien va ton trong tha nhan: ch dan nay co gia tr oi vi moi ngi, nhat la nhng ngi co trach nhiem ln hn.

c Thanh Cha nhan xet rang "xet chung cac cuoc oi thoai nay, ieu gay an tng manh nhat la tnh chat rat cu the trong nhng li cua thanh Gioan: V Thien Chua se phan xet chung ta ve nhng g chung ta lam, nen trong cach c x can chng to chung ta tuan theo y Chua. Va chnh v the, nhng ch dan cua thanh Gioan Tay Gia van luon thi s: ca trong the gii phc tap cua chung ta ngay nay, tnh the se kha hn neu moi ngi tuan gi cac qui luat hanh x nay. V the, chung ta hay cau xin Chua, nh li chuyen cau cua Me Maria ch thanh, giup chung ta chuan b Le Giang sinh vi nhieu thanh qua tot ep cua s hoan cai.

Keu goi va chao tham

Sau kinh Truyen Tin va phep lanh, c Thanh Cha nhac nh moi ngi rang: "T ngay 28 thang 12 en 2 thang 1 ti ay, tai Roma se co cuoc gap g cac ban tre Au Chau do Cong ong Taize co vo. Toi cam n cac gia nh theo truyen thong hieu khach cua Roma, a san sang on tiep cac ban tre ay. Cam n Chua, v so cau nhieu hn so cung, toi lap lai li keu goi a gi en cac giao x, e cac gia nh khac, trong s n s, cung co the trai qua kinh nghiem that ep ve tnh than hu Kito."

Theo toa Giam Quan Roma, co hn 40 ngan ban tre Kito Au Chau thuoc cac he phai Kito, ve ay tham d cuoc gap g.

Trong li chao tham cac tn hu hanh hng, bang tieng Phap, c Thanh Cha nhac en chua nhat th ba mua vong la chua nhat vui mng, nhng ngai at cau hoi: "Nhng s vui mng co ngha g khi ma con ngi ang chu au kho v th thach hoac co n? Trong nam c Tin nay, chung ta co gang coi cuoc song va nhng kho khan cua chung ta vi cap mat c tin, e kham pha thay Chua Kito la nguon mach vui mng! S hien dien cua Chua co s cu o, giai thoat con tim chung ta khoi nhng g lam chung ta lo au; s hien dien cua Ngai oi mi va lam cho hoa du. ung vay, chung ta hay vui len trong Chua ang ti! c g niem vui cua chung ta cung lan toa trong cac gia nh, ni lam viec, trong cac cong oan va at nc chung ta bang nhng c ch quan tam, chia se va tha th!

Vi cac tn hu noi tieng Anh, c Thanh Cha nhac en vu tham sat 28 ngi hom 14 thang 12 nam 2012 va noi: "Toi rat au buon v bao lc vo ngha ly xay ra hom th sau va qua tai thanh pho Newtown bang Connecticut. Toi bao am s gan gui cua toi trong kinh nguyen, vi cac gia nh nan nhan, nhat la nhng gia nh b mat mot ngi con. Xin Thien Chua cua s ui an anh ong tam hon va thoa du noi au kho cua ho. Trong mua vong nay, chung ta hay co gang cau nguyen sot sang hn va hoat ong cho hoa bnh. Toi khan cau doi dao phuc lanh cua thien Chua cho nhng ngi b thng ton v tham trang nay va moi ngi trong anh ch em.

Sau cung, bang tieng Y, c Thanh Cha ac biet chao tham cac em be Roma en ay e xin lam phep tng Chua Hai ong. Ngai noi: "Cac con rat than men, trong khi cha lam phep cac tng Chua Giesu ma cac con se at trong hang a cua cac con, cha thanh tam chuc lanh cho moi ngi trong cac con va gia nh cac con, cung nh cho cac thay co va Trung Tam sinh hoat cua cac tre em thuoc cac giao x (oratorio) Roma.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page