S iep Cua c Thanh Cha

Nhan Ngay Hoa Bnh The Gii Nam 2013

 

S iep Cua c Thanh Cha Nhan Ngay Hoa Bnh The Gii Nam 2013.

Vatican (Vat. 14-12-2012) - "Phuc cho nhng ai kien tao hoa bnh" la chu e cua s iep cua c Thanh Cha Benedict XVI gi Ngay Hoa Bnh The Gii lan th 46 se c to chc vao ngay 1 thang 1 nam 2013. S iep lan nay gom 7 so, sau ay chung toi xin gi en quy v ban dch Viet ng toan van s iep nay:

1. Nam mi luon mang lai cho chung ta niem hy vong ve mot the gii tot ep hn. Trong anh sang nay, toi nguyen xin Thien Chua, la Cha cua nhan loai, ban cho tat ca chung ta s hoa thuan va bnh an e nhng khao khat cua chung ta ve mot i song hanh phuc va thnh vng co the c thanh tu.

Nam mi nam sau ngay khai mac Cong ong Vaticano II von la s kien giup chung ta ao sau s mang cua Giao hoi trong the gii, chung ta phan khi nhan ra rang nhng ngi Kito hu, nh la Dan Thien Chua trong viec bc theo Ngi va song gia long the gii, chung ta dan than vao lch s e chia se vui mng va hy vong, u sau va lo lang [1], khi chung ta cong bo n cu o cua c Kito va thang tien hoa bnh cho nhan loai.

Thc te, thi ai cua chung ta c anh dau bi s toan cau hoa vi nhng kha canh tch cc va tieu cc cua no, cung nh s tiep noi cua nhng xung ot bao lc va nhng e doa cua chien tranh, oi hoi mot s dan than mi me va mang tnh hp tac trong viec theo uoi ch chung cung nh s phat trien cua moi ngi, va s phat trien toan dien cua con ngi.

That ang bao ong khi chng kien s lan tran cua nhng cang thang va xung ot gay ra bi s phat trien cua s bat bnh ang gia giau va ngheo, s lan tran cua nao trang ca nhan va ch ky von tm thay s bieu hien cua no trong chu ngha t ban tai chnh thieu s kiem soat. Ben canh nhng hnh thc a dang cua chu ngha khung bo va toi ac quoc te, hoa bnh cung b e doa bi trao lu chnh thong va chu ngha cuong tn, bop meo ban chat ton giao ch thc, von mi goi co vo tnh lien i va s hoa giai gia moi ngi.

Thi nao cung vay, nhng no lc khac nhau trong viec kien tao hoa bnh nhan nhan trong the gii chung ta chng minh rang n goi can ban cua con ngi la hoa bnh. Ni moi ngi, khao khat hoa bnh la mot khao khat can ban, trong mot cach thc nao o, hoa hp vi noi khao khat ve mot i song hanh phuc va thnh vng tron ay. Noi cach khac, noi khat khao hoa bnh lien quan en mot nguyen ly luan ly nen tang, ngha la lien quan en ngha vu va quyen li ni s phat trien cua cong ong va xa hoi, von cung la mot thanh phan trong ke hoach cua Thien Chua danh cho con ngi. Con ngi c sang tao cho s hoa bnh von la mot qua tang cua Chua.

Tat ca nhng thao thc tren thuc ay toi chon chu e cho Thong iep nam nay t nhng li cua c Giesu: "Phuc thay ai xay dng hoa bnh, v ho se c goi la con Thien Chua" (Mt 5,9).

Moi phuc Tin Mng

2. Cac moi phuc ma c Giesu cong bo la nhng li ha. Trong truyen thong Kinh Thanh, moi phuc la mot the loai van chng lien quan en nhng tin tot lanh, mot "Tin Mng", la chop nh cua mot li ha. Do o, cac moi phuc khong ch la nhng khch le ve mat luan ly, co vo ngi ta tuan gi e thay trc, thng la trong i song mai hau, nhng phan thng hay nhng v the hanh phuc trong tng lai. ung hn, phuc lanh ma cac moi phuc noi en he tai viec vien man cua mot li ha danh cho tat ca nhng ai e cho mnh c hng dan bi nhng oi hoi cua chan ly, cong bnh va bac ai. Trong con mat cua the gian, nhng ngi tin tng vao Thien Chua nh the thng b xem la ke kh khao va xa ri thc te. Tuy nhien, c Giesu noi cho ho rang, khong ch i sau nhng ngay tai i nay, ho se kham pha ra mnh la con cai cua Thien Chua, va rang Thien Chua a, ang va se mai ben canh ho. Ho hieu rang mnh khong le loi, bi v Thien Chua la ong minh vi nhng con ngi dan than cho chan ly, cong bnh va bac ai. c Giesu, mac khai Tnh yeu cua Chua Cha, khong do d trao ban chnh mnh nh mot s t hien. Moi khi chung ta on nhan c Giesu, ang la Thien Chua va la con ngi, chung ta kinh nghiem c niem vui ve mot qua tang ln lao: s se chia chnh s song cua Thien Chua, i song an sung va la li ha ve s hien hu hanh phuc tron ay. Cu the, c Kito ban cho chung ta bnh an ch thc phat sinh t mot cuoc gap g ay tin tng gia con ngi vi Thien Chua.

Moi phuc cua c Giesu noi cho chung ta biet hoa bnh la mot mon qua cua ang Mesia nhng ong thi cung la hoa trai phat sinh t nhng no lc cua con ngi. Thc vay, hoa bnh gia thiet ve s m ra cua con ngi oi vi sieu viet. No la hoa trai cua mot mon qua ho tng, cua mot s phong phu mang tnh hai mat. Nh vao qua tang nay, mot qua tang co nguon coi ni Thien Chua, chung ta co the song vi va song cho ngi khac. Nen ao c cua hoa bnh la ao c cua tnh lien i va chia se. ieu tuyet oi can thiet la nhng nen van hoa cua chung ta trong thi ai ngay nay can vt qua nhng hnh thc nhan loai hoc va ao c da tren nhng gia nh von ch mang tnh chu quan va thc dung, ni o moi tng quan ong ton tai c gi hng bi cac tieu chuan ve quyen lc va ch li, phng tien tr thanh cung ch ch khong phai ngc lai, van hoa va giao duc ch n thuan tap trung vao thiet b, ky thuat va hieu qua.

ieu kien can thiet e co hoa bnh la s xoa bo che o oc tai cua chu ngha tng oi va cua mot gia nh ve nen luan ly hoan toan t tr von khong tha nhan luat luan ly t nhien, c Thien Chua ghi khac trong lng tam cua moi ngi nam va ngi n. Hoa bnh can c xay dng tren s ong hien dien cua nhng thuat ng ly tr cung nh luan ly, c at nen tang tren nhng tieu chuan von khong phai do con ngi tao nen, nhng ung hn la do Thien Chua. Thanh Vnh 29 noi rang: Xin Yave ban uy lc cho dan Ngi, Yave chuc lanh cho dan Ngi bnh an" (cau 11).

Hoa bnh: Qua tang cua Thien Chua va hoa trai cua no lc con ngi

3. Hoa bnh lien quan en con ngi xet nh toan the va no oi hoi s dan than tron ven. Hoa bnh vi Thien Chua la mot i song c song theo y muon cua Ngai. Hoa bnh cung la mot s bnh an noi tam ni chnh mnh va hoa bnh ngoai tai vi tha nhan va vi cac tao vat. Tren het, nh chan Phc Gioan 23 a viet trong thong iep Hoa Bnh Tren The Gii (Pacem in Terris), ma chung ta se ky niem 50 vao nhng thang ti, hoa bnh oi hoi xay dng tren mot s ong ton tai c at nen tang tren chan ly, t do, bac ai va cong bnh [2]. S khc t ieu lam nen ban chat ch thc cua con ngi trong nhng chieu kch thiet yeu nhat, trong kha nang noi tai e biet chan ly va s thien, va mot cach toi hau, la kha nang nhan biet chnh Thien Chua, se gay nguy hai cho viec kien tao hoa bnh. Khong co chan ly ve con ngi von c ang Tao Hoa ghi dau trong trai tim con ngi, t do va bac ai tr nen gia tao, va cong bnh anh mat i nen tang ton tai cua chnh mnh.

e tr nen ngi kien tao hoa bnh ch thc, chung ta can phai luon nh ve chieu kch sieu viet cua mnh va phai i vao mot cuoc oi thoai lien l vi Thien Chua la Cha giau long thng xot, ngang qua o chung ta se kham pha ra n cu chuoc ma Ngi Con Duy Nhat cua Ngai a mang en cho chung ta. Nh o, con ngi co the vt qua c nhng bong m cua s tien bo va s khc t hoa bnh von la toi loi trong tat ca hnh thc cua no: ch ky, bao lc, kieu cang, khao khat quyen lc va thong tr, thieu long khoan dung, ghen ghet va cac c cau bat cong.

Thanh tu hoa bnh phu thuoc trc het vao viec chung ta nhan ra, ni Thien Chua chung ta la mot gia nh nhan loai. Nh Hoa Bnh Tren The Gii (Pacem in Terris) day rang, gia nh nay c cau truc bi cac moi tng quan lien v va cac the che von c ho tr va c lam song ong bi cong ong "chung ta", oi hoi mot trat t luan ly noi tai cung nh ngoai tai, ma trong o, hp vi chan ly va cong bnh, cac quyen ho tng va cac ngha vu tng ng c chan nhan. Hoa bnh la mot trat t c song ong va hoa hp bi c ai, trong o chung ta se cam thay nhu cau cua tha nhan cung la cua chnh mnh; chung ta chia se thien ch vi tha nhan va lao tac cho the gii cho mot s hiep thong ln hn ve nhng gia tr tinh than. Hoa bnh la mot gia tr at c trong t do, ngha la trong mot cach the phu hp vi pham gia cua con ngi, vi ban chat cua mnh nh la nhng hu the co ly tr, con ngi chu trach nhiem cho hanh ong cua mnh. [3]

Hoa bnh khong phai la mot giac m hay mot ieu g o khong tng, nhng la mot ieu kha thi. Chung ta can nhn sau xa hn, vt qua nhng ve be ngoai va cac hien tng ben ngoai, chung ta se nhan ra mot thc tai tch cc ton tai trong trai tim con ngi, v moi ngi nam va n a c sang tao theo hnh anh cua Thien Chua va c mi goi e ln len va gop phan vao viec xay dng mot the gii mi. Chnh Thien Chua, ngang qua mau nhiem nhap the cua Ngi Con va cong trnh cu chuoc cua Ngi, a i vao lch s va a mang en mot cuoc tao dng va mot giao c mi, giao c gia Thien Chua va con ngi (xem Gr 31,31-34), va ngai cung ban cho chung ta mot "trai tim mi" va mot "than kh mi" (xem Gr 36,26).

V ly do nay, Giao Hoi nhan ra mot nhu cau cap thiet trong viec tai cong bo ve c Giesu, la yeu to au tien va nen tang cua s phat trien hoi nhat ni con ngi va cung la cua s hoa bnh. c Giesu la hoa bnh ch thc, la cong bnh va s hoa giai cua chung ta (x. Ep 2,14; 2Cr 5,18). Ngi kien tao hoa bnh, theo moi phuc cua c Kito, la ngi tm kiem thien ch cho ngi khac, thien ch tron ven ni linh hon va trong than xac, hom nay cung nh mai sau.

T li day nay, ngi ta co the suy ra rang, moi ngi va moi cong oan, cho du thuoc ve ton giao, nen giao duc va van hoa nao i na, tat ca eu c mi goi e lao tac cho hoa bnh. Hoa bnh la mot s thanh tu nhng thien ch ni mot xa hoi trong moi mc o khac nhau, mc o c s, trung cap, quoc gia, quoc te va toan cau. Ro rang, v ly do nay con ng e at en thien ch chung cung chnh la con ng phai i trong viec theo uoi hoa bnh.

Ngi kien tao hoa bnh la ngi yeu men, bao ve va thang tien s song trong s toan ven cua no

4. Con ng at en thien ch chung va hoa bnh tren het can phai ton trong pham gia con ngi trong moi chieu kch, bat au t khi thu thai, thong qua s phat trien cho en cai chet t nhien cua no. Ngi kien tao hoa bnh ch thc phai la ngi yeu men, bao ve va thang tien s song con ngi trong s toan ven cua no, ca nhan, cong oan va sieu viet. S song trong y ngha tron ven nhat chnh la nh cao cua hoa bnh. Bat c ai yeu men hoa bnh th khong the xem nhe nhng tan cong va toi ac chong lai s song.

Nhng ai khong ton trong s song con ngi, va he qua la, trong so nhng ieu khac, co vo viec t do pha thai, nhng ngi nay khong nhan ra rang, khi lam nh vay, ho ang theo uoi mot th hoa bnh gia tao. S choi bo trach nhiem, ha thap pham gia con ngi, va tham ch giet chet nhng tre em vo toi va khong co kha nang t ve, se khong bao gi co the em lai hanh phuc va bnh an. Thc vay, lam sao mot ngi co the tuyen bo mnh ang kien tao hoa bnh, mang lai s phat trien toan dien cho con ngi hay bao ve moi trng trong khi khong bao ve nhng con ngi yeu the nhat, nhng con ngi cha cat tieng khoc chao i. Moi xuc pham chong lai s song, ac biet trong giai oan au cua no, se gay ra nhng thiet hai khong the sa cha c cho s phat trien, hoa bnh va moi trng. Ngi ta khong ch khon kheo a vao luat nhng quyen va nhng th t do gia tao ma, da tren nen tang cua quan iem gian lc va tng oi ve con ngi, ho con kheo leo s dung nhng dien ta map m nham en viec thang tien quyen ung ho viec pha thai va chet em du. Nhng manh khoe o ang e doa quyen c ban cua s song.

Cung can phai nhn nhan va thang tien c cau t nhien cua gia nh, la s ket hp cua mot ngi nam va mot ngi n, chong lai nhng toan tnh ong hoa ve mat phap ly c cau t nhien nay vi nhng hnh thc hoan toan khac biet; nhng no lc ong hoa nh the thc s lam thng ton va gop phan lam xao tron nen tang cua hon nhan, che khuat ban chat ac biet va lam lu m vai tro cua no trong i song xa hoi.

Nhng nguyen ly nay von khong phai la nhng chan ly c tin, va no cung khong n thuan la ket qua cua quyen ve t do ton giao. Chung c ghi khac trong ban chat con ngi, co the tiep can bi ly tr va chung cho tat ca moi ngi. Do o, nhng no lc cua Giao hoi e thang tien chung khong mang ac net cua niem tin, nhng muon ngo li vi tat ca moi ngi, khong ke nguon goc ton giao cua ho. Nhng no lc nh the cang can thiet hn khi nhng nguyen ly nay b khc t hay hieu lam, v ieu nay tao nen mot s xuc pham chong lai chan ly ve con ngi, va gay nen mot thiet hai nghiem trong cho cong ly va hoa bnh.

Mot phng the quan trong khac e kien tao hoa bnh la cac he thong phap luat va viec thc thi cong ly nhn nhan quyen c s dung nguyen tac phan khang lng tam trc nhng luat le va bien phap cua chnh quyen chong lai pham gia con ngi nh pha thai va lam cho chet em du. Cung lien quan en hoa bnh the gii, mot trong nhng quyen nen tang cua con ngi la quyen cua ca nhan va cong oan oi vi t do ton giao. Vao thi iem nay cua lch s, ieu co tam quan trong khan thiet la phai thang tien quyen nay, khong ch t kha canh tieu cc, ngha la t do khoi - v du, khoi nhng rang buoc va nhng gii han lien quan en viec chon la ton giao - nhng con kha canh tch cc, trong nhng dien ta khac nhau cua no, ngha la t do e, v du, t do e lam chng va loan bao, thc hien nhng hoat ong giao duc va t thien, hien hu va hanh ong nh mot to chc xa hoi hp vi nhng nguyen ly hoc thuyet va muc ch cua no. ang buon thay, tnh trang ap bc ton giao van gia tang ke ca nhng nc co truyen thong Kito giao lau i, ac biet lien quan en Kito giao va nhng ngi mang nhng dau hieu noi len can tnh ton giao cua mnh.

Nhng ngi kien tao hoa bnh cung can nh rang, trong s phat trien cua quan iem cong chung, nhng y thc he ve t do cc oan va che o ky tr ang co gang thuyet phuc ngi ta rang s phat trien kinh te nen c theo uoi ke ca khi no phng hai en trach nhiem xa hoi cua mot quoc gia va nhng mang li lien i cua xa hoi dan s, cung nh cac quyen va ngha vu mang tnh xa hoi. Nen nh rang, cac quyen va ngha vu nay von la nen tang e hien thc hoa nhng quyen va ngha vu khac, khi i t nhng quyen dan s va chnh tr.

Mot trong nhng quyen va nhiem vu c ban nhat ang b e doa trong the gii ngay nay la quyen lam viec. Ly do la v s tha nhan quyen li ve tnh trang phap ly cua cong nhan ang khong ngng b xem nhe. V s phat trien kinh te c xem la mot yeu to phu thuoc hoan toan va chnh yeu vao nhng th trng t do. Trong khi o, lc lng lao ong b coi la mot bien so phu thuoc vao c che kinh te va tai chnh. Lien quan en ieu nay, toi xac nhan rang pham gia con ngi va cac yeu to kinh te, chnh tr va xa hoi, oi hoi chung ta tiep tuc "u tien muc tieu tao ra viec lam on nh cho moi ngi" [4]. e thc hien c muc tieu ay tham vong nay, ieu kien tien quyet la phai oi mi cai nhn ve lao ong, da tren nhng nguyen tac ao c va nhng gia tr tinh than von xem khai niem lao ong la mot thien ch c ban oi vi ca nhan, gia nh va xa hoi. ieu nay oi phai nghien cu va thc hien nhng chnh sach can am va mi me e moi ngi co cong an viec lam.

Xay dng thien ch hoa bnh ngang qua mot mo hnh mi ve phat trien va kinh te

5. Ngay nay, nhieu ni ngi ta thay can mot mo hnh phat trien mi, cung nh mot cach the tiep can mi oi vi lnh vc kinh te. S phat trien ben vng va hoi nhat trong tnh lien i va thien ch chung oi hoi mot bac thang ung an ve gia tr va thien ch, mot cau truc nhn nhan Thien Chua nh la iem tham chieu toi hau cua mnh. Viec san co cac phng tien va chon la cho dau la mot ieu tot nhng cha u. S a dang cac thien ch co vo s phat trien cung nh s san sang cua nhng chon la khac nhau phai c s dung nham en viec am bao cho mot i song tot, mot cach hanh x ung an von y thc ve v tr u viet cua gia tr thieng lieng va li mi goi lao tac cho thien ch chung. Neu khong chung se anh mat i y ngha ch thc cua mnh, va cuoi cung la tr nen nhng th ngau tng mi.

e co the thoat khoi cuoc khung hoang tai kinh te va tai chnh hien nay - von a en s bat bnh ang ngay cang ln hn - chung ta can nhng con ngi, nhom ngi va cac the che thang tien s song, co vo cho s sang tao cua con ngi. Ho co the rut ra t chnh cuoc khung hoang nay mot c hoi nhan nh va tm kiem mot mo hnh kinh te mi. Mo hnh kinh te thnh hanh trong nhng thap nien gan ay thng tm kiem li nhuan va tieu thu toi a, da tren nen tang cua nao trang ca nhan va ch ky, nham en viec anh gia con ngi ch da tren kha nang cua ho trong viec ap ng nhng oi hoi cua canh tranh. Nhng xet tren mot quan iem khac, s thanh cong ch thc va lau dai ch at c ngang qua mon qua la chnh chung ta. V ben canh kha nang tri thc va ky nang nghe nghiep, s phat trien kinh te nhan ban ch thc va "song ong" con oi hoi nguyen tac nhng khong va lo-gch cua qua tang hieu nh cach bieu lo tnh huynh e [5]. Cu the, trong lnh vc kinh te, ngi kien tao hoa bnh la ngi thiet lap nen moi day cong bnh va tng tr lan nhau ni cac cong ty, cong nhan, khach hang va ngi tieu thu. Ho dan than vao hoat ong kinh te v thien ch chung. Ho kinh nghiem s dan than nay nh la mot ieu g o vt len tren li ch ca nhan mnh, v li ch cua cac the he hien tai va tng lai. Thc the, ho lam viec khong ch cho ban than, nhng con e am bao cho ngi khac co tng lai va mot cong viec xng ang.

Trong lnh vc kinh te, ac biet la cac quoc gia can a ra cac chnh sach phat trien nong nghiep va cong nghiep quan tam en s thang tien xa hoi va phat trien cua cac quoc gia lap hien cung nh dan chu. Viec tao ra cac cau truc ao c cho th trng tien te, tai chnh va thng mai cung la mot yeu to nen tang va khong the bo qua; nhng he thong nay can c on nh, phoi hp va kiem soat tot hn e tranh phng hai en nhng ngi ngheo.

Ngi kien tao hoa bnh cung can phai tap trung vao cuoc khung hoang lng thc, von con nghiem trong hn cuoc khung hoang tai chnh. Van e an toan lng thc luon la van e trong yeu cua cac chnh sach quoc te, nh mot he luan cua cac cuoc khung hoang, van e gia tang ot bien trong gia ca cua cac lng thc thiet yeu, nhng hanh vi thieu trach nhiem cua mot vai to chc kinh te, va ve phan mnh, cac chnh phu va cac to chc cong ong quoc te thieu s kiem soat can thiet. e oi dien vi cuoc khung hoang nay, nhng ngi kien tao hoa bnh c mi goi lam viec vi nhau trong tinh than lien i, t mc o a phng ti cong ong quoc te, vi muc ch la giup ngi nong dan, ac ac biet cho nhng nong dan nho be, thc hien cac cong viec cua mnh trong mot cach thc cao quy va ben vng xet t quan iem kinh te, moi trng va xa hoi.

Giao duc mot nen van hoa hoa bnh: vai tro cua gia nh va cac the che

6. Toi manh me xac nhan rang nhng ngi kien tao hoa bnh c mi goi e nuoi dng mot long khao khat danh cho thien ch chung cua gia nh va cong bnh xa hoi ong thi dan than mot cach hieu qua vao lanh vc giao duc xa hoi.

Khong nen pht l hay anh gia thap vai tro tien quyet cua gia nh, von la te bao nen tang cua xa hoi xet t quan iem nhan khau hoc, ao c, kinh te, giao duc va van hoa. n goi t nhien cua gia nh la thang tien i song: Gia nh ong hanh vi moi ca nhan cho en khi ho trng thanh va khuyen khch mot s phat trien ho tng va phong phu ngang qua s cham soc va se chia. Cu the, gia nh Kito giao phuc vu nh la mot vn m cho s trng thanh cua ca nhan theo tieu chuan tnh yeu Thien Chua. Gia nh la mot trong nhng chu the xa hoi khong the thay the c trong viec at c mot nen van hoa hoa bnh. Quyen cua cac bac cha me va vai tro chnh yeu cua ho trong giao duc con em mnh trong lnh vc luan ly va ton giao phai c bao ve. Chnh trong gia nh ma nhng con ngi kien tao hoa bnh tng lai, nhng ngi thang tien nen van hoa tnh yeu va s song, c sinh ra va c dng duc. [6]

Cac cong oan ton giao cung dan than trong mot cach the ac biet trong nhiem vu giao duc hoa bnh. Giao hoi tin rang mnh ang chia se trach nhiem ln lao nay ngang qua s mang Tan Phuc Am Hoa von at trong tam vao trong viec hoan cai e en vi chan ly va tnh yeu cua c Kito va, ket qua la se dan en mot cuoc tai sinh ve luan ly va thieng lieng ni cac ca nhan va cong oan xa hoi. Viec gap g c Kito khuon uc nen nhng con ngi kien tao hoa bnh, nhng con ngi biet dan than cho cong ong va vt qua moi bat cong.

Cac the che van hoa, trng hoc va cac trng ai hoc co mot s mang ac biet ve giao duc hoa bnh. Ho c mi goi e a ra nhng ong gop quy gia khong ch ngang qua viec huan luyen cac the he lanh ao tng lai, nhng con oi mi cac the che cong cong, cap o quoc gia cung nh quoc te. Ho co the gop phan vao nhng phan tnh mang tnh khoa hoc von se la nen tang cho cac hoat ong kinh te va tai chnh da tren mot nen tang nhan hoc va ao c vng chac. The gii hom nay, ac biet la the gii chnh tr, can c ho tr bi mot loi t duy mi va mot s tong hp van hoa mi e co the vt qua nhng phng phap tiep can thuan ky thuat va hoa hp nhng khuynh hng chnh tr khac nhau vi quan iem ve thien ch chung. Thien ch chung, c xem nh la mot toan the nhng moi tng quan lien v tch cc va co tnh c cau trong viec phuc vu cho s phat trien hoi nhat cua cac ca nhan va nhom, chnh la nen tang cua mot nen giao duc hoa bnh ch thc.

Mot khoa s pham cho nhng ngi kien tao hoa bnh

7. Cuoi cung, chung ta thay can phai e ngh va thang tien mot khoa s pham ve hoa bnh. ieu nay oi hoi mot i song noi tam phong phu, nhng quan iem luan ly ro rang va gia tr, cung vi nhng thai o va loi song thch hp. Nhng hoat ong kien tao hoa bnh thng keo theo nhng thanh tu ve thien ch chung; nhng hoat ong nay tao ra nhng li ch cho hoa bnh va dng nuoi no. Nhng suy ngh, li noi va c ch hoa bnh thng tao ra mot tam thc va mot nen van hoa hoa bnh cung vi mot bau kh ton trong, yeu thng va than ai. V vay, can day ngi ta biet yeu thng nhau, nuoi dng hoa bnh va song cach nhan t ch khong ch bao dung. Mot s khch le can ban oi vi thai o song nay la "noi khong vi han thu, nhan ra nhng bat cong va chap nhan nhng li xin loi cho du khong tm kiem no, va cuoi cung la biet th tha" [7]. Trong cach thc nay, nhng loi lam va nhng thu han co the c nhan ra trong chan ly, e cung nhau i en s hoa giai. ieu nay cung oi hoi phai khong ngng ln len trong khoa s pham tha th. Thc vay, s d ch co the vt qua nh s thien, va cong bnh ch co the tm thay ngang qua viec bat chc Thien Chua la Cha yeu thng tat ca con cai mnh (xem Mt 5, 21-48). ay chac chan la mot tien trnh lau dai, v no gia thiet mot s tien trien thieng lieng, mot nen giao duc ve nhng gia tr cao quy va mot cai nhn mi ve lch s nhan loai. Cung can biet t bo th bnh an gia tao ma nhng ngau tng the gian ha ban, cung vi nhng nguy hiem luon i kem vi no. Th bnh an gia tao nay ch lam lu m lng tam va a ngi ta en mot loi song ch ky va dng dng. Trai lai, khoa s pham ve hoa bnh am ch en hoat ong, tnh yeu thng, s lien i, long can am va s kien nh.

Chnh c Giesu la hien than cho tat ca thai o song nay trong i song cua Ngai, tham ch Ngai a t hien mnh, en noi t bo chnh mang song mnh (xem Mt 13,39; Lc 17,33; Ga 12,25). Ngai a ha vi cac mon e rang sm muon g ho cung kham pha ra nhng ieu tuyet dieu ma toi a noi tren, ngha la Thien Chua trong the gii va Thien Chua cua c Giesu la ang luon hien dien vi con ngi. ay, toi muon nhac lai li cau nguyen, li nguyen xin Thien Chua bien chung ta thanh nhng kh cu bnh an cua Ngai, e chung ta co the mang tnh yeu en ni han thu, em tnh thng en vi ngi au kho, chan ly c tin vao chon loi lam. Ve phan mnh, chung ta hay cung chan phc Gioan 23 cau xin Thien Chua soi sang cho cac v lanh ao, e ngoai viec quan tam en li ch vat chat cua dan toc mnh, ho con biet am bao cho ngi dan mon qua quy gia la s bnh an, pha v nhng bc tng chia cat, ay manh moi day yeu thng lan nhau, ln len trong s hieu biet va san sang th tha cho ke lam hai mnh. Nh o, ngang qua sc manh va than hng cua Thien Chua, moi ngi dan tren trai at se kinh nghiem c tnh huynh e, va s hoa bnh ma ho hang mong moi, se n hoa va c ngu gia ho.

Vi li nguyen nay, toi muon bay to niem hy vong cua mnh rang tat ca moi ngi se tr thanh ngi kien tao hoa bnh ch thc, nh o thanh o cua nhan loai se ln len trong s hoa hp huynh e, trong thnh vng va hoa bnh.

 

T Vatican 8 thang 12 nam 2012

c Thanh Cha Bien c XVI

 

[1] Xem, Cong ong Vaticano II, Hien Che Muc Vu Ve Giao Hoi Trong The Gii Ngay Nay, Gaudium Et Spes, so 1.

[2] Xem Thong iep Hoa Bnh Tren The Gii (Pacem in Terris), 11 thang 4 nam 1963: AAS 55(1963), 265-266.

[3] Xem, Ibid.: AAS 55 (1963), 266.

[4] Beneditto XVI, Thong iep c Ai Trong Chan Ly (29 - 06 -2009), 32: AAS 101 (2009), 666-667.

[5] Xem ibid, 34 va 36: AAS 101 (2009), 668-670 va 671-672.

[6] c Gioan Phaolo II, S iep Nhan Ngay Hoa Bnh The Gii Nam 1994 (3 thang 12 nam 1993) AAS 86 (1994), 156-162.

[7] c Thanh Cha Bien c, Bai Noi trong cuoc gap vi cac thanh vien chnh phu Lenbanon (15 thang 9 nam 2012) bao Quan Sat Vien Roma (16-9-2012), trang 7.

[8] Xem Thong iep Hoa Bnh Tren The Gii (Pacem in Terris), 11 thang 4 nam 1963: AAS 55(1963), 304.

 

Nguyen Minh Trieu sj chuyen ng

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page