Hoi ngh toan the Lien Hoi ong Giam muc A chau

la e cung nhau nhan nh thc trang

cua nhng thach o va giup nhau giai quyet

 

c cha Nguyen Chu Trinh noi rang hoi ngh toan the Lien Hoi ong Giam muc A chau la e cung nhau nhan nh thc trang cua nhng thach o va giup nhau giai quyet.

Xuan Loc, Viet Nam (WH. 8-12-2012) - Trong buoi tra li phong van mi ay vi phong vien trang tin ien t cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam ve Hoi ngh toan the lan th X cua Lien Hoi ong Giam muc A chau tai Toa giam muc Xuan Loc, c cha a Minh Nguyen Chu Trinh, giam muc giao phan Xuan Loc, cho biet rang moi s a c san sang cho ngay trong ai nay oi vi cac Giao hoi tai chau A noi chung va vi ngi Cong giao Viet Nam noi rieng.

c cha a Minh Nguyen Chu Trinh khang nh niem vui va hanh dien v c Hoi ong Giam muc Viet Nam chon lam ni to chc Hoi ngh toan the Lien Hoi ong Giam muc A chau, c goi tat la FABC (FABC: Federation of Asian Bishops' Conferences) lan th mi. ay la mot hoi ngh ln cua Cong giao A chau, lan au tien c to chc tai Viet Nam.Nhieu ngi Cong giao Viet Nam cha bao gi c nghe noi ti hoac ch biet rat t ve Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC). ay la c hoi cho cong ong dan Chua Viet Nam c hieu biet ay u hn ve Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC). oi vi chung toi, ay la mot trach nhiem rat ln, oi chung toi phai co gang nhieu trong viec chuan b e Hoi ngh co the at ket qua tot ep.

c cha khang nh s lo lang va vat va trong viec chuan b cho ai hoi nay, ngai noi: "ung la chung toi rat lo lang va vat va. Nha ca, phong oc phai tu sa lai, cac trang b noi that cung phai coi lai, phai bo sung hoac thay the. Chang han phai trang b cho phong hop chnh va 9 phong hop nhom cua Hoi ngh, cac phong phai c trang b may lanh v.v... Chung toi cha co kinh nghiem ve viec to chc mot hoi ngh nh the nay nen nhieu khau chuan b phai do dam. Viec trang tr cho Hoi ngh can nhieu sang tao, cong phu. Chung toi co nh nhng chuyen gia nghe thuat tr giup, e nhan o, trnh bay cho Hoi ngh nhng net van hoa nghe thuat ac trng cua dan toc; roi khau am thc chang han, cung la mot van e rat phc tap.

Ve chng trnh tong cua Hoi ngh, c giam muc giao phan Xuan Loc cho biet: Cac tham d vien se en Toa Giam muc Xuan Loc vao th Hai, ngay 10 thang 12 nam 2012. Le Khai mac Hoi ngh dien ra vao sang th Ba, ngay 11 thang 12 nam 2012, va Hoi ngh se keo dai en tra th Bay, 15 thang 12 nam 2012, sau o, cac tham d vien tr ve thanh pho Saigon, va thanh le Be mac se dien ra vao Chua nhat 16 thang 12 nam 2012, tai Vng cung thanh ng c Ba Sai Gon.

Khi c hoi mong ch ieu g ni Hoi ngh nay, cach rieng cho Giao hoi Viet Nam, th c cha a Minh Nguyen Chu Trinh chia se rang: Chau A cua chung ta la mot luc a vi nhieu nen van hoa, ton giao lau i va phong phu, co nhng thuan li nhng cung co rat nhieu thach o cho viec loan bao Tin Mng. Hien nay dan so A chau chiem ti 60% dan so the gii, nhng ngi Cong giao tai A chau mi ch vao khoang 3.12% dan so toan chau luc. Nh chu e cua Hoi ngh lan nay: Ky niem 40 nam thanh lap - Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC) trc nhng thach o cua chau A, cho thay Hoi ngh nham giup cac Giao hoi tai chau A cung nhau nhan nh thc trang cua nhng thach o, kho khan chung, a ra nhng ng hng va cung giup nhau giai quyet. V vay, toi c mong Hoi ngh lan nay, di s dan dat cua Chua Thanh Than, se m ra cho chung ta nhng hng i tch cc va cac Giao hoi tai chau A cung hp tac vi nhau thc hien, e Hoi ngh thc s mang lai nhng thanh qua tot ep.

Chnh v the, "toi xin nhng ai c biet en Hoi ngh nay, hay cung nhau hy sinh cau nguyen nh Hoi ong Giam muc Viet Nam keu goi, e cac ang tham d Hoi ngh c khoe manh, c tran ay n Thanh Than, hau co the sang suot a ra nhng ng hng thch hp nhat, ung thanh y Chua nhat cho cong ong Dan Chua tai chau A trong viec song c tin va loan truyen c tin cho anh ch em mnh nh c Thanh Cha Beneicto XVI ang tha thiet mi goi trong Nam c Tin.

 

(Ban Bien Tap WH)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page