Hoi ngh Au Chau chong ngheo tung

nhom hop tai Bruxelles

 

Hoi ngh Au Chau chong ngheo tung nhom hop tai Bruxelles.

Roma (RG 7-12-2012; Vat. 10-12-2012) - Phong van ong Walter Nanni thuoc Caritas Italia.

Trong cac ngay 5 en 7 thang 12 nam 2012 Hoi ngh Au Chau chong nan ngheo tung va loai tr khoi xa hoi a dien ra tai Bruxelles, thu o vng quoc B. Hoi ngh do Caritas Au Chau to chc vi s tham d cua ai dien cac quoc gia thanh vien Lien Hiep Au Chau cung nh cac bo trng lao ong, ac biet la cac v lanh ao Caritas cac nc Au Chau. Trong cac bai tham luan ong Jose Manuel Barroso, Chu tch Quoc Hoi Au Chau, va ong Herman Van Rompuy, Chu tch Hoi ong co van Au Chau, a bay to lo au trc tnh trang kinh te en toi cua Lien Hiep Au Chau vi con so that nghiep len ti hn 110 trieu ngi, va nan khong co cong an viec lam ngay cang gia tang.

That the, cuoc khung hoang kinh te bung no hoi nam 2008 cho ti nay khong phai la mot y niem, ma la mot thc tai cua cuoc song thng ngay gom nhieu kho khan cu the khac nhau: t viec mua cac nhu yeu pham can thiet nhat cho ti viec khong u kha nang tra tien thue nha, t cac kho khan trong viec san soc sc khoe cho ti viec giam cac tr cap xa hoi t pha cac chnh quyen thanh vien cua Lien Hiep. Tat mot li, he thong xa hoi Au Chau co nguy c b chet v b e bep va bop nghet bi gong km cua cuoc khung hoang kinh te tai chanh ngay cang siet chat.

Ngay th hai cua hoi ngh (7-12-2012) tap trung vao cac hanh ong cu the can phai lam ngay trong thi gian ngan nhat co the e tranh cho tnh hnh khoi oi te them. Cac con so thong ke qua la mot hoi coi hu bao ong: hn 110 trieu ngi that nghiep, 42 trieu ngi song di mc co the chap nhan. Cac cuoc thao luan ban tron cho thay rang cac d tru do hoi ngh nam 2010 e ra muon loai tr 20 trieu ngi khoi canh ngheo tung noi trong nam 2020, a loi thi, v tnh hnh a tr thanh qua oi te. Can phai co nhieu au t hn na e tiep sc cho hang ngan to chc phi chnh phu, cac hp tac xa xa hoi va cac to chc a phng dan than trong lanh vc xa hoi. Can phai chien au t di thap len, ke ca qua chng trnh tai tr cac d an nho, v no co the la mot trong cac cha khoa giup nen kinh te tai sinh.

Chng t cua ong Nikos Voutsinos, thuoc Caritas Hy Lap, a khien moi ngi mui long. Ong cho biet Hy Lap hang ngay phai oan lng di sc nang cua cuoc khung hoang kinh te tai chanh. Hang trieu ngi phai song di mc ngheo tung va gap kho khan trong viec mua cac nhu yeu pham. Nhng ngi dan khong au hang chu tran, ma phan ng lai vi vu kh la tnh lien i.

Chnh y thc co gang tr giup nhau nay a trao ban nhieu hy vong va hang say hn giup ngi dan Hy Lap tiep tuc cuoc song. Chnh nhng ngi ngheo tr giup cac ngi ngheo khac. Va ay la ieu rat ep. Phan ng lai li tuyen bo cua ong Rompuy, noi rang neu chung ta cung nhau chien au chung ta se thang ngheo tung, ong Voutnsinos cho rang cac bien phap "that lng buoc bung" khong tr giup v Hy Lap a ri vao trnh trang suy thoai t 5 nam roi, va khong ai biet ieu g se xay ra. Ngi dan Hy Lap khong trong thay anh sang cuoi ng ham en toi, mac du co le ho co cuoc song kha hn nh so tien tr giup se nhan c. Nhng tnh hnh van kho khan. Nh la chuyen vien kinh te ong tin rang khi a ra biet bao nhieu han che, thue, thue roi lai thue na, s thut lui lai cang ngay cang te hai them. Can phai co s phat trien, va cac gia thiet hp phap e khuyen khch cac hang xng ngoai quoc au t.

Ong Jorge Nunes Mayer, Tong th ky Caritas Au Chau, ngi Tay Ban Nha, nhng song tai Bruxelles t hn hai nam nay, cho biet nhan thc ve cac hau qua cuoc khung hoang kinh te tai chanh Bruxelles khac vi nhan thc cua ngi dan song tai thu o cua cac nc Au Chau. Mua he va qua khi tr ve Tay Ban Nha, ong nhan thay dan chung noi ve cuoc khung hoang, ganh chu cac hau qua tieu cc cua no va cam thay bat an. o la ieu ngi ta khong cam thay tai Bruxelles. Cac c cau chnh tr th song trong cac dien van hay ep ly thuyet, nhng tren thc te a khong co cac hanh ong va bien phap cu the nao e tr giup dan ngheo. V the nh la Caritas Au Chau chung toi co bon phan em thc tai cua dan chung vao trong Quoc hoi va cac c cau Au Chau nh Uy ban va hoi ong co van Au Chau. Va o cung la ly do khien cho chung toi a ra ban tng trnh ve s ngheo tung, ve cuoc khung hoang, cung vi s cong tac cua Caritas cac nc Hy Lap, Italia, Tay Ban Nha, Bo ao Nha va cac to chc bac ai cong giao khac nh cua Ailen, e cho thc tai ang khien cho dan ngheo au kho ti c vi cac c quan Au Chau.

Sau ay chung toi xin gi ti quy v va cac ban bai phong van ong Walter Nanni, thuoc Caritas Italia, ve Hoi ngh Au Chau chong ngheo tung va loai tr khoi xa hoi, nhom hop tai Bruxelles, thu o vng quoc B trong tuan va qua.

Hoi: Tha ong Nanni, cuoc khung hoang kinh te tai chanh tren the gii a khien cho 10,9 trieu dan Italia lam canh song kho khan, ac biet la mien Nam Italia, va hang ngay ho phai i tm s tr giup, trong o co cac tr giup cua Caritas, co ung the khong?

ap: ung the. ay la lan au tien chung toi trnh bay nghien cu nay cung vi cac nc Au Chau chu hau qua nang ne nhat cua cuoc khung hoang kinh te tai chanh la: Ailen, Bo ao Nha, Tay Ban Nha va Hy Lap. Chung toi a ghi nhan tnh trang tr nen oi te hn va so ngi en xin Caritas tr giup a gia tang 60% trong vong mot nam. ieu nay cho thay mot cach hien nhien la cac bien phap chong cuoc khung hoang e ra trong hai nam qua a khong ch li bao nhieu. Trai lai, trong mot ngha nao o, vai cat chat tr giup xa hoi a khien cho tnh hnh cang te hai them. V the trong luc nay chung toi chng kien so ngi ti xin Caritas tr giup ong hn va chung toi cung phai gia tang cac ap ng.

Hoi: ay la nhng ngi thuoc moi giai tang xa hoi, ngha la cho ti trc khi co cuoc khung hoang ho a la nhng ngi co cuoc song bnh thng, co cong an viec lam han hoi... Nhng bay gi cuoc khung hoang cung a gay ton thng cho lp ngi trung lu nay, co ung the khong tha ong?

ap: Vang, ung the, chung toi khong co cac tnh trang cc oan nh ngay xa na, nhng chung toi co cac tnh trang bnh thng, nhat la nhng ngi ln thuoc la tuoi 40-50 a bat thnh lnh mat cong an viec lam; cac ngi tre vi cac hp ong lam viec tam b, khong biet phai lam g na, bi v ho phai lien tuc thay oi viec lam. The roi con co cac ngi di dan sau bon nam nam lai quay tr lai xin Caritas tr giup. ieu nay co ngha la trong thi gian qua tnh hnh a khong tien trien tot hn, va ho a khong xay dng c mot mang li tng quan giup thang tien cuoc song. Nhng cung co cac tnh trang khac na, chang han nh tnh trang cua the he ong ba cha me b bo buoc phai ban nha ca, hay hien tng cac doanh thng t t gia tang. ieu nay khien cho chung toi phai thanh lap cac trung tam lang nghe va co van e tr giup cac anh ch em noi tren.

Hoi: Tnh hnh lai con oi te hn tai mien Nam Italia, ni trc khi xay ra cuoc khung hoang cung a co tnh hnh te hai hn mien Bac rat nhieu...

ap: Vang. Chung ta co the noi rang no giong nh ma ri tren at a t roi, trong ngha cuoc khung hoang kinh te tai mien Nam Itallia anh tren mot tnh trang co cac ha tang c s oi te hn mien Trung va mien Bac Italia rat nhieu. Nh vay no cung la mot s mau thuan na: ngi ta noi rang mien Nam se khong b anh hng cua cuoc khung hoang kinh te v no a rat tach ri khoi Au Chau. Tren thc te, 60% cong an viec lam b mat lai xay ra mien Nam. Nh the trong ngha nay, mien Nam Italia a cam thay rat nhieu hau qua tieu cc cua cuoc khung hoang, v no khong co cac c cau ha tang can thiet giup ng day.

Hoi: Trong so cac giai phap kha the cho cuoc khung hoang kinh te ong a e ngh mot n thuoc n s co the c nh ngha nh la mot loai "tieu d an", ngha la cung cap cac tr giup nho cho nhng ngi muon bat au mot sinh hoat. ay co the la cha khoa giup ra khoi cuoc khung hoang hay khong, t nhat la t ben di?

ap: Cac "tieu d an" nay la cac dau ch nho a hoat ong tai cac nc ang tren ng phat trien, va a thanh cong trong viec vc day nen kinh te cua cac cong oan nho. Chung toi tm phat trien cac d an tai tr nho, bang cach cho vay cac so von nho, khong phai ch cho cac gia nh ma cho ca cac doanh thng nho na, hay cac hang xng do gia nh ieu khien, hoac e giup lam nay sinh ra cac hang xng nho mi, va tr giup cho ca nhng ngi di dan. Neu c nang cao tren mc o kinh te, s kien nay se co the tao ra anh hng tch cc. ng nhien no khong the la giai phap vnh vien, nhng co the la mot bc tien ti.

Hoi: Tha ong Nanni, ong nhan thay tng lai nh the nao? Ong a to cao tnh trang thieu nhan vien thien nguyen: the khong con co cac ngi tre giup cac to chc Caritas tiep tuc cac hoat ong thng ngay hay sao?

ap: So cac ngi thien nguyen ang giam bt, bi v co cac lanh vc khac trong cuoc song xa hoi at nhieu thanh tu va loi cuon hn. Co rat nhieu thien nguyen vien trong cac lanh vc nh moi sinh, nhi ong, van hoa, quy tu va giai tr. Nhng khi ngi ta noi ti lanh vc xa hoi, th cac thien nguyen vien giam sut, va cac ngi thien nguyen ngay cang gia hn. Ngi ta khong muon lam thien nguyen, bi v ho khong quen vi cac hnh thc ngheo tung mi. Hien nay chung toi thay o la mot kho khan. Con lien quan ti tng lai th chung toi a ang trong mot thi iem se khong con co the bao am cac dch vu, ma chung toi ang cung cap cho ti nay, cung nh cac gi m ca khac nhau. V vay trc cac trung tam Caritas so ngi sap hang xin tr giup se ngay cang dai them...

(RG 7-12-2012)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page