Lien Hoi ong Giam muc A chau

se mang en luong gio trong lanh

va ti mat cua s hiep thong

 

c hong Pham Minh Man noi rang Hoi ngh toan the Lien Hoi ong Giam muc A chau se mang en luong gio trong lanh va ti mat cua s hiep thong.

Viet Nam (WH. 01-122012) - Nh a biet, hoi ngh toan the cua Lien Hoi ong Giam muc A chau, goi tat la FABC, c dien ra t ngay 11 en 16 thang 12 nam 2012 tai Giao phan Xuan Loc va Sai Gon. Khi Lien Hoi ong Giam muc A chau co y nh to chc Hoi ngh toan the tai Viet Nam, ngi au tien ho tham khao y kien la c hong y Gioan Baotixita Pham Minh Man, Tong giam muc Tong Giao phan Sai Gon. c hong y a cho biet nhng chi tiet sau:

- Nam 2007, v Pho Tong th ky Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC) en gap toi va ngo y muon to chc Hoi ngh toan the lan IX nam 2008 tai Viet Nam. Luc bay gi toi tra li rang chung toi cha co u nhan s va phng tien, va hen en nam 2012. Sau o Ban Ton giao Chnh phu co en gap toi va e ngh toi nen nhan lai li e ngh cua Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC). Toi tra li rang vao thi iem nay, toi khong the rut li lai.

Nam 2009, trong Hoi ngh lan IX tai Manila, c Tong giam muc Quevedo, luc o la Tong Th ky Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC), co xin cac tham d vien cho biet y kien ve iem to chc Hoi ngh lan X. a so tng oi (khong qua ban) chon Viet Nam.

au nam 2011, Ban Thng Vu Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC) co mi toi d cuoc hop Bangkok. V Tong Th ky co at cho toi hai cau hoi: (1) Nha Nc Viet Nam co cho cac thanh vien Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC) nhap canh khong? (2) Neu to chc tai Viet Nam, cac tham d vien Hoi ngh X co c t do phat bieu khong? Toi tra li: (1) Xem ra Nha Nc Viet Nam muon cho to chc Hoi ngh IX tai Viet Nam, nen toi ngh rang Nha Nc se cho cac tham d vien nhap canh; (2) Nam 2010, Hoi ong Giam muc Viet Nam (HGMVN) co to chc ai Hoi Dan Chua Viet Nam vi s tham d cua ai dien 26 giao phan tai Viet Nam, cung mot so ai dien nhng Giao hoi ngoai Viet Nam va co cong oan cong giao Viet Nam. Toi thay moi ngi phat bieu cach t do, tat nhien theo chu e Hoi ong Giam Muc Viet Nam neu ra la xay mi Giao hoi tai Viet Nam thanh Giao hoi mau nhiem - hiep thong - s vu.

Sau o Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC) quyet nh to chc Hoi ngh X nam 2012 tai Viet Nam.

Ve nhng kho khan tr ngai, c hong y cho biet nh sau: - Toi thay co mot so tr ngai t ca oi ben. Nhn be mat la nhng thu tuc hanh chanh phc tap. Nhn chieu sau, la s nghi ng va s set t oi ben. Song cho en nay, xem ra oi ben hieu nhau hn, nhat la biet ro hn ve chu e cua Hoi ngh X la Loan Tin Mng S Song va Tnh Thng cua Chua Giesu Kito nham ap lai nhng thach o trong xa hoi A chau hom nay. Va oi ben co nhng bc m ng cho nhau vt qua nhng nghi ngai.

Cuoi cung, c hong y a ra nhng nhan nh nh sau:

- T nhng Hoi ngh VII nam 2000 tai Bangkok, Hoi ngh VIII nam 2004 tai Han Quoc, va Hoi ngh IX nam 2009 tai Manila, toi thay mot so ieu: - Thu tuc hanh chanh n gian hn, khong cam thay co s nghi ngai, s set; - Moi ni mang mau sac van hoa dan toc ac thu cua mnh; - M rong s hiep thong va phong phu hoa lan nhau gia cac Giao hoi a phng tai luc a menh mong nay.

Ve chng trnh, Hoi ngh X se to chc tai Toa giam muc Xuan Loc nhng lai ket thuc Thanh pho Saigon. c hong y cho biet ro hn ve chng trnh nay nh sau: - Hoi ngh X se be mac tai giao phan Sai Gon, Thanh pho Saigon. Cac hong y, giam muc A chau, muon i en nhieu nha th trong Thanh pho cung dang le vi ngi cong giao Viet Nam vao luc 18g30 chieu th Bay 15 thang 12 nam 2012, e i vao chieu rong va chieu sau cua i song ao ni ngi cong giao Viet Nam. Va 9g30 Chua Nhat 16 thang 12 nam 2012, Hoi ngh se c hanh Thanh Le be mac tai Nha th chanh toa Sai Gon, cung cong bo s iep cua Hoi ngh toan the lan X. Sau o d tiec be mac tai Toa Tong giam muc. Qua thi gian chuan b vat va va keo dai, toi cam thay cac thanh phan trong gia nh giao phan eu phan khi va nhiet tnh e on tiep ai dien cac Giao hoi tai chau A. Chac khong ch v tnh hieu khach, trong khach cua ngi Viet Nam, song con v niem tin vao tnh huynh e con mot Cha, bon bien anh em mot nha.

- Toi hy vong rang Hoi ngh X cua Lien Hoi ong Giam muc A chau (FABC) se m rong canh ca cho luong gio trong lanh va ti mat cua s hiep thong trong Giao hoi thoi vao i song ngi cong giao Viet Nam. ong thi, nh s gap g, trao oi, hieu biet lan nhau, nhieu ngi tren luc a nay se m rong tnh huynh e ong cam, tng than tng tr, trong the gii cua thi kinh te th trng vi s canh tranh song chet, va au tranh loai tr nhau.

 

(Ban bien tap WH)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page