Thien Chua mi goi chung ta

em chng trnh tnh yeu cu o cua Ngi

vao long the gii

 

Thien Chua mi goi chung ta em chng trnh tnh yeu cu o cua Ngi vao long the gii.

Roma (Vat. 5-12-2012) - Thien Chua mi goi chung ta em chng trnh tnh yeu cu o cua Ngi vao long the gii. Mua vong at e chung ta trc mau nhiem sang lang bien co Con Thien Chua en, trc d nh tot lanh, thng xot va tnh yeu, qua o Ngi muon loi keo chung ta en vi Ngi e song trong s hiep thong tron ven cua niem vui va s an bnh vi Ngi.

c Thanh Cha Bien c XVI a noi nh tren vi gan 7,000 ngan tn hu va du khach hanh hng tham d buoi gap g chung tai ai thnh ng Phaolo VI sang th t 5 thang 12 nam 2012.

Trong bai huan du ngai a giai thch y ngha bai thanh ca m au th thanh Phaolo gi tn hu Ephexo, chuc tung chng trnh tnh yeu xot thng cua Thien Chua oi vi con ngi. Thanh Phaolo dang len Thien Chua li chuc tung nay t tan ay con tim, bi v thanh nhan nhn vao hanh ong cua Thien Chua trong lch s at tot nh vi s nhap the, cai chet va s phuc sinh cua c Giesu; va thanh nhan chiem ngng viec Thien Chua Cha a chon la chung ta t thu tao dng the gii, cho chung ta tr thanh ngha t cua Ngi, trong Ngi Con duy nhat cua Ngi la c Giesu Kito (x. Rm 8,14 tt; Gl 4,4 tt.) Ngay t i i chung ta a hien hu trong tr cua Thien Chua, trong mot chng trnh, ma Thien Chua Cha a gi gn trong chnh Ngi va a quyet nh thc hien va mac khai khi en thi vien man (x. Ep 1,10). Nh the thanh Phaolo lam cho chung ta hieu rang toan thu tao, va ac biet ngi nam va ngi n, khong phai la hoa trai ngau nhien, nhng tra li cho mot d an tot lanh trong ly le vnh cu cua Thien Chua, ang tao thanh the gii vi quyen nang tao dng va cu o cua Li Ngi. c Thanh Cha giai thch them iem nay nh sau:

Khang nh au tien nay nhac cho chung ta biet rang n goi cua chung ta khong ch n thuan la song trong the gii, c thap nhap vao mot lch s, cung khong phai ch la cac thu tao cua Thien Chua; no la cai g cao ca hn: o la c Thien Chua tuyen chon, trc ca khi tao thanh vu tru, trong c Giesu Kito Con cua Ngi. Trong Ngi chung ta hien hu t luon mai. Thien Chua chiem ngng chung ta trong c Kito, nh ngha t. Chng trnh tot lanh cua Thien Chua, ma thanh Tong o cung nh tnh nh la "chng trnh tnh yeu" (Ep 1,5), c nh ngha la "mau nhiem" y muon ca Thien Chua (c. 9), a b dau an, nhng gi ay c bieu lo ni Con Ngi va cong trnh cua c Kito. Sang kien cua Thien Chua i trc moi ap tra cua con ngi: o la mot n nhng khong cua tnh yeu cua Thien Chua bao boc va bien oi chung ta.

Muc ch cuoi cung, trong tam cua chng trnh mau nhiem nay la "dan a moi s ti vi c Kito la thu lanh duy nhat" (c. 10). Trong cac kieu noi nay chung ta tm thay mot trong cac cong thc chnh yeu cua Tan c, giup hieu chng trnh cu o cua Thien Chua, giup hieu d an tnh yeu cua Ngi oi vi nhan loai, mot cong thc ma thanh Ireneo thanh Lyon chon nh trung tam nen Kito hoc cua ngi: "thau tom" toan thc tai trong c Kito. ay la cong thc c Giao Hoang Pio X a dung e thanh hien the gii cho Thanh Tam Chua Giesu: "tai lap moi s trong Chua Kito", la kieu noi cua thanh Phaolo va cung la khau hieu cua c Pio X. Nhng c Thanh Cha minh xac them nh sau:

Tuy nhien, mot cach chnh xac hn, thanh Tong o noi ti viec thau tom vu tru ni c Kito, va ieu nay co ngha la trong chng trnh cua viec tao dng cao ca va cua lch s, Chua Kito ng len nh trung tam toan lo trnh cua the gii, nh truc nang tat ca, loi keo toan thc tai ti vi Ngi, e thang vt s phan tan va han che va dan a tat ca ti s vien man nh Thien Chua a muon (x. Ep 1,33).

Chng trnh tot lanh nay a khong trong s thinh lang cua Thien Chua, tren tri cao, ma Ngi a lam cho no c biet ti, khi bc vao trong tng quan vi con ngi, ma Thien Chua t mac khai cho. Ngi a khong ch thong truyen n thuan mot m s that, ma t thong truyen chnh Ngi cho chung ta, cho ti cho nhap the lam ngi. Cong ong Chung Vaticang II a khang nh trong Hien che ve Mac Khai nh sau: "Thien Chua nhan lanh va khon ngoan a muon mac khai chnh mnh va to cho moi ngi biet b tch Thanh Y Ngai. Nh o loai ngi co the en cung Chua Cha, nh Chua Kito Ngoi Li nhap the, trong Chua Thanh Than, va c thong phan ban tnh cua Thien Chua" (s.2). Thien Chua vem m chng trnh tnh yeu cao ca cua Ngi bang cach bc vao trong tng quan vi con ngi, ti gan no cho ti cho tr thanh mot ngi.

"Thien Chua vo hnh trong chng trnh tnh yeu cao ca cua Ngi noi vi con ngi nh ban hu (x. Xh 33,11; Ga 15,14-15) va song gia ho (x. Br 3,38), e mi goi ho va chap nhan ho vao s hiep thong vi Ngi" (ibidem). Ch vi tr thong minh va cac kha nang cua mnh con ngi a khong the at s mac khai sang lang nh vay cua tnh yeu Thien Chua; chnh Thien Chua a m ca Tri va cui xuong hng dan con ngi trong vc tham tnh yeu cua Ngi.

Thanh Phaolo con viet cho tn hu giao oan Corinto nh sau: "ieu mat chang he thay, tai chang he nghe, long ngi khong he ngh ti, o lai la ieu Thien Chua a don san cho cho nhng ai men yeu Ngi" (1 Cr 2,9-10). Va trong mot trang chu giai noi tieng au th gi tn hu Ephexo thanh Gioan Kim Khau mi goi nem hng ve ep cua "chng trnh long lanh" ay cua Thien Chua a c mac khai ni Chua Kito, vi cac li sau ay: "Ban thieu cai g? Ban a tr thanh bat t, ban a tr thanh t do, ban a tr thanh con, ban a tr thanh cong chnh, ban a tr thanh em, ban a tr thanh ngi ong tha t, vi Chua Kito ban cai tr, vi Chua Kito ban c vinh hien. Moi s a c ban cho chung ta, va nh a viet, lam sao Thien Chua lai se khong ban moi s cho chung ta vi Ngi?" (Rm 8,32. Cua le au mua cua ban (x. 1 Cr 15,20.23) c cac thien than trang iem... vay ban thieu cai g?" (PG 62,11).

S hiep thong trong Chua Kito bi Chua Thanh Than, c Thien Chua cong hien cho tat ca moi ngi vi anh sang cua s Mac Khai, khong phai la cai g c chong len tren nhan tnh cua chung ta, ma la s thanh toan cac khat vong sau tham nhat, c muon vo tan va tran ay nam sau trong con ngi, va m no ra cho mot niem hanh phuc khong phai tam thi va co gii han, nhng vnh cu. Noi ve viec Thien Chua t mac khai va noi vi chung ta qua Thanh Kinh e dan chung ta ti vi Ngi thanh Bonaventura thanh Bagnoregio khang nh: "Thanh Kinh la... cuon sach trong o chung ta se thay, se yeu va tat ca cac c muon cua chung ta se c thc hien" (Breviloquium, Prol.; Opera Omnia V,201 s.). Ngoai ra, Chan Phc Giao Hoang Gioan Phaolo II con nhac nh rang: "s Mac Khai at e vao trong lch s mot iem tham chieu ma con ngi khong the tach ri c, neu muon i ti cho chiem ngng mau nhiem cuoc song cua mnh; nhng ang khac s hieu biet nay lai lien tuc quy chieu ve mau nhiem cua Thien Chua, ma tr tue khong the lam can kiet, ma ch co the tiep nhan trong c tin" (Enc. Fides et ratio, 14).

Trong vien tng o c Thanh Cha nh ngha c tin nh sau:

No la cau tra li cua con ngi cho s Mac Khai cua Thien Chua, la ang t lam cho mnh c hieu biet, la ang bieu lo chng trnh long lanh cua Ngi oi vi nhan loai. e dung mot kieu noi cua thanh Agostino, tin la e cho mnh b nam bat bi Chan Ly la Thien Chua, mot Chan Ly la Tnh Yeu. V the thanh Phaolo nhan manh s vang li cua c tin oi vi Thien Chua, la ang a ven m mau nhiem cua Ngi (Rm 16,26; x. 1,5; 2 Cr 10,5-6). S vang li cua c tin, nh Cong ong Chung Vaticang II noi, la thai o qua o con ngi pho thac toan than cho Thien Chua bang cach t do dang len Thien Chua mac khai s quy phuc hoan toan cua ly tr va y ch" (Dei Verbum, 5).

Tat ca nhng ieu nay a ti mot s thay oi nen tang va toan dien kieu tng quan vi toan thc tai; ay la mot s "hoan cai" ch thc, mot s "thay oi tam thc", bi v Thien Chua, ang a t mac khai ni c Kito va a cho chung ta biet chng trnh tnh yeu cu o cua Ngi, nam bat chung ta, loi keo chung ta ti vi Ngi, tr thanh y ngha nang cuoc song, a tang tren o no co the tm thay s on nh. Trong Thanh Kinh Cu c chung ta tm thay mot kieu noi suc tch ve c tin, ma Thien Chua a tn thac cho ngon s Isaia e ong thong truyen cho Achaz, vua Giua. Thien Chua khang nh rang: "Neu cac ngi khong tin, ngha la neu cac ngi khong trung thanh vi Thien Chua, cac ngi se khong ng vng" (Is 7,9b).

Nh the co mot moi day gia "" va "hieu" dien ta ung c tin la mot tiep nhan trong cuoc song quan iem cua Thien Chua ve thc tai, e cho Thien Chua hng dan vi Li Ngi va cac B Tch trong viec hieu ieu g chung ta phai lam, con ng nao chung ta phai i. Nhng ong thi chnh la hieu theo Thien Chua, theo y muon cua Ngi, nhn vi oi mat cua Ngi, la ang khien cho cuoc song c vng vang, la ang cho phep chung ta "ng vng", khong nga.

c Thanh Cha a chao cac tn hu bang nhieu th tieng khac nhau. Chao gii tre, cac anh ch em au yeu va cac cap v chong mi ci, c Thanh Cha noi Mua Vong mi bat au trong cac ngay nay nhan c anh sang t gng song rang ngi cua c Trinh N Vo Nhiem. Xin Me thuc ay cac ban tre tren con ng tin ni Chua Kito. Xin Me nang cac anh ch em au yeu canh tan niem hy vong. Va xin Me hng dan cac oi tan hon trong viec xay dng gia nh.

Sau cung ngai cat kinh Lay Cha va ban phep lanh toa thanh cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page