S Hien Dien

Cua c Thanh Cha Tren Twitter

 

S Hien Dien Cua c Thanh Cha Tren Twitter.

Vatican (Vat. 3-12-2012) - Vao sang 3 thang 12 nam 2012, tai Hoi trng Gioan Phaolo II a dien ra mot cuoc hop bao e minh hoa cho s hien dien cua c Thanh Cha Bien c XVI tren Twitter. Trong buoi hop bao nay co s hien dien cua c Giam Muc Claudio Maria Celli, Chu Tch Hoi ong Giao Hoang ve Truyen Thong Xa Hoi, c Giam Muc Paul Tighe, th ky cua hoi ong nay, Linh Muc Federico Lombardi, Dong Ten, Giam oc Van Phong Truyen Thong Toa Thanh, Radio Vatican va Trung Tam Truyen Hnh Vatican, va ong Gian Maria Vian, giam oc Nhat Bao L'Osservatore Romano cua Vatican.

S hien dien cua c Thanh Cha tren Twitter la mot s dien ta cu the ve s xac tn cua Giao hoi vao lnh vc ky thuat so. ieu nay la de hieu v c Thanh Cha Bien c 16 a nhieu lan phan tnh ve tam quan trong cua khong gian van hoa mi nay. Trong s iep nhan ngay The Gii Truyen Thong nam 2009, c Thanh Cha a noi ve s can thiet cua viec truyen giang Tin Mng trong the gii ky thuat so ong thi ngai mi goi cac ban tre hay gii thieu vao moi trng van hoa mi nay, van hoa truyen thong va ky thuat thong tin nhng gia tr ma chung ta co the xay dng i song mnh tren o.

Nam 2010, trong s iep cua mnh, ngai mi goi cac linh muc hay xem xet nhng kha the trong viec chia se Li Chua thong qua cac phng tien truyen thong mi. Ngai noi: "Nhng phng tien truyen thong hien ai cung cap cho ho nhng kha nang muc vu vn xa va mi me luon mai, khch le ho tr thanh hien than cua s mang pho quat cua Giao Hoi, e xay dng tnh bang hu ch thc bao la, va lam chng rang: trong the gii hom nay, mot cuoc song mi a nay sinh nh viec lang nghe Tin Mng cua Chua Giesu, ang la Chua Con muon thu a en gia chung ta e cu o chung ta."

Trong s iep nam 2011, ngai khang nh rang: "Trang web ong gop vao s phat trien cua nhng hnh thc mi me va phc tap hn cua nhan thc tr tue va tam linh, cua xac tn chia se. Ngay ca trong pham vi nay, chung ta c mi goi loan bao c tin cua chung ta rang Chua Kito la Thien Chua, ang Cu o con ngi va lch s. ang ma trong Ngai moi s tm thay s thanh toan cua mnh (x. Eph 1, 10)." Trong S iep nam nay, c Thanh Cha tham ch con noi ro rang hn: "Phai chu y en nhieu loai trang web, cac ng dung va mang xa hoi khac nhau co the giup con ngi ngay nay biet song suy t va at nhng cau hoi ch thc, nhng cung giup ho tm c nhng khong gian thinh lang, cac dp e cau nguyen, suy niem hay chia se Li Chua. Vi tnh chat cua nhng tin nhan ngan gon, thng khong dai hn mot cau Thanh Kinh, ngi ta co the dien ta nhng t tng sau sac, mien la ng bo be viec cham soc i song noi tam mnh.

S hien dien cua c Thanh Cha tren Twitter co the c xem nh la s khi au cua s hien dien cua Giao hoi tren hnh thc truyen thong mi nay. Giao hoi a hien dien rat a dang tren cac mang truyen thong xa hoi. T cac hnh thc ban au nh cac trang mang chnh thc cua cac to chc va cac cong oan en cac trang ca nhan nh blog, cac blog cua cac giao x, cac trang ca nhan cua cac tn hu. S hien dien cua c Thanh Cha tren Twitter la mot s xac nhan ve nhng no lc cua Giao hoi e am bao Tin Mng cua Chua Gie-su va giao huan cua Giao hoi c tham nhuan ni cac dien an trao oi va oi thoai dien ra rat phong phu tren cac mang truyen thong. S hien dien cua ngai c xem nh la mot khch le ln danh cho toan the cac to chc Giao hoi cung nh cong oan dan Chua lu tam e phat trien mot khuon mat (profile) thch hp cho chnh ho va nhng xac tn cua ho trong the gii ky thuat so. Tweets cua c Thanh Cha luon san sang on nhan nhng chia se va thao luan cua nhng ngi tin cung nh khong tin. Hy vong nhng thong iep ngan cua c Thanh Cha, va ca nhng thong iep ay u hn co the tm thay tren mang, se gi hng cho nhng con ngi en t cac quoc gia, ngon ng va van hoa khac nhau. ap lai, nhng van nan nay giup cho cac Giao hoi va cac tn hu a phng, nhng ngi v tr rat thuan li co the tra li, va quan trong hn la e ho co the gan gui vi nhng con ngi neu len van nan. Tuy nhien, gia s phc tap va a dang cua the gii truyen thong, nhieu ngi thay chnh mnh phai oi dien vi nhng cau hoi toi hau ve s hien hu cua con ngi: Toi la ai? Toi co the biet g? Toi nen lam g? Toi hy vong g? That quan trong e on nhan nhng con ngi neu len nhng van nan nh the va m ra mot kha the cho mot cuoc oi thoai sau sac" (S iep ngay the gii truyen thong, 2012).

Thach o cho giao hoi trong lnh vc truyen thong la lam sao e thiet lap mot mang li va mot s hien dien mang tnh chat dan du co the dan than mot cach hieu qua vao cac cuoc thao luan, tranh luan va oi thoai von dien ra thuan li hn nh truyen thong xa hoi va mang tnh chat trc tiep, ca nhan va tc thi, nhng cach the tra li von khong de at c bi cac to chc tap trung. Hn na, mot mang li xa hoi va mot cau truc mang tnh dan du nh the cung phan anh mot chan ly ve Giao hoi, Giao hoi la mot cong oan cua cac cong oan, va mang tnh hoan vu nhng cung mang am tnh chat a phng. S hien dien cua c Thanh Cha tren Twitter se tng trng cho tieng noi cua ngai nh la mot tieng noi hiep nhat va la tieng noi cua v lanh ao cua Giao hoi. Tuy nhien, s hien dien nay cung c xem nh mot li mi goi manh me danh cho moi tn hu dien ta "tieng noi" cua chnh mnh, va cung vi nhng ngi tn hu khac va nhng ngi ban khac chia se niem hy vong cua Tin Mng. V Tin Mng chnh la tieng noi cua tnh yeu vo ieu kien cua Thien Chua danh cho tat ca moi ngi.

Ngoai viec dan than trc tiep vi nhng chan van, nhng cuoc thao luan va cac cuoc tranh luan, Giao hoi cung nhan ra tam quan trong cua cac mang truyen thong mi nh la mot moi trng cho phep truyen giang cac chan ly ma Thien Chua a thong truyen cho Giao hoi cua Ngai. No cung la moi trng thuan li e lang nghe ngi khac, hoc biet ve cac moi quan tam va ban tam cua ho, ong thi hieu ho la ai va trao ban cho ho ieu ma ho ang tm kiem. "Khi nhng thong iep va thong tin qua phong phu, thinh lang tr nen ieu thiet yeu neu chung ta muon nhan ra ieu g la quan trong gia nhng ieu khong quan trong va th yeu. S phan tnh sau xa giup chung ta kham pha ra nhng moi lien he gia cac s kien ma mi thoat nhn dng nh khong co lien he g vi nhau, nh o chung ta co the lam nhng lng gia va phan tch cac s iep"( S iep nam 2012).

Chnh v ly do nay ma c Thanh Cha a quyet nh hien dien tren kenh Twitter vi nhng cau hoi va nhng cau tra li chnh thc. S kien nay cung cho thay moi quan tam sau xa cua Giao hoi danh cho viec lang nghe tieng noi, cac cuoc oi thoai va nhng khuynh hng cua thi ai. V ay chnh la ni dien ta moi ban tam va hy vong cua con ngi thi ai mot cach boc phat va manh me nhat.

 

Nguyen Minh Trieu sj

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page