Lam chng cho tnh yeu Chua

gia long the gii

 

Lam chng cho tnh yeu Chua gia long the gii.

Vatican (Vat. 2-12-2012) - Trong buoi oc Kinh Truyen Tin vi cac tn hu tra Chua nhat 2 thang 12 nam 2012, c Thanh Cha Bien c 16 mi goi cac tn hu hay on nhan n cu o cua Thien Chua va song tnh yeu thng cua Ngai gia mot the gii ay xao tron va b bao phu bi thai o dng dng va chu ngha vat chat.

Trong bau kh thieng lieng cua Chua Nhat I Mua Vong, hang ngan tn hu hanh hng tu tap tai Quang trng Thanh Phero. Trong bai huan du ngan trc khi oc kinh, ngai giai thch ve y ngha cua Mua Vong, o la mot thai o san sang ch Chua en. Ngoai ra, ngai cung dien giai ve y ngha bai Tin Mng Chua nhat I Mua vong hom qua. c Thanh Cha noi:

Anh ch em than men!

Hom nay Giao Hoi chnh thc bc vao mot Nam Phung Vu mi, mot hanh trnh mi c lam giau lien tuc vi Nam c Tin, ky niem 50 nam ngay khai mac Cong ong Chung Va-ti-ca-no II. Mua au tien cua Nam Phung Vu chnh la Mua Vong. Theo Nghi Le Roma, Mua Vong keo dai suot 04 tuan trc Le Chua Giang Sinh, la mau nhiem Nhap The Con Thien Chua lam ngi. T ng "vong" (Advent) co ngha la "ang en" hoac "hien dien". Trong the gii thi co, tieng "Advent" dung e ch ve cuoc kinh ly cua v vua hoac v hoang e en mot tnh, hoac vung nao o trong vng quoc cua mnh.

Trong ngon ng Kito giao, t "Advent" e cap en viec Chua en, va s hien dien cua Ngai gia long the gii. o la mot mau nhiem bao trum toan the vu tru va lch s, ma cung la mot mau nhiem vi hai khoanh khac noi bat c biet en, o la cuoc giang tran lan th nhat va cuoc quang lam, ngha la cuoc ng en lan th hai cua Chua Gie-su. Cuoc ng en lan th nhat ch thc noi en Mau Nhiem Nhap The, cuoc ng en lan th hai chnh la cuoc tr lai trong vinh quang vao thi the mac. Hai khoanh khac nay cach biet nhau theo trat t thi gian ma gia chung cach nhau bao lau th chung ta khong c biet. T ni tham sau hai khoanh khac ay cham vao nhau, bi le vi cuoc t nan va phuc sinh, Chua Gie-su a thc thi cuoc bien oi ay cho con ngi, va cho vu tru nay. Cuoc bien oi ay chnh la cung ch toi hau cua tao vat. Nhng trc khi at en iem chung cuoc ay, th can hoan tat viec Thien Chua at moi thu ch di chan c Ki-to (x. 1 Cr 15, 25 ; Tv 110, 1). Ke hoach cu o nay cua Thien Chua, ang luon luon hanh ong, oi hoi s dan than vo v li va s cong tac cua con ngi cach lien tuc. V nh v hon the cua Chien Thien Chua, ang a b ong inh va a song lai (x. Kh 21, 9), Giao Hoi ang song trong noi nh Chua va trong niem mong ch cuoc tr lai cua Ngai, mot cuoc mong ch vi niem hy vong tnh thc va hoat ong.

Tiep theo, khi dien giai ve Li Chua c oc trong Chua Nhat I Mua Vong, Ngai nhac nh cac tn hu thai o can phai co trong Mua Vong. Ngai noi:Li Chua hom nay vach ra cho chung ta thai o can phai co e san sang on ch Chua en. Trong Tin Mng Luca, c Gie-su noi vi cac mon e rang: "Vay anh em phai e phong, ch e long mnh ra nang ne v che chen say sa, lo lang s i,... Vay anh em hay tnh thc va cau nguyen luon" (Lc 21,34.36). Do o, hay song tiet o va hay cau nguyen luon! Thanh Phaolo tong o cung c mong cho "tnh thng cua anh em oi vi nhau va oi vi moi ngi ngay cang them am a tham thiet" e "anh em c ben tam vng ch, c tr nen thanh thien, khong co g ang che trach" (xem 1Tx 3,12-13). Dau song trong mot the gii vi nhieu bien ong, hay gia nhng sa mac cua s dng dng va chu ngha vat chat, cac Ki-to hu c mi goi e lanh nhan n cu o cua Thien Chua va lam chng cho Ngai ngang qua i song cua mnh, nh mot thanh pho xin ep sng sng tren mot ngon nui cao. Nh ngon s Gie-re-mi-a cong bo: "Trong nhng ngay ay, Giu-a se c cu thoat, Gie-ru-sa-lem se an c lac nghiep. ay la ten ngi ta se at cho thanh: "c Chua la-s-cong-chnh-cua-chung-ta!" (Gr 33,16). Cong oan cac Ki-to hu la dau ch cua tnh yeu Thien Chua, cua s cong bnh von a hien dien trong dong lch s du cha c nhan ra mot cach tron ven, va v the luon mong ch, cau khan, tm kiem vi long kien nhan va can am.

c Trinh N Maria chnh la mau gng tron hao ve viec song tinh than Mua Vong. Me a lang nghe li Thien Chua, vi mot khao khat sau tham thc thi thanh y Ngai va Me cung phuc vu tha nhan trong vui ti.

Sau bai Angelus, c Thanh Cha cung gi li tham hoi en cac thanh phan tham d, ngai noi:

Anh ch em than men!

Hom nay, tai Kotta An o, chung ta vui mng v co them mot v Chan phc mi, anh Devasahayam Pillai, mot tn hu a song vao the ky 18 va a chu t ao. Chung ta cung chia vui vi Giao hoi An o va cau nguyen cung v tan chan phc nay, xin ngai gn gi cac Ki-to hu tai at nc rong ln nay.

Gi li en Ngay Quoc Te ngi khuyet tat dien ra vao ngay hom nay, ngai noi: Moi ngi, bat chap nhng gii han ve the ly va tam ly van mang ni mnh mot gia tr khong the thay the. Toi khch le cac cong oan Giao hoi hay on nhan nhng anh ch em nay. ong thi toi c mong nhng nha lam luat va cac chnh phu hay bao ve nhng anh ch em nay va giup ho tham d mot cach tron ven vao i song cong ong.

Cuoi cung, trong tieng Anh, c Thanh Cha mi goi moi ngi cung cau nguyen. "Toi ac biet gi li chuc mng en nhng ngi dan vung Kottar ang mng le phong chan phc cho anh Devasahayam Pillai hom nay. i song chng ta cua anh ve c Ki-to la mot mau gng song ong nhac nh chung ta ve thai o tnh thc ch Chua, mot thai o c nhac en trong thanh le Chua Nhat I Mua Vong hom nay. c mong thi gian thanh nay se giup chung ta gan bo vi c Kito nhieu hn.

Nguyen xin Chua chuc lanh cho tat ca anh ch em.

 

Nguyen Minh Trieu sj

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page